tilbagebetaling af overskydende skat 97 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  robocraft attack helicopter

  kaptajn thomas jeppesen jamie oliver pizza dough

  Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i flere af vores mange bygninger. Rengøringsopgaver er på Ørbæk 100, Munkehatten og Svovlhatten.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 450 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> <li>Bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er mødestabil</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Stillingen ønskes besat pr. 20. august 2018.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 30,50 timers arbejdsuge, og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Helene Svensson på 2168 1810.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 29. juli 2018 kl. 10.00<em>. </em><br />Vi forventer, at afholde samtaler den. 1. august 2018
  Arbejdssted:
  Ejendom, Ørbækvej 100, Munkehatten og Svovlhatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-07-2018 10:00
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  brienne of tarth

  familiebilleder på væggen krudtugler og englebasser

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse – også for borgere, der grundet sygemeldinger er kommet væk fra arbejdslivet - en afdeling, hvor vi målrettet understøtter borgere, der har brug for hjælp til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og en genindtræden på arbejdsmarkedet?<br /><br />Kan du se meningen med et tværgående samarbejde, der gennem virksomhedsrettede aktiviteter øger vore borgeres job- eller uddannelsesmuligheder?<br /> <br />Så modtager vi gerne en motiveret ansøgning og et CV fra dig.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi sagt farvel til skabeloner og standarder og goddag til den individuelle borgerplan. En række aktiveringsindsatser er blevet afløst af den effektive job- og uddannelsesrettede samtale i samspil med vores virksomhedsrettede indsatser. Én plan og én indgang for borgeren skal være den røde tråd i vores arbejde. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, at du vil være med på holdet.<br /> <br />Fremover skal virksomhederne have nemmere ved at rekruttere arbejdskraft. Ledigheden skal nedbringes og evt. barrierer mellem den enkelte ledige og virksomhederne skal ryddes af vejen. Og vi ved, hvordan man gør!<br /> <br />I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. Vi ved, at en effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at alle aktiviteter er virksomhedsrettede og at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.<br /> <br />Som jobkonsulent hos os skal du arbejde med borgere der er i Jobafklaringsforløb forlængelse af et længerevarende sygdomsforløb, og som har brug for støtte til at genindtræde på arbejdsmarkedet.<br />Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker, støtter og guider vi ledige borgere,<br />der har behov for afklarende eller udviklende forløb ude i konkrete virksomheder i forhold til fremtidige jobmuligheder. Samtidig motiverer vi til forandring i vore borgersamtaler. I tæt samarbejde med blandt andet jobrådgivere, der sidder med jobafklarings- og ressourceforløb, sikrer vi, at den enkelte ledige kommer tættere på job og uddannelse.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Med udgangspunkt i den sygemeldte selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål blandt andet via etablering af virksomhedspraktikker.<br /><br />Arbejdet vil bestå af opsøgende kontakt til virksomheder, vedligeholdelse af virksomhedsnetværk, løbende samtaler med borgeren, samarbejde med borgerens jobrådgiver. Samt udarbejdelse af opfølgende notater og et afsluttende notat til brug for borgerens sag.<br /> <br />Som jobkonsulent hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af sygemelding. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejde på tværs af afdelinger og områder, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Forståelse for målgruppen og gerne en viden om regler og bestemmelser vedr. Jobafklaring samt tilkendelseskriterierne for fleksjob og førtidspension</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk tilgang til opgaven - er nøgleord</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger – samt med Jobrådgiveren</li> <li>Kan arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg” og som værdsætter og bidrager ind i et godt arbejdsmiljø</li> <li>Har formentlig et godt netværk af virksomhedskontakter</li> <li>Mestrer og ønsker at udvikle den gode samtale med borgeren</li> <li>Fokus på at det vi gør, giver borgerværdi</li> <li>En modig medarbejder, der kan agere på egen hånd, men som også søger støtte og sparring når det er nødvendigt</li> <li>Du ved at samarbejde er ét af nøgleordene, og du har fokus på udvikling af denne kompetence</li> <li>Innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte: ”Hvad kan jeg bidrage med”</li> <li>Humor</li> <li>Kørekort til bil – og gerne mulighed for at anvende egen bil i jobbet</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer; <ul> <li>Gode kolleger og socialt fællesskab – vi er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i en travl hverdag, og ser dette som en absolut styrke i afdelingen</li> <li>Ledelsesmæssig støtte - og interesse i den enkelte medarbejders trivsel</li> <li>Et spændende job indenfor et område i fokus og en arbejdsplads i stor og positiv forandring</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Sundhedsordning</li> <li>Flextid</li> </ul> Desuden er Jobkonsulenterne – Jobafklaring centralt placeret i Odense. Afdelingen har til huse på Kochsgade 23, 5000 Odense C – midt i centrum og med 5 min. gang til Odense Banegård.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Frank Jespersen på 2037 8743 i uge 29 eller Jobkonsulent Bibbi Hovgaard på 21685 785 i uge 32.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 12. august 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den. 23. august 2018.<br /><br />Vi søger 1 fast medarbejder samt en medarbejder til et barselsvikariat med start den 1. september 2018 eller hurtigst muligt herefter.
  Arbejdssted:
  Kochsgade 23 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  exmoor rideskole miro

  vuelta a espana 2013 goodwood festival of speed 2016

  Hollufgårdsvej søger en dygtig pædagog 30 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Hollufgårdsvej er der tilknyttet 7 borger i alderen 19 – 30 år. 4 borgere som bor på adressen og 3 borgere med egen lejlighed, tæt på bostedet og er tilknyttede via §85 ydelser.<br /><br />Borgergruppen er indeholdende forskelligartede problematikker. Der kan opstå problemskabende adfærd, oftest i sammenhæng med manglende sociale kompetencer og på grund af funktionsnedsættelser, psykiatriske diagnoser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, eller misbrug.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ovenstående fordrer at man tænker i individuelle løsninger, når det handler om tilrettelæggelse af pædagogisk indsats og livsbetingelser. Der er fokus på en høj faglighed, som både tager udgangspunkt i den enkelte borgers problemstillinger og ressourcer. Der arbejdes anerkendende ud fra struktur og tydelighed og ikke mindst hjælp til selvhjælp.<br /><br />Arbejdstiderne fordeles mellem dag, aften og sovende nattevagter. Der skal påregnes arbejde, hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om </strong><strong>dig</strong><br />Vi søger en medarbejder der: <ul> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Magter tydelig kommunikation – både verbalt og nonverbalt</li> <li>Kan og vil samarbejde og har viljen til at tilbyde feedback til sine kollegaer</li> <li>Har høje faglige forventninger</li> <li>Er i stand til at tage vare på – og rumme, borgere med særlige behov</li> <li>Ser udfordringer og muligheder frem for problemer</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver</li> <li>Er indstillet på at modtage supervision og videreudvikle sin faglighed</li> <li>Besidder et kørekort</li> </ul> Som ansøger vil erfaring fra lignende steder eller fra f.eks. autisme- psykiatriområdet være en fordel – men ikke en forudsætning<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En teambaseret arbejdsplads</li> <li>En arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet er i fokus</li> <li>Indflydelse og ansvar</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling</li> <li>Dynamiske og humørfyldte kolleger</li> <li>Supervision</li> <li>Fagligt kvalificerede kolleger.</li> <li>En afvekslende dag, med både faglige og praktiske opgaver.</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Michael Porthouse på 2949 9361<br /> <br />Ansøgningsfristen er den 6. august 2018 kl. 12:00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 20.august 2018
  Arbejdssted:
  Hollufgårdsvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  knallert 45 peugeot

  hvornår starter den store bagedyst 2017 overenskomst mellem finansministeriet og akademikernes centralorganisation

  <em>Har du solid teoretisk viden om børn og unges sproglige udvikling, herunder dansk som andetsprog? Vil du i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere kunne sætte yderligere skub i sprogarbejdet på 0-18 årsområdet i Odense? Så er du måske vores nye sprogkonsulent på</em><em> tværs af dagtilbud og skole i Børn- og Ungeforvaltningen.</em><br /> <br />På børn- og ungeområdet er der en politisk besluttet sprogstrategi for arbejdet med sprog for 2018-2021. Ambitionen er, at alle børn og unge udvikler sprog, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres sprog og læsefærdigheder til udvikling, læring og aktiv deltagelse i fællesskaber og samfundslivet.   <br /> <br />Børns baggrund er forskellig, og de møder dagtilbud og skole med meget forskellige sproglige og kommunikative forudsætninger. Hvis Børn- og Ungeforvaltningen skal leve op til ambitionen, kræver det, at dagtilbud og skoler har en systematisk og eksplicit tilgang til sprogarbejdet, så også børn med ringere forudsætninger, tilegner sig et veludviklet sprog og gode skriftsproglige færdigheder.<br /> <br />Kort fortalt skal du hjælpe os med at indfri vores ambition om, at alle børn skal kunne tale et alderssvarende dansk, når de starter i skole. Senere skal sprogfærdighederne udvikles og vedligeholdes med henblik på, at alle børn og unge får de stærkeste forudsætninger for at blive så dygtige, som de kan.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En spændende stilling som konsulent, hvor du sammen med kollegaer på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, skal udvikle og styrke sprogarbejdet i dagtilbud og skoler.<br />Du vil få et selvstændigt ansvar og indflydelse på opgavetilrettelæggelsen og opgaveløsningen.<br /> <br /><strong>Dine opgaver</strong><br />De primære opgaver vil være: <ul> <li>Facilitere processer i dagtilbud og på skoler, der udvikler og skaber ny praksis</li> <li>Vejlede og rådgive i forældresamarbejdet om sprog</li> <li>Særlig understøttelse af områder med tosprogede børn og unge</li> <li>Bidrage til at skabe sammenhæng i arbejdet med sprog på 0-18 års området.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har en kandidatgrad inden for fx audiologopædi, sprogpsykologi, lingvistik eller en pædagogisk/lærerfaglig baggrund med overbygningsuddannelse inden for sprog.<br /> <br />Du har teoretisk indsigt og viden om sprogudvikling og gerne om tosprogsproblematikker. Derudover skal du selvstændigt kunne initiere, drive og understøtte udviklingsprocesser i samarbejde med mange interessenter og samarbejdspartnere. Det er en fordel med erfaring i facilitering samt praksiskendskab.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Konsulentstillingen er en fuldtidsstilling, som er placeret i Dagtilbudsafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ansættelse senest 1. oktober 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte udviklingschef Malene Schmidt Mortensen, e-mail: [email protected] eller telefon 5116 2006.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 15. august 2018 kl. 12.00.<br />Der afholdes 1. samtaler mandag den 20. august og 2. samtaler mandag den 27. august 2018. Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i den mellemliggende periode.<br /><br /><strong>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.</strong>
  Arbejdssted:
  BUF
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  oliering af trægulve

  legendary chest fortnite børneværelser 4 år

  Vil du indgå i et dynamisk team og arbejde i en lufthavn under udvikling og vækst?<br /><br />Hans Christian Andersen Airport er i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover. For at kunne imødekomme udfordringen, og styrke vores gode team i tårnet, søger vi en uddannet AFIS-operatør, der er omstillingsparat og er god til at handle når der er travlt. Du skal også forvente, at der er administrativt arbejde. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hans Christian Andersen Airport har p.t. sommercharter trafik.<br />Private business jets er også et stort marked for os. Vi har bygget en VIP-lounge og Pilot-lounge til vores business operatører. Ydermere har vi en del skoleflyvning, faldskærmsflyvning, og privatflyvning. <br /><br />Derudover faciliterer lufthavnen et af de største dronecentre i Europa.<br />Vi har vores eget test-site til droner, og droneflyvning udgør i dag en større og større del af aktiviteterne på Hans Christian Andersen Airport. Der er ydermere områder specialdesignede til at rumme drone trafik ved Hans Christian Andersen Airport, men også give plads til den almene flytrafik.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil blandt andet være: <ul> <li>Flyvepladsflyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste</li> <li>Vejrobservationstjeneste</li> <li>Briefing-opgaver</li> <li>Føring af lufthavnsjournaler og andre administrative opgaver</li> <li>Behandling af Handling-forespørgsler</li> </ul> Du skal også forvente, at der er administrativt arbejde.<br />Du vil indgå i en fast månedlig vagtplan, som også indbefatter rådighedsvagter.<br />Lufthavnen beflyves også om natten - du skal derfor påregne periodisk udkald til nattevagter.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har: <ul> <li>Gerne minimum tre års erfaring som AFIS-operatør, men ikke et krav</li> <li>Gyldigt FIS-certifikat</li> <li>Gyldig JAR-FCL Class 2 medical</li> <li>Gennemført uddannelse som vejrobservatør</li> <li>Tilfedsstillende straffeattest - ansættelsen er betinget af du kan godkendes til Fortroligt</li> <li>Gode IT-kundskaber</li> <li>Gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk i såvel skrift som tale</li> </ul> <br />Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet, men evner samtidig også at kommunikere og samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere. Du trives med at arbejde under tidspres, men forstår også at få arbejdsopgaver fra hånden i stille perioder.<br />Du er ansvarsbevist, fleksibel og pålidelig.<br />Du er omstillingsparat og er god til at handle når der er travlt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for AFIS-operatører ved kommunale lufthavne og flyvepladser.<br /><br />Stillingen er en fuldtidsstilling med 37-timers arbejdsuge i vagtplan til besættelse snarest muligt. <br /><br />Der er 3 måneders prøvetid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen ttil at kontakte daglig leder og AFIS-operatør Christa H. Hansen på 2566 <a href="mailto:7134/[email protected]">7134/[email protected]</a> eller AFIS-operatør Kim Thomsen på 4114 <a href="mailto:3385/[email protected]">3385/[email protected]</a> <br /><br /><a href="http://www.hca-airport.dk/Hans-Christian-Andersen-Airport">Du kan læse mere om lufthavnen </a><a href="http://www.hca-airport.dk/" target="_blank">her</a><a href="http://www.hca-airport.dk/Hans-Christian-Andersen-Airport">.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 31. august 2018.<br />Vi afholder samtaler løbende - så søg gerne straks.<br /><br />Husk at vedhæfte dine relevante og gyldige beviser som elektroniske bilag til ansøgningen - herunder især FIS-certifikat og JAR-FCL Class 2.
  Arbejdssted:
  HCA Airport, Lufthavnsvej 131, 5270 Odense N
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  mobil call me

  spansk tapas restaurant i københavn nemme pizzasnegle opskrift

  Særforanstaltning Lindegården, som er et af Odense Kommunes specialiserede særforanstaltningstilbud, for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger en pædagog til ansættelse pr. 1. oktober 2018. Stillingen er på 30 timer ugentligt, med ansættelse på døgnoverenskomst, da alle medarbejdere indgår i weekend- og helligdagsvagter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Lindegården er et særforanstaltning døgntilbud for personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, beliggende i Højby. Her bor der pt. 12 borgere, som alle er kendetegnet af at have massive behov for støtte og miljøtilrettelæggelse. Borgergruppen er uhomogen i forhold til funktionsniveau og specifikke behov for specielpædagogik eller anden indsats. Nogle borgere er anbragt på baggrund af en dom, hvilket medfører særlige regler og forbehold. Andre modtager tilbuddet grundet de særlige forudsætninger, som er etableret på Lindegården, herunder arkitektonisk indretning, specialviden eller personalenormering. <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />På Lindegården er vi ca. 25 fastansatte kollegaer, der er sammensat i mindre teams. Vi samarbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren, med dennes individuelt tilrettelagte målsætninger og indsatser, er i fokus.<br /><br />Dertil rummer vores arbejdsfelt, og borgernes liv, en lang række særlige udfordringer, som kræver specialviden. Dette imødekommes gennem kontinuerlig supervision, og efter/videreuddannelse af medarbejdergruppen. Vi har således kollegaer som, ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til eksempelvis seksualvejledning, domsanbringelse, kommunikation, autisme og neuropædagogik.<br /> <br />Udgangspunktet er den basale støtte til ”det gode liv”, i samarbejde med nogle fantastiske borgere, men på Lindegården, vil man herunder også støde på begreber såsom: problemskabende adfærd, vold som udtryksform, selvskade, autisme, psykiatriske diagnoser, domsanbringelse, seksualitet og misbrug.<br /> <br />Behovet for individuel specialisering er dog forudsat af en fælles faglig tilgang, i form af LA2, som er en arbejdsmetode, funderet på bl.a. Low Arousal. LA2 fokuserer kontinuerligt på borgerens trivsel og medarbejdernes indsats mod at reagere forebyggende og håndterende, når borgeren udviser tegn på mistrivsel. Samtidig udgør LA2 et læringsperspektiv, hvor medarbejderne systematisk gennemgår kritiske episoder og affektudbrud. LA2 er en del af et større beredskab, som indgår i Lindegårdens fokus på arbejdsmiljø, og det faktum, at arbejdet til tider er følelsesmæssigt belastende.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Det vil naturligvis være en fordel, hvis du har erfaring med dele af ovennævnte arbejdsfelt, men vi søger især medarbejdere, som vil lære og udvikle sig i et fællesskab, hvor vi har behov for et højt fagligt samarbejdsniveau. Netop din evne til samarbejde og din kompetence til at understøtte refleksive processer i et teammiljø, er centrale for din mulige ansættelse.<br /><br />Vi ser også gerne, at du kan genkende nedenstående <ul> <li>Du tager ansvar for din kommunikation, som er professionel, når du er på arbejde</li> <li>Du besidder en evne til at bevare roen og ”holde hovedet koldt”</li> <li>Du løser udfordringer i stedet for at ”tale dem op”</li> <li>Du tør og er villig til at evaluere dine egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Du kan glæde dig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles- og egen udvikling</li> <li>Du kan bidrage til den fælles robusthed og rummelighed, gennem professionalitet, strategier og samarbejde</li> <li>Du er indstillet på, at borgerne og det faglige teamsamarbejde kommer før dit eget ego</li> <li>Du har kørekort</li> <li>Du er indstillet på at samarbejde med borgere, som kan udvise problemskabende og voldsom adfærd</li> <li>Du er indstillet på at udvikle dig fagligt i fællesskab med andre</li> <li>Du betragter skriftlighed og dokumentation som en vigtig del af din faglighed</li> <li>Du er i stand til at arbejde metodisk og loyalt på andres faglige anvisninger og beslutninger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål, kan du kontakte rehabiliteringsleder Ulla Leth på 2949 9319 eller assisterende rehabiliteringsleder Michael Porthouse på 2949 9361.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. august 2018 kl. 12:00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 23. august 2018.
  Arbejdssted:
  Særforanstaltning Lindegården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  brugte akai spolebåndoptager

  vikinger i krig stjerne gulvtæppe rundt

  Vi søger jobrådgivere og virksomhedskonsulenter til 2-årige projektstillinger i ny enhed i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning.<br /> <br />Vil du være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du arbejde i et område, hvor vi i en koncentreret særindsats sætter benhårdt fokus på job og uddannelse for primært ny-ledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har som mål at opnå ansættelse i en række servicefag?<br /><br />Vækker dette din interesse, så har en nyoprettet enhed i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen brug for dit engagerede medspil og tilbyder spændende jobs, hvor proaktivitet, samarbejde og fleksibilitet er nøgleordene.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Den nyoprettede enhed Service i Vækst<strong> </strong>er en task force-lignende indsats i den del af forvaltningen, der hedder Virksomhed & Arbejdskraft. Enhedens formål er at få flere ufaglærte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i servicejob. Det handler om de servicefag, der knytter sig til turisme og gartneri samt om dem, der knytter sig til byens mange byggeprojekter. Der kan nemlig p.t. i disse brancher konstateres en stigende og varig mangel på arbejdskraft. Det estimeres, at der over en ca. treårig periode kan skabes og besættes ca. 1000 nye servicejobs, men dette kræver et målrettet samarbejde mellem jobcenter, uddannelsesudbydere og virksomheder.<br /> <br />Den nye enhed skal arbejde både borger- og virksomhedsrettet. Det skal være nemmere at lave kvalificerede jobmatches, det skal være nemmere at etablere relevant, virksomhedsrettet opkvalificering og det skal være nemmere for virksomhederne at rekruttere. Der er således tale om både et rekrutterings- og et opkvalifice-ringsspor.<br /> <br />Indsatserne skal være håndholdte, ’på forkant’, hurtigt-agerende & agile og meget målfokuserede. Der skal altså kunne ske umiddelbar reaktion og tilpasning ifht. forandringer eller variationer i virksomhedernes behov, og deres adgang til fx etablering af oplærings-, løntilskuds- eller praktikstillinger skal være enkel og håndteres effektivt fra kommunen og ikke være til besvær i virksomhederne.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Indsatsen skal derfor hvile på enhedens nære samarbejde med virksomhederne med inddragelse af relevante uddannelses- og kursusudbydere, brancheorganisationer, A-kasser og andre interessenter.<br />Den nye enhed får således både opgaven med at igangsætte og drive aktiviteter, men også med at udvide og kvalificere indsatser og samarbejder og hele tiden opdyrke nye.<br /> <br />Til bemanding af enheden søges derfor. <ul> <li>Et antal jobrådgivere</li> <li>Et antal virksomhedskonsulenter</li> </ul>  <br />Som jobrådgiver<strong>:</strong> <ul> <li>Skal du i nært samarbejde med virksomhedskonsulenten sikre, at der etableres det rette match mellem borgere og virksomheder samt tilrettelægge evt. opkvalificeringsforløb</li> <li>Du har fokus på den lediges kompetencer, jobmål og kvalificeringsbehov</li> <li>Du er ”den, der har den” – som borgerens indgang, som koordinator for borgerens forløb og som den, der sikrer proces, retning og momentum</li> </ul>  <br />Som virksomhedskonsulent: <ul> <li>Har du det primære ansvar for kontakten til og rådgivningen af virksomhederne – og for at etablere nye kontakter til nye virksomheder.</li> <li>Du afdækker virksomhedernes behov, skaber gode relationer og du er en vedholdende ambassadør for alle typer af rekrutteringer</li> <li>I et tæt og forpligtende samarbejde med jobrådgiveren ”gør du det, der skal til” for at finde de ’rigtige’ matches og skabe de mest produktive og virksomhedsinvolverende opkvalificeringer, fx gennem etablering af løntilskudsstillinger eller virksomhedspraktikker</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br /> Vi ønsker jobrådgivere der: <ul> <li>Har fuldt fokus på kerneopgaven – opkvalificering til og job i servicebrancherne</li> <li>Har stærke kommunikative kompetencer. Det er en fordel, hvis man har erfaring med fx coaching eller den motiverende samtale</li> <li>Evner det tætte, målrettede samarbejde både med borgeren og med virksomhedskonsulenten</li> <li>Kan motivere og understøtte borgeren hele vejen i job</li> </ul>   <br />Vi ønsker virksomhedskonsulenter der: <ul> <li>Har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked – gerne indenfor de nævnte servicefag – og er dygtige til at opbygge og udbygge professionelle relationer</li> <li>Er opsøgende og kan åbne virksomhedsdøre –  og holde dem åbne! Vi ønsker at skabe en blivende interesse for løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker og i det hele taget øge virksomhedernes medvirken i og interesse for opkvalificering af ledige</li> <li>Ser åbninger og muligheder – også dem, der måske ikke umiddelbart er så åbenlyse </li> </ul> <br />Til begge typer stillinger søges medarbejdere, der blandt andet: <ul> <li>Har kendskab til LAB (Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik)</li> <li>Er positive og flexible og trives med, at tingene hele tiden er i forandring</li> <li>Er robuste og går sikkert ind i mødet med både borger, virksomhed og kollega på konstruktiv og målorienteret vis</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen for virksomhedskonsulenter og jobrådgivere vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br />Idet der er tale om en projektperiode er stillingerne tidsbegrænsede til 2 år.<br />Internt rekrutterede vil dog blive tilbudt en udlånsaftale efter gældende vilkår i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med ret til genindtræden i den stilling, man udlånes fra.<br /> <br />Stillingerne er til besættelse snarest muligt eller senest den 1. oktober 2018<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne og/eller den særlige enhed og projektet Service i vækst – flere ledige i servicejobs kan du kontakte afdelingsleder<br />Helle Greve på 2421 0050/<a href="mailto:0050/[email protected]">[email protected]</a>.<br /> <br /><a href="/">Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen her,<br />hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. juli 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler d. 7. august 2018.
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 2, 5000 Odence C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  kong salomons dom

  art in motion sand picture dk ferrari 458 italia gold

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine kompetencer i spil for opgaveløsningen – så er du måske Munkehattens nye kollega.</em><br /> <br />Bo– og beskæftigelsestilbuddet Munkehatten søger et antal nye medarbejdere med pædagogisk, ergoterapeutisk eller anden relevant uddannelse, som arbejder med at finde løsninger og fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver. Vi søger medarbejdere til både beskæftigelsestilbuddet samt botilbuddet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et bo- og beskæftigelsestilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens beskæftigelsestilbud samt eksterne beskæftigelsestilbud.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave: <strong>”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.</strong><br /><br />Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje, påklædning og til spisning enten fysisk eller verbal guidning. Der vil være opgaver i form af pædagogiske projekter med henblik på rehabilitering af borgeren.<br /><br />Beskæftigelsestilbuddet tager udgangspunkt i borgernes ønsker og tilpasses til funktionsniveau eksempler på aktiviteter er ridning, sanserum, sang/musik, boldspil, kreativt værksted, gåture og bagning. Du skal tænke aktiviteter og nærvær med borgerne ind i din pædagogiske faglighed.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>Har en pædagogisk, ergoterapeutisk eller anden relevant uddannelse/erhvervserfaring</li> <li>Er motiveret for at arbejde med målgruppen</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau.</li> <li>Har kørekort</li> <li>Og kan du spille guitar, ride, eller har andre kreative evner er dette en fordel</li> </ul> <strong>Personlige egenskaber</strong><br />Vi søger medarbejdere, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan og sekoia som IT-system.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingerne er faste og på min. 30 timer om ugen.<br /><br />Der skal påregnes skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend i botilbuddet.<br />Arbejdstiden ligger mellem 7 og 17 på hverdage for stillingerne i Beskæftigelsestilbuddet.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. oktober eller 1. november 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen tlf.: 51482325 (Botilbuddet) eller Søren Oldmark Hansen tlf. 40353317 (Beskæftigelsestilbuddet).<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 20. august 2018,  og vi forventer at holde samtaler mandag den 27. august 2018.
  Arbejdssted:
  Bo- og beskæftigelsestilbuddet Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  gammelt svensk klapbord

  stribet bluse teen brand henrik ibsen

  Børnehuset Regnbuen søger to pædagoger på 37 timer ugentlig pr. 1. oktober 2018 eller snarest herefter.<br />  <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Regnbuen er et integreret børnehus, hvilket vil sige, at vi både har vuggestue og børnehave. Regnbuen er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som samlet tæller 9 børnehuse fordelt ud over Højstrup og Bolbro.<br /> <br />Børnehuset Regnbuen er et børnehus med gennemsnitlig normering på i alt 46 børn fordelt på 3 grupper. Børnehuset huser børn i alderen 0 til 6 år samt 10 ansatte. Børnehuset er beliggende i Bolbro, og børnene kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde.<br /><br />I Børneinstitution Bolbro-Højstrup arbejder vi ud fra værdigrundlaget:<br />  <div style="text-align:center">Vi vil – vi tør – vi gør<br /><em>”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” (Pippi Langstrømpe)</em></div>  <br />Du kommer ind i et børnehus, som er ved at finde sit fælles ståsted. Der er kommet ny leder i december sidste år, og vi er i gang med en spændende proces sammen, som du også kommer til at være en del af.<br /><br />Børnehuset Regnbuen ønsker at kendes ved en eksperimenterende praksis samt et højkvalitets dagtilbud. Vi er engagerede og lægger stor vægt på at have en imødekommende og positiv atmosfære.<br /><u> </u><br /> <strong>Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver:</strong> <ul> <li>Kunne samarbejde om løsningen af kerneopgaven</li> <li>Kunne arbejde med og være bevidst om inklusions- og eksklusionsmekanismer</li> <li>Kunne i tale sætte praksis på måder, der gør dem nyttige for fælles refleksion i personalegruppen og højne kvaliteten af den pædagogiske praksis  </li> <li>Kunne varetage et tæt samarbejde med regionens småbørnsteam og andre samarbejdspartnere</li> <li>Kunne arbejde i og med tydelig struktur</li> <li>Kunne skabe ro og forudsigelighed</li> <li>Kunne samarbejde anerkendende og tæt med forældrene</li> <li>Være psykisk og fysisk robust</li> <li>Kunne udvise en høj grad af selvstændighed samtidig med at være tro mod fælles beslutninger</li> <li>Kunne se nye muligheder og være aktiv i implementeringen af nye tiltag</li> <li>Anvende IT i dit arbejde, som pædagogisk redskab, og til dokumentation/kommunikation</li> <li>Være medansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed turde gå i dialog, også når det er svært</li> <li>Være indstillet på at arbejde med udgangspunkt i Odense Kommunes Ny virkelighed Ny velfærd og inklusionsstrategien</li> <li>Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for de mindste</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et job i et børnehus, der lige nu er i en unik situation, hvor vi sammen er i gang med at finde et fælles ståsted</li> <li>Et hus, der vægter faglig refleksion, bl.a. gennem vores ugentlige PUF-møder (pædagogisk udviklingsforum) og vores stuemøder i huset</li> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær og opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt</li> <li>Et sted, hvor forskellighed er en ressource</li> <li>Et sted, hvor fokus er på løsningen af vores fælles kerneopgave</li> <li>Mulighed for faglig udvikling og samarbejde på tværs af institutionen.</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Per Bo Rasmussen på 5121 1814.<br /><br /><a href="/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/bolbro---h%C3%B8jstrup/regnbuen---vestermarken" target="_blank" title="Her kan du læse om Børnehuset Regnbuen - Vestermarken">Her kan du læse om Børnehuset Regnbuen - Vestermarken.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 27. juli 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.
  Arbejdssted:
  Børneinst. Bolbro-Højstrup, Børnehuset Regnbuen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  nordjyske bank jyske bank

  rastepladser i tyskland page four sommer tekst

  Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hvad er Ejendom? - Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med Kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 450 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> <li>Bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er mødestabil</li> <li>Er god til at arbejde blandt børn</li> </ul> <br />Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på: <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparathed</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2018.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitligt 15,5 timers arbejdsuge og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Gitte Hansen på 2125 8163.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. juli 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.<br /><br />Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.
  Arbejdssted:
  Åløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  dronningens nytårstale 2013

  marie krøyer billeder alfonso ribeiro height

  Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hvad er Ejendom? - Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med Kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 450 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> <li>Bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er mødestabil</li> <li>Er god til at arbejde blandt børn</li> </ul> <br />Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på: <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparathed</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Stillingen er et barselsvikariat, der ønskes besat pr. 1. september 2018.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitligt 11,00 timers arbejdsuge og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Gitte Hansen på 2125 8163.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. juli 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.<br /><br />Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.
  Arbejdssted:
  Caroline Legestue
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  ideer til lave selv brusekabiner

  tropic sun vejle crude oil brent

  Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hvad er Ejendom? - Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med Kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 450 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> <li>Bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er mødestabil</li> <li>Er god til at arbejde blandt børn</li> </ul> <br />Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på: <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparathed</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Stillingen er et barselsvikariat, der ønskes besat snarest muligt.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitligt 18,00 timers arbejdsuge og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Gitte Hansen på 2125 8163.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. juli 2018<br />Vi forventer, at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.<br /><br />Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.
  Arbejdssted:
  Tandplejen, Grønløkkevej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  bodystocking kvinde lange ærmer

  historie billeder krig det er aldrig for sent at give op

  <em>Vi søger en dygtig og innovativ leder til vores Café (tidligere personalekantine) på Tolderlundsvej 2, Odense Kommune.</em><br /> <br />Mad fra bunden, lokale råvarer og gæsten i centrum. Vi søger dig, der har ambitioner med i bagagen, elsker madverdenen, er kvalitetsbevidst og som leder formår at inspirere og gå forrest. Dig, der brænder for at lave mad af høj kvalitet til vores gæster i caféen og dig, der med et smil på læben, sætter gæsten i centrum og vil være med til at udvikle caféerne i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Caféerne i Odense Kommune er kommunens personalekantiner, som laver frokost til kommunens ansatte, mødeforplejning, middagsanretninger m.m. Vi er i alt 8 caféer, hvoraf du bliver leder af den ene. Vi kører ud fra samme koncept, der danner grundlag for hele vores udvikling, og hvor vi hele tiden tilpasser os med nye tiltag omkring maden, rummet og dialogen.<br /> <br />Vi arbejder med fællesmenuplaner for de 8 caféer og har fokus på bæredygtighed og råvarer i sæson. Alle caféer har opnået det økologiske spisemærke i sølv, og vi arbejder fortsat med at implementere masser af lækre økologiske og bæredygtige råvarer i vores caféer. Vi laver sund og grøn frokostbuffet til vores gæster, forplejning til møder og lækkerier til de særarrangementer, der kan komme i løbet af året.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er kok eller har anden relevant baggrund, gerne suppleret med en lederuddannelse.</li> <li>Du går naturligt foran med godt humør, og skaber et trygt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger, og arbejder struktureret og effektivt.</li> <li>Du er en innovativ og kreativ madhaj, der sikrer den kulinariske kvalitet, og du sætter en ære i at servere god mad lavet fra bunden.</li> <li>Du har stort overblik, og kan arbejde effektivt både i køkkenet og på kontoret med de administrative opgaver, herunder budgetter og indkøb.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi er en arbejdsplads i udvikling, hvor du som leder kan være med til at lægge stien for fremtiden. Vi udvikler i fællesskab, og du får mulighed for at sætte dit præg i forskellige arbejdsgrupper, herunder menuplanlægning, madspild, FN’s verdensmål m.m. Vi er kvalitetsbevidste og er kendetegnet ved høj faglighed, hvor vi arbejder med fynske råvarer i sæson, økologi og bæredygtighed. Du bliver omgivet af gode medarbejdere og kolleger, hvor faglig sparring er i højsæde, og du får mulighed for løbende opkvalificering.<br /><br />Vi tilbyder et selvstændigt arbejde på en arbejdsplads, der er i evig udvikling og hvor to dage ikke er ens. Arbejdstiden ligger i dagtimerne, men der kan forekomme aften- og weekendarbejde. Dette er dog sjældent.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiget organisation.<br /> <br />Tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Caféerne er organiseret under Mad og Måltider. Du kan læse mere om strategierne, som vi arbejder ud fra <a href="/mad/for-fagfolk">her</a> - og du kan læse om vores koncept for caféerne <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=b9359197-d915-4562-ab7e-bb65f655b307">her</a>.<br /> <br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte leder af caféerne Pia Nutzhorn på 2481 7921 eller assisterende leder af caféerne Bitten Larsen på 5133 0450.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 5. august 2018, og vi forventer at afholde første samtalerunde tirsdag den 14. august 2018 og 2. samtaler onsdag den 29. august 2018. Kandidater, der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.<br /> 
  Arbejdssted:
  Mad og Måltid
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  gammel film om enhjørningen

  sixten sparre wikipedia bilgarage legetøj i træ

  <em>Trives du med høj intensitet og uforudsigelighed? Har du faglig kapacitet, som matcher krævende opgaver? Vil du en spændende stilling som sparringspartner for borgmesteren og topledelsen i Borgmesterforvaltningen?</em><br /><br />Odense befinder sig midt i en omfattende byudvikling. Der investeres 44 milliarder kroner i store bygge- og anlægsprojekter som en letbane og helt nye bydele. Samtidig oplever byen en erhvervsmæssig opblomstring. Facebook har slået sig ned i Odense, byens mere end 100 robotvirksomheder har skabt en internationalt førende robotklynge og ambitionen er at skabe tilsvarende klynge for udvikling og produktion af civile droner. Målet er helt overordnet at skabe flere virksomheder og arbejdspladser og øge borgernes indkomst i Odense.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive en del af et mindre team omkring borgmesteren. Her er det mere reglen end undtagelsen, at hverdagen har høj intensitet og er uforudsigelig, men opgaverne er spændende og fulde af variation. Du vil blive involveret i den daglige betjening af borgmesteren og samtidig vil du selvstændigt skulle planlægge og drive forskellige Public Affairs-indsatser. Imens du formår at have et strategisk blik for tendenser, forandringer og dagsordner, som kan være enten til fordel eller risiko for Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />For at understøtte den rivende udvikling har Odense Kommune en række interesser, som løbende skal løftes op på den nationale politiske scene. Lige fra infrastrukturønsker til kulturstøtteordninger. Derfor søger vi en stærk faglig profil, som har en god forståelse for hvordan vi løfter de fynske interesser op på den nationale politiske dagsorden. Herunder blik for hvad der kan rykkes, hvem der kan flyttes - og ikke mindst hvordan det lykkedes. Formålet er at styrke byens omdømme, skabe tættere relationer, opnå større indflydelse og på den måde understøtte byens udvikling. <ul> <li>En unik chance for at være med til at fremme udviklingen af Danmarks tredjestørste by</li> <li>Muligheden for at afprøve dig selv og din faglighed i komplekse og krævende opgaver</li> <li>En spændende stilling som sparringspartner for borgmesteren og topledelsen i Borgmesterforvaltningen</li> </ul> <strong>Om dig:</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har let ved at opbygge og vedligeholde relationer</li> <li>Har erfaring fra en politiske ledet organisation, som f.eks. en kommune, centraladministrationen eller en interesseorganisation</li> <li>Har strategisk blik for reguleringsmæssige muligheder og risici</li> <li>Har erfaring fra en politisk styret organisation herunder betjening af en politisk og/eller administrativ topledelse</li> <li>Er hurtig til at sætte dig ind i nye og komplekse problemstillinger</li> <li>Er en stærk kommunikator med god skriftlighed</li> <li>Har indgående kendskab til de politiske beslutningsprocesser på Christiansborg</li> <li>Er vant til at arbejde i et hurtigt tempo, er fleksibel i forhold til arbejdstid og kan fastholde et godt humør, selv når der er pres på</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes 37 timer om ugen som special- eller chefkonsulent i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.<br /><br />Stillingen er placeret i borgmesterkontoret i afdelingen Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for borgmesterkontoret Kåre Pedersen fra uge 32 på 3012 2077.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 12. august 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 34 og 35. Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i den mellemliggende periode.<br /><br />I Odense Kommune har vi et fælles fokus på samarbejde, forebyggelse og fællesskaber. De forandringer, som vi skaber, skal være til gavn for hele byen. Det kræver, at vi går nye veje og udforsker nye muligheder, så vi sammen kan skabe fremtidens kommune. Læs mere i vores<a href="/job/ansat-i-odense-kommune/medarbejder-i-odense-kommune"> "Medarbejdergrundlag - SAMMEN OM UDVIKLING"</a>.
  Arbejdssted:
  Borgmesterkontoret
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  hvad er rhinen i flammer

  hæklet babytæppe i bomuldsgarn kloak service gentofte

  <em>Kan du samtænke sundhed og myndighed i et helhedsorienteret borgerperspektiv? Er du skarp på retssikkerhed? Vil du være med til at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen? Så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig!</em><br /> <br />Vi betragter sundhed og myndighed som hinandens forudsætninger. Medarbejderne på myndighedsområdet er ofte de første, der møder borgere med behov for støtte. Her er muligheden for at igangsætte en tidlig indsats med en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang. Vi ønsker os en chef, der vil bidrage til det gode og sunde liv for borgerne, i samarbejde med civilsamfundet og de gode tilbud, der findes på området.<br /> <br />Du bliver nærmeste leder for 4 chefer og øverste chef for ca. 400 medarbejdere. Som en del af forvaltningens chefgruppe bidrager du desuden til den strategiske ledelse af det samlede ældre- og handicapområde i Odense Kommune.<br /> <br />Et stærkt strategisk afsæt, erfaring med ledelse af ledere, personlig integritet, solide kommunikationsevner, økonomiske styringskompetencer og juridisk og sundhedsfaglig indsigt er derfor væsentlige egenskaber for den kommende chef.<br /> <br />Odense Kommunes forventninger til chefen er beskrevet i job- og personprofilen, som du finder <a href="https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=e8643963-0cc7-45ec-9f1a-563c4381df49&cid=1112">her</a>. <br />Læs mere om Odense Kommune på <a href="/">www.odense.dk</a>. <br /><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrerende direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune Gitte Østergaard på 2712 0202 eller forretningsudviklingschef i Genitor Trine Schandorff på 3141 0255.<br /><br />Du kan søge stillingen via <a href="http://www.genitor.dk">www.genitor.dk</a> under fanen rekruttering ved at klikke på "Søg stilling" nedenfor.<br /> <br />Ansøgningsfristen udløber den 2. september 2018.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-09-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  fieldvalley s zelma

  neger med blondt hår halløj i betalingsringen

  Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br />På grund af opnormering med endnu et team søger vi pr. 1. september 2018 eller snarest derefter en autoriseret psykolog til en fast stilling i Børnehus Syd i Odense. Stillingen er på 32-37 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er mistanke eller viden om, at barnet/den unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Børnehuset arbejder i de sager, hvor kommunen har taget beslutning om opstart af § 50 undersøgelse, og politiet og/eller sundhedsvæsenet er involveret. Der er derfor stort fokus på det tværsektorielle samarbejde, som skal sikre, at barnet modtager et så skånsomt forløb som overhovedet muligt.<br /><br />Børnehus Syd er organisatorisk forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med konsulentbistand, sagskoordinering, krisehåndtering og udredende arbejde i forhold til børn og unge inden for målgruppen. Børnehus Syd har til huse i hhv. Odense og Esbjerg, og det er til vores hus i Odense, at vi søger en psykolog.<br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013.<br /><br />Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn  i alderen 0-18 år.<br /><br />Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en psykolog, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin psykologfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært at: <ul> <li>Gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>Overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>Udrede traume- og belastningsgrad og via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere i et vist omfang: <ul> <li>At yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>På sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi er ved at udvikle ydelseskatalog</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>En arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>Mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>Opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>En arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>At arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>At blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner, vi servicerer, tæt tværsektorielt samarbejde med politi og sygehusvæsen samt med Socialstyrelsen</li> <li>En arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>Er uddannet psykolog med autorisation og interesse for at opbygge viden om børnehuset og dets målgruppe</li> <li>Har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>Er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>Har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>Er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed</li> <li>Formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>Er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>Bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>Har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte børnehusleder Ditte Askerod på 2910 4553/<a href="mailto:[email protected]">dkka</a><a href="mailto:[email protected]">@odense.dk</a> i ugerne 28, 29, 32 og 33 eller faglig teamleder Lane Lund på 3069 4497/<a href="mailto:[email protected]">lalun</a><a href="mailto:[email protected]">@odense.dk</a> i ugerne 31, 32 og 33.<br /><br /><a href="https://www.boernehuse.dk/">Læs mere om Børnehus Syd her</a><br /><br /><a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse">Endvidere henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 24. august 2018.
  Arbejdssted:
  Sanderumvej 105, 5250 Odense SV
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  15-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  madison beer age

  bukowski the world is full stop the wedding

  Børnehuset KFUM søger pædagog til barselsvikariat på 37 timer ugentligt til vores vuggestue med tiltrædelse 1. oktober 2018 eller snarest herefter. <br />  <br />Børnehuset KFUM er en del af KFUM organisationen. Vi er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som samlet tæller 9 børnehuse fordelt ud over Højstrup og Bolbro.<br /> <br /><strong>Lidt om os</strong><br />KFUMs Børnehus er en selvejende integreret institution. Børnehuset er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Formålet er på folkekirkens grund at drive daginstitution til gavn for børn i Odense kommune.<br /> <br />Vuggestuen har 12 børn i alderen 0-2,10 år. Børnehaven har mellem 24 og 30 børn i alderen 2,10-6 år. <br />  <br />Vi er et børnehus, som består af en erfaren personalegruppe, der arbejder godt sammen om det enkelte barns udvikling. Vi er i gang med at implementere Odense Kommunes strategier for sprog og dannelse. Det betyder i praksis, at huset er ved at udvide sin faglige identitet.<br /> <br />Med afsæt i børneperspektivet tager aktiviteterne i vuggestuen udgangspunkt i børnenes initiativer. De voksne har fokus på det enkelte barns interesser og udvikling, som bliver brugt til at tilrettelægge daglig pædagogisk praksis.<br /> <br />Nogle nøgleord for vores fremtid vil være <ul> <li>En vuggestue med særligt fokus omkring børns egen mestring og selvhjulpenhed og med omdrejning omkring udeliv, kreativitet og bevægelse</li> <li>En pædagogik med afsæt i systemisk relationel tænkning og sproglig udvikling med personalet som rollemodeller</li> <li>En stærk faglighed på 0-3 års området</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan arbejde struktureret</li> <li>Du er aktiv og har lyst til at arbejde i børnehøjde</li> <li>Du er handlekraftig. Godt gjort er bedre end godt sagt</li> <li>Du skal være god i relationen. Det er i relationen og i nærværet med hinanden, at mennesker udvikles. Det er vigtigt, at du fungerer godt relationelt og er socialt intelligent</li> <li>Du skal kunne motivere andre. Vores opgaver er at medvirke til børns udvikling og dannelse. Nogle gange skal de hjælpes lidt på vej</li> <li>Du skal være tydelig i din kommunikation. En meget stor del af vores arbejde handler om kommunikation. Du skal være åben for og nysgerrig på andres perspektiver</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver. Eksempler på disse kan være: <ul> <li>Skabe omsorg og tryghed for mindre børn. Bland andet gennem nærvær og ved at imødekomme deres behov</li> <li>Igangsætte aktiviteter. Eksempelvis leg ude og inde, sang, motorik, ture mm. </li> <li>Deltage i de daglige rutiner med alt fra bleskift, putning af sovebørn, klargøring til- og oprydning efter måltider osv. </li> <li>Deltage ved forældresamtaler og møder </li> <li>Kommunikere med forældre om deres barn og det praktiske samarbejde herom i dagligdagen </li> <li>Koordinere og samarbejde med kollegaer om opgaverne over dagen </li> <li>Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for de mindste</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær og opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt af KFUMs ånd: ”vi sætter spor i hinandens hjerter”</li> <li>Et job i et børnehus, der lige nu er i udvikling, med arbejdet omkring dannelse, sprog og relationer, hvor erfarne medarbejdere og ny leder sætter retning for fremtiden</li> <li>Et sted, hvor små fejl blot ses som et udtryk for handling, og hvor vi sammen bliver bedre</li> <li>Et børnehus, hvor ambitionen er at være i front på dagtilbudsområdet</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder<br />Nils Folbirk på [email protected] eller på 2152 1247.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. august 2018, kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 34.
  Arbejdssted:
  Børnehuset KFUM
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  baggage allowance sas

  pop team epic sadness and sorrow piano

  Tilskud søger en assistent/socialrådgiver/formidler til et barselsvikariat 37 timer ugentligt, med tiltrædelse den 1.september 2018.<br /><br />Du bliver en del af en afdeling med 24 ansatte, som hører under Ydelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi arbejder med opgaver der spænder fra enkeltydelser §§81-85 efter Lov om Aktiv Social Politik, §§ 35-39 efter Lov om Integration, formidling af bolig, ansøgning om beboerindskudslån samt rådgivning i forbindelse med fogedudsættelser. Vi har desuden ekspeditioner i Borgernes hus.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi arbejder ud fra et tilpasset LEAN, hvor vi arbejder i grupper på 4 personer som er paragraf-opdelt.<br />Vi har fokus på effektivitet i opgaveløsningen og fastholder samtidig en høj kvalitet i vores arbejde. Vi prøver af og retter til i måden at løse vore opgaver på – hele tiden med fokus på borgerens og vores oplevelser. Vi arbejder selvstændigt, men forpligtiger os ind i det samarbejde, som er afgørende for at vi lykkedes med vores opgaver.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En velfungerende arbejdsplads, med variation i opgaveløsningen<br />Kompetente kollegaer, som formår at opbygge og bevare en høj trivsel i en travl hverdag med masser af forandringer.<br /> <br />Mulighed for fleksibilitet i planlægning af dine arbejdsopgaver, fx<br />Hjemmearbejdsdage samt en arbejdsplads med et godt sammenhold og hvor der i den travle hverdag er plads til skæve idéer og humor.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer du har en kontoruddannelse eller lignende. <ul> <li>Du skal være stabil og robust og dermed evner at takle travlhed, forandringer og uforudsigelighed, også i mødet med mange forskellige borgere i løbet af en dag</li> <li>Du skal være dygtig til både skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Du skal formå at holde fokus på opgaveløsningen og bevare overblikket</li> <li>Du skal være god til tal, beregninger og kompleks lovgivning</li> </ul>  <br />Når du søger stillingen hos os, vil vi gerne vide, hvad du har arbejdet med, men mest af alt vil vi gerne vide hvordan du arbejder. Beskriv gerne hvordan du takler konflikter, hvilke værktøjer du benytter dig af, hvordan du arbejder med dine gode og mindre gode egenskaber og hvordan du fungerer i et team.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Mie Lintrup på 2936 3157 eller specialist Catarina Andersen på 6138 3956.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. august 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 33 eller 34.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  fix phone beausoleil

  colinus virginianus ridgwayi pris roskilde festival

  Beredskab Fyn søger en ansvarsfuld og målrettet studentermedhjælper til tværgående strategiske analyser og projekter samt administrative ad hoc opgaver i vores afdeling ”Projekt & Analyse”.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Beredskab Fyn er et offentligt §60-selskab og ejes af 9 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense.  <br /> <br />Vi har en ligefrem omgangstone og lægger vægt på trivsel i en til tider travl hverdag.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får bl.a. medansvar for at: <ul> <li>Sikre kvalitetsniveauet i afdelingens leverancer</li> <li>Udtænke, udvikle og udarbejde analyser på tværs af organisationens afdelinger</li> <li>Være bindeled mellem afdelingens projekter og aftagerne på den anden side</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er analytisk, grundig og interesserer dig for projektledelse</li> <li>Du har indgående kendskab til Office pakken, herunder særligt Excel, og kan arbejde struktureret med større datasæt – kendskab til GIS-systemer er et plus, men ikke en forudsætning</li> <li>Du trives med opgaver, der kræver fordybelse, og samtidigt evner du at arbejde med både korte og lange deadlines</li> <li>Du er glad for at formidle dine resultater visuelt og letforståeligt</li> <li>Du taler og skriver flydende dansk</li> <li>Du er studerende på en videregående uddannelse og har minimum 1 år tilbage af din studietid</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Din arbejdstid vil i gennemsnit være 8 timer ugentligt, hvor du selv har mulighed for at planlægge tidspunkterne i forhold dit studie.<br /><br />Du skal kunne opnå en sikkerhedsgodkendelse ved ansættelsen og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Michael Dalby Kristiansen på 2421 0840 / <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> indenfor normal arbejdstid.<br /><br />Grundet ferie er der ikke kontaktmulighed før den 30. juli 2018.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> 
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn, Åsumej 35, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Studerende||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  handicap parking malmø

  romeo y julieta cigar nøgleholder med snor

  Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø?<br />Så er du måske en af vores nye kollegaer!<br /> <br />Odense Kommune ønsker at sætte yderligere særligt fokus på den gode barndom med udgangspunkt i så tidlig indsats som muligt. Du bliver en del af et fagligt stærk team af socialrådgivere.<br /><br /><strong>Om os:</strong><br />I Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn får præcis den støtte, der er behov for.<br />De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgivningen til en spændende arbejdsplads, i udvikling og forandring. Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børne- og Ungerådgivningen vægtes det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.<br /> <br />Børne- og Ungerådgivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /> <br />Om jobbet som socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen bliver du en del af et team med fagligt dygtige og kompetente kollegaer. Du bliver ansvarlig for din egen sagsstamme, og vi vægter faglig sparring og samarbejde højt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />I en hverdag med mange opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du fagligt er <ul> <li>Du er interesseret i at arbejde med metoden familierådslagning</li> <li>Dygtig til at planlægge aktiviteter og systematisere samt tager hensyn til mulige skiftende omstændigheder</li> <li>Stærk på lovgivningen og kan omsætte den til praksis og er opsøgende i forhold til ny lovgivning og anden relevant viden</li> <li>God til at kommunikere med alle typer mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos borgerne</li> <li>En del af et større system hvor du har forståelse for, hvordan del og helhed spiller sammen - og faglighed og samarbejde er vigtigt for dig</li> </ul> <strong>Dine personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn</li> <li>Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav</li> <li>Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at lære af de borgere, kolleger og samarbejdspartnere, som du interagerer med</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig, og hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig med at du får et hav af dygtige kolleger at sparre med.<br />Du bliver tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børn- og Ungerådgivningen via vores faglige koordinatorer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Dina Svendsen på 21173786. Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <a href="/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd">her.</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi forventer, at du har sat dig ind i vores opgaver, organisation og vigtigste samarbejdspartnere forud for en evt. samtale.<br />Ansøgningsfrist er den 3. august 2018 og vi forventer og holde ansættelsessamtaler den 15. august 2018. Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. oktober 2018.
  Arbejdssted:
  Børne- og Ungerådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  andersine anders and sang

  alder lise nørgaard vejarbejde i tyskland 2015

  <strong><em>Vi har drømmejobbet!</em></strong><br /><em>Har du det vi søger, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.</em><br /><br /><strong>Vi søger engagerede, udadvendte og fagligt stærke social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til spændende stillinger i "vores hus".</strong><br /><br /><strong>Vi søger</strong> <ul> <li>En social og sundhedsassistent i dagvagt 30-37 timer pr uge med weekendvagt hver 3 weekend</li> <li>En social og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer pr uge med weekendvagt hver 2 weekend</li> <li>En social og sundhedsassistent i blandede vagter 30-37 timer pr uge med weekendvagt hver 4 weekend (aften)</li> <li>En social og sundhedshjælper i aftenvagt 28 timer pr uge i et vikariat på 6 mdr</li> <li>En social og sundhedshjælper i dagvagt 30-37 timer pr uge i et vikariat. På 6 mdr</li> <li>Skriv venligst i ansøgningen hvilken stilling du ønsker at ansøge</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi møder borgeren med en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi samarbejder med borgerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder, og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /><br />Vi arbejder ud fra et mål om at støtte til at leve det selvstændige og meningsfulde liv med størst mulig livskvalitet. Vores målgruppe er borgere, der har vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br />Vi er delt op i tre afsnit med i alt 130 lejligheder, heraf otte ægtepar-boliger og et bofællesskab for demente. Personalet er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet vores forløb.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi "ønsker " os en teamplayer, som er løsningsorienteret, idérig og har lyst til at være med til at sikre arbejdet med hverdagsrehabilitering, i et tæt tværfagligt samarbejde med husets beboere, sygeplejersker, aktivitetsmedarbejdere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere m.v.<br /><br />Vi forventer, at du har lyst til at arbejde rehabiliterende, motiverende og anerkendende. Du er nysgerrig, modig og vedholdende ifht opfyldelse af beboernes ønsker og mål for livet <br /><strong>”For her hos os skal livet leves hele livet ”</strong><br /><br /><strong>Derudover forventer vi, at du:</strong> <ul> <li>Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed</li> <li>Kan reflekterer over egen praksis og forholde dig konstruktivt hertil</li> <li>Har kendskab til IT, KMD- care</li> <li>Har faglig erfaring og tør tage ansvar</li> <li>Har et stabilt fremmøde</li> <li>Har mod og lyst til at gøre en forskel for ”husets beboere”</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling, med plads til personlig udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Fleksibilitet</li> <li>Teamarbejde</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>En arbejdsplads med mange ressourcer og kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Havebæk Plejecenter <a href="/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/havebaek-plejecenter" target="_blank" title="her">her</a>.<br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Meyer på 65513258 eller assisterende rehabiliteringsleder Mai-Britt Have på 65513299.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. august 2018. Vi forventer at holde samtaler i uge 34.
  Arbejdssted:
  Plejecenter Havebæk
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  yahoo news usa youtube

  sinclair parish usa film dr 1

  Er du studerende eller andet, indenfor det<br />Sundhedsfaglige område?<br />Mågebakkegruppen søger sommerferie- og weekendafløsere til tiltrædelse hurtigst muligt<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udekørende gruppe i Odense syd/vest som varetager opgaver ved borgere i Forløb Vedvarende  Sygdomsudvikling.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat at social- og sundshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, og terapeuter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Opgaverne er primært plejeopgaver, opgaver ved ernæring, samt Praktiske opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger afløsere som: <ul> <li>Har lyst til at arbejde med borgere der har brug for hjælp og støtte af det professionelle netværk</li> <li>Er imødekommende og rummelige</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er ansvarlig og engageret</li> <li>Er stabil og har overblik, i en travl hverdag</li> <li>Har flair for dokumentation og IT</li> <li>Har kørekort / kan cykle</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>God introduktion til opgaverne med " følvagter" samt til arbejdspladsen</li> <li>Gode kollegaer</li> <li>En arbejdsplads med et godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads hvor der lægges vægt på dialog, respekt, humor og engagement</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsevilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Moesgaard på 6551 3642 eller assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Hansen på 6551 3642.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. juli. 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.
  Arbejdssted:
  Mågebakken
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  gustavo y maria la piedra

  brugt emmaljunga barnevogn cafe phenix valby åbningstider

  Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune søger to psykologer til tidsbegrænsede stillinger til Psykologteamet.<br /> <br />Vil du være psykolog i et spændende nyetableret team der er i rivende udvikling og som har fået en ny opgave med at udvikle psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del<strong> </strong>af Sundhed og Forebyggelse (SoF), hvor 120 dygtige fagprofessionelle arbejder med sundhed, forebyggelse og tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier på almenområdet.<br /> <br />Det seneste nye tiltag i SoF er Psykologteamet, som tilbyder gratis forebyggende psykologbehandling til unge og yngre voksne. Psykologteamet er ledelsesmæssigt forankret i SoF, men tilbuddet går på tværs af flere forvaltninger i Kommunen.<br /> <br />Psykologteamet er et gratis og anonymt samtaletilbud, der skal hjælpe unge mellem 13 og 30 år, som er bosiddende i Odense, og som er i psykisk mistrivsel. Borgeren henvender sig direkte til Psykologteamet og tilbydes enten korterevarende samtaleforløb, gruppeforløb eller henvises til andre tilbud i kommunen. Siden tilbuddet startede i oktober 2017 har der været mange henvendelser fra borgere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af Psykologteamet; en ambitiøs og humoristisk gruppe kolleger med højt til loftet, der knokler for at hjælpe de borgere der henvender sig, udvikle tilbuddet og som lytter til hinanden, lærer af hinanden og bringer den nye funktion videre.<br /> <br />I Psykologteamet er der ansat 8 medarbejdere:  6 psykologer, 2 socialrådgivere, 1 studentermedhjælper og leder. Vi prioriterer udvikling, arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde højt. Vi sætter pris på direkte og uformel kommunikation og på respekt for hinandens faglighed. Humor er absolut ingen hindring. <br /> <br />Psykologteamet arbejder med flersporet behandling i et tæt tværfagligt samarbejde mellem frivillige og fagprofessionelle.<br /> <br />Din primære opgave bliver at udvikle og tilbyde gratis og anonym psykologbehandling til borgere i Odense Kommune, som har været offer for, pårørende til et offer eller vidne til en banderelateret forbrydelse. Tilbuddet gælder borgere i alle aldre, der ikke har mulighed for at få hjælp i et af kommunens øvrige tilbud, og skal køre til ultimo 2019 med eventuelt mulighed for forlængelse.<br /> <br />Tiltaget er en del af Odense Kommunes aktiviteter med bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet.<br /> <br />Da tilbuddet er nyt, får du mulighed for at være med til at kvalificere tilbuddet og tilpasse det målgruppens behov.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger to psykologer.<br />En erfaren og autoriseret psykolog med: <ul> <li>En psykoterapeutisk efteruddannelse og gerne med specialisering i psykotraumatologi</li> <li>Erfaring med målgruppen</li> <li>Lyst til og mod på at være med til at skabe og kvalificere et nyt kommunalt tilbud og gerne erfaring med projektudvikling og implementering</li> <li>Blik for mulighederne i at indgå i et samspil med det øvrige landskab af kommunale, regionale og frivillige tilbud</li> </ul>  <br />Samt en psykolog med: <ul> <li>Psykoterapeutisk erfaring og gerne med interesse for psykotraumatologi</li> <li>Erfaring med målgruppen</li> <li>Lyst til og mod på at være med til at skabe og kvalificere et nyt kommunalt tilbud og gerne med erfaring med arbejde med opbygning af et nyt hjælpetilbud</li> </ul>  <br />Du bliver en del af Psykologteamet og SoF og deltager i fælles undervisning og supervision. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse pr. 1. oktober 2018<br /><br />Begge stillinger er tidsbegrænsede 37 timers stillinger frem til 31. december 2019.<br /><br /><strong>Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:</strong><br />Leder og psykolog Kim Juul Larsen, telefon: 20136073, mail: [email protected] <br />eller <br />Koordinator og psykolog Lene Hougaard Jensen, telefon: 20147625 mail:  [email protected]<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. august kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 23. august 2018.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  continue bluse anna

  andy kaufman wife photos new york review of books

  Vi søger snarest muligt to social- sundhedsassistenter på 35 timer ugentligt. Vi er meget fleksible, og vil gerne tilpasse efter hvad, der passer bedst ind i dit arbejdsliv lige nu. Arbejdstiderne er fra kl. 7-15 og med arbejde hver 2. weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Vi er en udekørende gruppe i Vest, som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, assistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br />Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde, med sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, pædagog, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi søger social- og sundhedsassistenter som:   <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Evt. kendskab til KMD Care/ En plan</li> <li>Er robust og brænder for forandringer</li> <li>Vil være med til at forme de nye rehabiliteringsforløb, hvor der er fokus på kerneydelsen</li> <li>Har kørekort/ kan cykle </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>En organisation i forandring</li> <li>Gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>En hverdag der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>En arbejdsplads, der gerne vil tilpasse sig dit arbejdsliv, så det passer ind i din hverdag og familieliv</li> </ul> <strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513834/24288838 eller Helle Sørensen på 24288895/65513836.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 19 august  2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 22 august 2018 
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  berømte bygninger europa

  økonomisk friplads københavn vladivostok på et kort

  <em>Næsby Skole søger en elev som ejendomsservicetekniker med opstart hurtigst muligt.</em><br /><br />Næsby Skole er en skole i det nordlige Odense med knapt 400 elever. Vi arbejder ud fra værdisættet respekt, ansvarlighed og anerkendelse og er en arbejdsplads, hvor børnene kommer først, men hvor der også er fokus på godt arbejdsmiljø og trivsel som arbejdsplads for alle faggrupper på skolen.<br /><br />Vi har en servicemedarbejder, som du vil skulle følge i arbejdet/uddannelsen, og som sikkert og respektfuldt vil guide dig. Desuden vil der blive fagligt samarbejde med vores halinspektør og evt. servicemedarbejdere og elever på andre skoler. Udover disse vil du komme til at samarbejde med de øvrige faggrupper på skolen om meget varierede opgaver. Vi er godkendt som uddannelsessted netop, fordi der er tale om så brede og varierede opgaver, hvor du vil blive uddannet til at kunne arbejde på vidt forskellige arbejdspladser efterfølgende.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi står foran stor renovering af vores skole – hvilket vil betyde spændende planlægningsmæssige og håndværksmæssige opgaver.<br /><br />Under uddannelsen vil du: <ul> <li>Få både fælles og selvstændige arbejdsopgaver</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt</li> <li>Blive en del af et stærkt fagligt og socialt team</li> <li>Blive en del af Næsby Skole</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du <ul> <li>Enten har afsluttet grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker eller er parat til straks at starte på det</li> <li>Har flair for teknik og håndværk</li> <li>Er praktisk anlagt – og parat til opgaver både ude og inde</li> <li>Har ren børneattest (vi indhenter)</li> <li>Har kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Har kørekort</li> </ul>  Af personlige kompetencer ønsker vi, at du <ul> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på mod</li> <li>Er god til at samarbejde og vil indgå på en positiv måde</li> <li>Har forståelse for, at vi er her for børnene og at det er både børnenes og de voksnes arbejdsplads</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er flere veje til at blive ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune: <ul> <li>Du har afsluttet og bestået dit grundforløb 2, som giver adgang til hovedforløbet som ejendomsservicetekniker</li> <li>Du går på/starter på Grundforløb 1, og kan søge om at starte på Grundforløb 2 med en uddannelsesaftale og løn.</li> </ul> Hvis du endnu ikke har afsluttet dit grundforløb, er ansættelsen betinget af, at du består dit grundforløb ved forløbets afslutning, og du skal oplyse, hvornår du forventer at afslutte dit grundforløb. Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer, men arbejdstiden kan godt lægges på et højere ugentligt timetal, som afspadseres i skolens ferieperioder – efter aftale.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Du bedes vedlægge kopi af grundforløbsbevis (alternativt karakterer, hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet), samt en kopi af dit kørekort til din ansøgning. Vi vil også gerne høre om dine skole/uddannelse og erfaringer. Ansøgningsfristen er den 6. august 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 33.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 30 33 43 42 (træffes dog først fra 1.8. pga. ferie).<br /> <br /><a href="/job/elev-i-odense-kommune/ejendomsservicetekniker">Du kan læse mere om uddannelsen til ejendomsserviceteknikerelev på Odense Kommunens hjemmeside.</a>
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  barack obama as kid

  kvium maleri signature shakedown falkoner alle

  ​​​​​​<em>Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, arbejde med teknik, udendørsarealer og administration? </em><em>Kunne du tænke dig at være med til at skabe nogle gode rammer for undervisning og læring?</em> <em>Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig.</em><br /><br />Skolefælleskabet Odense Nord søger en ejendomsserviceteknikeelev til opstart den 1. oktober 2018.<br /><br />Skolefællesskabet Nord kan tilbyde dig et spændende og udfordrende uddannelsesforløb, hvor du vil løse opgaver på både Lumby Skole, Stige Skole og Søhusskolen. Dine uddannelsesansvarlige vil blive skolefællesskabets to dygtige, håndværksmæssige, tekniske servicemedarbejdere, som vil introducere dig til fagets mangfoldige opgaver og udfordringer. Du vil også blive inddraget i planlægningen og udførelsen af større vedligeholdelsesprojekter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Under uddannelsen vil du:<strong> </strong> <ul> <li>Få selvstændige arbejdsopgaver</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt</li> <li>Blive en del af et stærkt fagligt og socialt team</li> </ul> Der er flere veje til at blive ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune: <ul> <li>Du har afsluttet og bestået dit grundforløb 2, som giver adgang til hovedforløbet som ejendomsservicetekniker,</li> <li>Du går på Grundforløb 1, og kan søge om at starte på Grundforløb 2 med en uddannelsesaftale og løn.</li> </ul> Hvis du endnu ikke har afsluttet dit grundforløb, er ansættelsen betinget af, at du består dit grundforløb ved forløbets afslutning, og du skal oplyse, hvornår du forventer at afslutte dit grundforløb.<br /><br />Det er et krav, at du har kørekort til traktor, inden du starter på 1. skoleperiode.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har flair for teknik</li> <li>Er praktisk anlagt</li> <li>Har kendskab til IT</li> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på mod</li> <li>Kan lide at omgås og arbejde sammen med børn og voksne</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Du bedes vedlægge en kopi af grundforløbsbevis (alternativt karakterer, hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet) eller en kopi af dit svendebrev.<br /> Ansøgningsfristen er mandag den 20. august 2018.  Vi afholder samtaler mandag den 27. august.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Claus Borg Pedersen på tlf. 4058 1650 eller Torben Wachmann Pedersen på tlf. 4020 5295 (efter den 28. juli).
  Arbejdssted:
  Skolefællesskabet Odense Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2018 08:00
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  couture de luxe

  car rent tenerife tandoori masala nørrebrogade

  <em>2 Pædagoger / Ungdomscentermedarbejdere søges til Ungdomscenter Kroggård </em><br /><br />UngOdense søger to pædagoger til Ungdomscenter Kroggård med tiltrædelse den 1. september 2018 eller snarest derefter. Den ene stilling er på 30 timer om ugen og den anden er på 28 timer om ugen.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />UngOdense varetager drift, udvikling og koordinering af ungdomscentre, teambaserede aktivitetssteder, dagundervisningstilbud, fritidsundervisning events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11-25 år i Odense.<br /> <br />Ungdomscenter Kroggård er et af de 10 ungdomscentre for børn og unge mellem 11 og 18 år.<br />I ungdomscenter ønsker vi at skabe rum til, at børn og unge kan være med til realisere deres ideer til hvordan ungdomscentret skal se ud, og hvordan det skal fungere i dagligdagen.<br />Ungdomscentret har fokus på teknologi, innovation og kreativitet, samt at være et godt og trygt ungemiljø, hvor der er udviklingsmuligheder for alle.<br /> <br />Hos os kan du bl.a. deltage i aktiviteter, så som racerbiler og kreativt design, som kan sættes sammen med teknologi og brætspil, konkurrencer m.m. I cafeen kan du være med til at starte spænde projekter og forme ungdomscentrets hverdag. Ungdomscenter Kroggård har et samarbejde med Kroggårdsskolen om rettighedsråd under UNICEF.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi søger to robuste pædagoger, som er gode til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at være en del af ungdomscenters teknologi profil. Der vil være forskellige opgaver i forhold til de to stillinger.<br /><br />Stillingen på 30 timer har fokus på sjovt technologi i mange former, den kreative tilgang samt de gode relationer.<br /><br />Stillingen på 28 timer har fokus på håndværk og design, den kreative tilgang samt de gode relationer.<br /><br /><strong>For begge stillinger vil arbejdsopgaver være</strong> <ul> <li>Planlægge og sætte aktiviteter i gang i ungdomscentret, samt i lokalområderne</li> <li>Inddrage børn og unge i planlægning og afvikling af aktiviteter</li> <li>Tilrettelægge små projekter sammen med børn og unge</li> <li>Koordinere aktiviteterne sammen med kollegaer, hvor samarbejde prioriteres meget højt</li> <li>Understøtte samarbejde med lokalområderne / skoler</li> <li>Understøtte ungdomscentrets Fritid- og forebyggelsesteam</li> <li>Løbende formidling, dokumentation og evaluering af aktiviteter</li> </ul>  <br />Arbejdstiden er på henholdsvis 30 og 28 timer ugentlig.<br />Der skal påregnes aften arbejde tre dage om ugen. Derudover vil det forekomme weekend arbejde.<br /><br /><strong>Om dig </strong> <br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>Har lyst til sammen med kollegaer og ledelsen at udvikle vores ungdomscentertilbud</li> <li>Brænder for din faglighed - og kan sammen med kollegaer forberede, gennemføre og evaluere forskellige pædagogiske tiltag</li> <li>Er interesseret i at udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> <li>Er god til at planlægge og igangsætte aktiviteter for målgruppen</li> <li>Er en robust pædagog, som er god til struktur og som med varme og tålmodighed har lyst til at være en del af Ungdomscenters teknologi profil / kreativt design</li> <li>Er desuden åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes måder at gøre tingene på</li> <li>Er god til at kommunikere med både børn og unge, forældre og samarbejdspartnere på en venlig og respektfuld måde</li> <li>Har kendskab til de udmeldte politikker og strategier på børne- og ungeområdet i Odense Kommune</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Lene Vahl Møller på tlf. 40331863 eller dagligleder Sanne L. Hansen på tlf. 29295758 (træffes ikke i uge 28)<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. juli 2018 kl. 23.59. Vi forventer at afholde samtaler i uge 31.
  Arbejdssted:
  Ungdomscenter Kroggård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  smuk kvindeløb aalborg

  edith og ella sko spillet om magten

  <em>Er du interesseret i at arbejde på en spændende arbejdsplads? Og vil du gerne være en del af en aktiv afdeling, og yde en god service, hvor borgeren er i centrum?</em><br /><br />Odense Biblioteker og Borgerservice søger en assistent på 37 timer ugentlig til afdelingen Ekspedition & Logistik med tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver: <ul> <li>Koordinering af arbejdsopgaver på tværs af teams, i tæt samarbejde med lederen af afdelingen</li> <li>Styring af ad hoc opgaver i afdelingen</li> <li>Betjening af borgere</li> <li>Skemalægning af vagter i Informationen i Borgernes Hus</li> <li>Indgå i den daglige drift af afdelingens opgaver</li> <li>Indgå i projekter </li> </ul> Til stillingen hører en ugentlig aftenvagt til kl. 19.00, hver 8. uge en fredagsvagt til kl. 19.00, hver 4. uge en lørdagsvagt i tidsrummet 9.00-14.00 samt hver 8. uge en søndagsvagt i månederne september til maj.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Dine faglige kvalifikationer: <ul> <li>God til at kommunikere og formidle mundtligt samt skriftligt</li> <li>Begå dig på dansk og engelsk i både skrift og tale</li> <li>Flair for IT</li> <li>Erhvervserfaring </li> </ul> Dine personlige kvalifikationer: <ul> <li>God til at samarbejde og planlægge</li> <li>God til at organisere og skemalægge</li> <li>Kunne bevare overblikket i travle situationer</li> <li>Have humor og være engageret i dit arbejde</li> <li>God til at foretage de nødvendige prioriteringer</li> <li>Være struktureret</li> <li>Være loyal, serviceminded og fleksibel  </li> </ul> <strong>Hvad kan vi tilbyde dig?</strong> <ul> <li>Et godt arbejdsklima med gode kolleger</li> <li>En central arbejdsplads i Banegårdcentret</li> <li>Udfordringer og mulighed for udviklingsinitiativer</li> <li>Tværfagligt samarbejde</li> <li>Travl og alsidig hverdag, hvor du selv kan være med til at præge din arbejdsdag</li> <li>Afprøvning af ledelse og koordinering  </li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Ekspedition & Logistik er en afdeling under Hovedbiblioteket i Borgernes Hus. Afdelingen består af 30 medarbejdere. Derudover er der tilknyttet et antal bogopsættere og studentermedhjælpere til afdelingen.<br /> <br />Afdelingens opgaver består bl.a. af logistik af bibliotekets materialer, administrative funktioner i forbindelse med erstatning, gebyrer m.m., borgerbetjening i Hovedbibliotekets information, telefonbetjening samt deltagelse i og afvikling af diverse arrangementer og projekter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Vita Larsen på mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> eller på 65514414. Træffes ikke på telefon i uge 29, 30 og 31. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK-Kommunal.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 5. august 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag, den 14. august 2018. 
  Arbejdssted:
  Odense Biblioteker og Borgerservice
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  vi trækker skuffen ud

  skuespillere iqbal faruk film meyers brownie femina

  <em>Er du interesseret i at arbejde på en spændende arbejdsplads? Og vil du gerne være en del af en aktiv afdeling, og yde en god service, hvor borgeren er i centrum?</em><br /><br />Odense Biblioteker og Borgerservice søger en assistent på 37 timer ugentlig til Ekspedition & Logistik med tiltrædelse snarest muligt. <br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine arbejdsopgaver: <ul> <li>Betjening af borgere</li> <li>Teamsamarbejde omkring logistiske opgaver</li> <li>Indgå i den daglige drift af afdelingens opgaver</li> <li>Indgå i projekter </li> </ul> Til stillingen hører en ugentlig aftenvagt til kl. 19.00, hver 8. uge en fredagsvagt til kl. 19.00, hver 4. uge en lørdagsvagt i tidsrummet 9.00-14.00 samt hver 8. uge en søndagsvagt i månederne september til maj.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Dine faglige kvalifikationer: <ul> <li>God til at kommunikere</li> <li>Begå dig på dansk i tale og skrift</li> <li>Begå dig på engelsk i tale</li> <li>Flair for it </li> </ul> Dine personlige kvalifikationer: <ul> <li>Kunne samarbejde med kolleger med forskellige fagligheder</li> <li>Have humor og være engageret i dit arbejde</li> <li>Være struktureret og systematisk</li> <li>Være loyal, serviceminded og fleksibel</li> <li>Være nysgerrig og villig til at lære nyt</li> <li>Bidrage positivt i teamsamarbejdet</li> </ul> <strong>Hvad kan vi tilbyde dig?</strong> <ul> <li>Et godt arbejdsklima med gode kolleger</li> <li>En central arbejdsplads i Banegårdcentret</li> <li>Udfordringer og mulighed for udviklingsinitiativer</li> <li>Tværfagligt samarbejde</li> <li>Travl og alsidig hverdag, hvor du selv kan være med til at præge din arbejdsdag </li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Ekspedition & Logistik er en afdeling under Hovedbiblioteket i Borgernes Hus. Afdelingen består af 30 medarbejdere. Derudover er der tilknyttet et antal bogopsættere og studentermedhjælpere til afdelingen.<br /> <br />Afdelingens opgaver består bl.a. af logistik af bibliotekets materialer, administrative funktioner i forbindelse med erstatning, gebyrer m.m., borgerbetjening i Hovedbibliotekets information, telefonbetjening samt deltagelse i og afvikling af diverse arrangementer og projekter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Vita Larsen på mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> eller på 65514414. Træffes ikke på telefon i uge 29, 30 og 31. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK-Kommunal, med grundlønsindplacering  på grundløntrin 12 eller grundløntrin 21.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 5. august 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30. august 2018.
  Arbejdssted:
  Odense Biblioteker og Borgerservice
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  aalborg universitet bygger nyt

  bülowsvej 40 frederiksberg the x factor latoya

  Børnehjemmet Birkelund søger to pædagoger på fuld tid med tiltrædelse den 1. september 2018 eller snarest derefter. Der er tale om faste stillinger.<br /><br />Birkelund er ejet af KFUM’s Sociale Arbejde og har selvstændig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune.<br /><br /><strong>Arbejdssted</strong><br />Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-18/23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.<br /><br />Institutionen består af 4 huse, som arbejder sammen på tværs. På selve Birkelund har vi tre afdelinger. Kvisten, Toppen og Lilletop. På Bullerupvej har vi en afdeling, hvor der er plads til 10 børn/unge.<br /><br />Endvidere har institutionen afdeling Kompasset med 4 pladser for mor/far og baby-ophold efter serviceloven §107 - § 52.3.4 (se hjemmeside). Der er tilknyttet en udslusningslejlighed til Kompasset.<br /><br />Ydermere har Birkelund en udslusningsbolig/projektafdeling med plads til 4 børn og unge.<br /><br />Det pædagogiske arbejde på Birkelund bliver hovedsageligt varetaget af uddannede pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge. Du skal som pædagog på Birkelund være indstillet på at være en aktiv del af supervisionen, som gives af ekstern supervisor.<br /><br />Vi prioriterer uddannelse højt, da sikring af ny viden og læring er udgangspunktet for en fortsat udvikling af vores børn og unges livskvalitet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br /><strong>Faglige kompetencer</strong> <ul> <li>Du skal være uddannet pædagog</li> <li>Du skal være etisk velovervejet og funderet med blik for, at hvert barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, stabilitet, opdragelse mm., der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed</li> <li>Du skal have forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i moderne pædagogisk arbejde</li> <li>Du skal have gode skriftlige kompetencer</li> <li>Du kan forholde dig reflekterende til din egen praksis og omsætte fælles refleksioner til nye praksisser for dig selv og dine kollegaer</li> <li>Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde</li> <li>Vi arbejder ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du skal have en robust personlighed – og både kunne sætte personlige grænser og opretholde en professionel distance til arbejdet</li> <li>Du skal være rolig og kunne bevare overblikket – også når det går stærkt</li> <li>Du skal være fleksibel og indstillet på at gå konstruktivt til forandringer – og gerne kunne tænke ud af boksen i forhold til det daglige socialpædagogiske arbejde</li> <li>Du skal have lyst til at samarbejde og bidrage positivt – både i forhold til dit team, og det øvrige Birkelund</li> <li>Du skal have lyst og engagement til et tæt samarbejde med de anbragte børns forældre og øvrige netværk</li> <li>Du skal have lyst til at arbejde hovedsageligt om aftenen, hver anden weekend (dag eller aften), samt ferier, jul og helligdage</li> <li>Du har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen</li> </ul> Du kan læse mere om Birkelund på <a href="http://www.di-birkelund.dk/">www.di-birkelund.dk</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem SL og KL.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 6375 6000 eller 2712 2783.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 16. august 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 22. august 2018.
  Arbejdssted:
  Mindelundsvej 13, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  nutty professor yes i can

  ændre søgemaskine iphone bedste shawarma nørrebrogade

  Fysioterapeut søges til Østerbæksgruppen ved ÆHF's Forløb Sindslidende, erhvervet og medfødt hjerneskade til hverdagsrehabilitering.<br /><br />Stillingen er en fast stilling på 37 timer/ugen fra 1. oktober 2018 med mulighed for ansættelse 1. september 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Østerbæksgruppen er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe, der består af basispersonale i en hjemmeplejegruppe, samt træningsterapeuter, som er ergo- og fysioterapeuter samt en træningsassistent.<br /><br />Vi arbejder med rehabilitering som metode til at støtte borgeren i at nå dennes mål og leve livet så selvstændigt som muligt. Dvs. det er en indsats, der bedrives i borgerens eget hjem eller nærmiljø med henblik på, at borgeren skal udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner.<br /><br />Vi tilbyder ligeledes udredning og støtte til genoptræning for borgere i alle aldre, men hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus eller aflastning, og samtidig har vi øget fokus på hverdagsrehabilitering. Genoptræningen foregår hovedsageligt i borgers eget hjem/nærmiljø.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du brænder for og arbejde med borgere som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt</li> <li>Du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang</li> <li>Du har overblik og er god til og planlægge</li> <li>Du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden</li> <li>Du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder</li> <li>Du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske</li> <li>Du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne</li> <li>Du kan lide at arbejde i et forløb, hvor der ofte er mange bolde i luften</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære opgaver vil være: <ul> <li>At hjælpe og opfordre basispersonalet og koordinator i at henvende sig, når der er potentiale og mulighed for målrettet at arbejde med hverdagsrehabilitering, samt lave aftaler med basispersonalet om at besøge borgeren sammen</li> <li>At facilitere at basispersonalet bruger og styrkes i Èn Plan, så dokumentationen løftes, således at samarbejdet omkring borgerens delmål og mål bliver tydelige og evalueres løbende. Du skal ligeledes være med til at ruste basispersonalet i at udarbejde indsatser hos borgerne og tilpasse disse ved behov evt. ved sidemandsoplæring </li> <li>At have et tæt samarbejde med basispersonalet i form af tværfaglige møder, personalemøder, men ikke mindst daglig kommunikation</li> <li>At varetage §86.1 fra henvisningslisten (her samarbejdes med øvrige terapeuter i gruppen)</li> <li>At ansøge om § 86,1 når behovet for hverdagsrehabilitering er tilstede. Dette vurderes af dig med basispersonalet som sparringspartnere</li> <li>At varetage den træning, der kan være forbundet med §83.a</li> <li>Du oplæres samtidig i at udsøge genoptræningsplaner (§140) m.m. så du er i stand til at varetage alle opgaver, der er repræsenteret i gruppen</li> <li>I form af denne koordinerende rolle har vi samtidig en forventning om, at du aktivt tager medansvar i tværfaglige møder sammen med det øvrige personale, samt hos samarbejdspartnere, borgere og evt. hos deres pårørende</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende og udfordrende job</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsklima</li> <li>Gode vilkår for faglig udvikling i form af kurser, sparring og gensidig støtte</li> <li>Vi arbejder ud fra den motiverende samtale (M.I)</li> <li>Selvstændig arbejdstilrettelæggelse</li> </ul> <strong>Jobområde</strong> <ul> <li>Social, Sundhed,</li> <li>Omsorg og Personlig</li> <li>Pleje</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte<strong> </strong>Rehabiliteringsleder Louise Hvedstrup Brøchner<br />på 65513265 ( ferie uge 28-30) eller Assisterende rehabiliteringsleder Sara Mortensen på 65513265 (kontaktes fra den 11. juli)<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 17. august 2018. Vi forventer og holde samtaler i uge 34..
  Arbejdssted:
  Østerbæksgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  julianne moore oscar 2016

  clara rosager wiki den dag leopold blev bange

  CFU bryder og forebygger kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse hos familier og unge med meget komplekse problemer. CFU varetager myndighedsopgaver og indsatser i forhold til både børn, unge og voksne, der som familie eller enkeltvist har komplekse problemer. CFU tager udgangspunkt i familier med tilknytning til Vollsmose, men skal være by dækkende. CFU udvikler indsatsmetoder med effekt over for familierne og skal blandt andet arbejde ud fra en casemanager-model.<br /> <br />I CFU er også placeret gadeplansindsatser og tryghedsskabende aktiviteter og CFU er, på en lang række områder, éen indgang for eksterne samarbejdspartnere. CFU er  organisatorisk beliggende i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men har myndighedssagsbehandling og indsatser både her og i Børn- og Ungeforvaltningen.<br /><br />Stillingen er til besættelse i Afdelingen for Tryghed og Gadeplan.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal arbejde med tryghedsskabende indsatser i hele Odense og i særdeleshed Vollsmose. De konkrete arbejdsopgaver består af opsøgende gadeplansarbejde, hvor du skal være opsøgende i kontakten til de unge. Derudover skal du være opsøgende i forhold til at skabe interesse blandt de unge til at deltage i et tilrettelagt program der hedder Hakuna Matata, hvor du efterfølgende skal være personlig coach for en eller flere unge.<br /><br />Du skal motivere de unge for job og uddannelse, være en tydelig voksen og vise konsekvens fx gennem at foretage underretninger og lave hjemmebesøg. Derudover er der opgaver knyttet op til det forebyggende arbejde i området, både med de konkrete grupperinger af unge, men også med at skabe et større sammenhold og ukuelighed lokalt.<br /><br />Du vil indgå i en arbejdsplan med ligeligt fordelte dag-  aften- og weekendvagter.<br /><br />Dine arbejdsopgaver: <ul> <li>Udgående funktion med høj grad af tilstedeværelse i miljøet.</li> <li>Personlig coaching af unge.</li> </ul> Arbejdstiden er 37 timer ugentlig og tiltrædelse 1. oktober 2018. <br /><br />Funktionen består af 8-9 tryghedsskabende medarbejdere, som dækker en vagttid<br />mellem (aktuelt) kl. 08-22 på hverdage og 12-20 i weekenden (der vil være afvigelser i<br />ferieperioder, ved særlige arrangementer mm.). Der arbejdes således aften,<br />weekender og helligdage. Den konkrete vagtplan tilrettelægges i et samarbejde mellem<br />alle medarbejdere i et 13 ugers rul. Du må påregne at 50% at din arbejdstid ligger<br />udenfor almindelig arbejdstid.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Din profil:<br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har lyst og mod til at arbejde med kriminalitetstruede unge og unge i udsatte positioner.</li> <li>Har indgående kendskab til og erfaring med målgruppen.</li> <li>Kommunikerer tydeligt og kan være konsekvent.</li> <li>Har gode samarbejdsevner, både med dine kolleger og med eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Er robust, handlekraftig og afbalanceret.</li> <li>Du må gerne have en pædagogisk, socialfaglig eller lignende uddannelse eller erfaring.</li> <li>Er villig til ”at gå nye veje” og udfordre dig selv og andre på måden man arbejder på.</li> <li>Er systematisk, opsøgende og dialogsøgende.</li> <li>Evner at motivere og skabe refleksion hos andre </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og<br />den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kent Frandsen på 40230297 i uge 28 og 29. I uge 31- 32 kan afdelingsleder af CFU Familierådgivningen Majken Yun Nielsen kontaktes på 4012 9586.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2018, kl. 12.00, og vi forventer, at afholde samtaler i uge 34.
  Arbejdssted:
  CFU Tryghed og Gadeplan
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  bull terrier hvalpe

  billige rejser phuket love laugh live tattoo

  <em>Kunne du tænke dig at få en masse på CV’et inden for både web og kommunikation? Kunne du tænke dig bl.a. at arbejde med noget så vigtigt som Odense Kommunes hjemmesider og medarbejderportal? Så er det dig, vi har brug for i Team Websites i Applikationsudvikling!</em><br /><br />I ”Team Websites” udvikler og forbedrer vi den tekniske del af Odense Kommunes hjemmeside ”Odense.dk”, vores ”Multisites”, som er alle andre websites i kommunen samt medarbejderportalen. Via samarbejde med programmører og kommunikationskonsulenter arbejder vi for den bedst mulige brugeroplevelse for både kolleger og borgere, samt at teknikken spiller.<br /><br />Her mangler vi en web-interesseret, selvstændig studentermedhjælper, der har teknisk flair og gode kommunikative egenskaber.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil arbejde en del i CMS-systemet Sitecore, men du vil også få mange andre forskellige opgaver; lige fra projektopgaver til mindre ad hoc-opgaver. I den nærmeste fremtid skal vi f.eks. implementere en ny medarbejderportal til hele kommunen, og her vil der også være nogle opgaver for dig.<br /><br />Andre opgaver du kan forvente: <ul> <li>Udarbejde how-to-vejledninger til brugerne</li> <li>Via intranettet og mails skal du bidrage til god kommunikation med dine kolleger fra hele kommunen, der dagligt arbejder med hver deres websites</li> <li>Kontakt med IT-leverandører. Eksempelvis skrive kravspecifikationer til forbedring af websites</li> <li>Understøtte vores projekter. Eksempelvis indsamle feedback fra brugere, deltage i projektmøder etc.</li> </ul> Herudover vil du selv kunne præge dine arbejdsopgaver, alt efter hvad der interesserer dig, hvilke projekter vi har, og hvor dine kompetencer kan bringes i spil. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. Vi forestiller os, at du er i gang med din bachelor inden for informationsvidenskab, kommunikation, web, IT eller lignende. Måske du allerede overvejer en kandidatuddannelse efter din bachelor? Vi håber i hvert fald på et længerevarende samarbejde.   <br /><br />Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med CMS-systemer som f.eks. Sitecore. Vi forventer ikke, at du har styr på alt det IT-tekniske. Hvis du blot er lidt nysgerrig og har gåpåmod, så lærer vi dig gerne det grundlæggende over tid. <br /><br />Vi ser gerne, at du: <ul> <li>Har god IT-forståelse og -interesse</li> <li>Er god til at have et godt overblik</li> <li>Taler og skriver flydende dansk</li> <li>Har gode skriftlige, sproglige kompetencer</li> <li>Er selvstændig og tager initiativ til egne opgaver</li> <li>Er fleksibel. Dog tager vi højde for, at studiet kommer i første række</li> <li>Kan fornemme hvor der kan være behov for dine kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En masse på dit CV</li> <li>Ordnede arbejdsforhold og fleksibel arbejdstid</li> <li>Betalt frokostpause</li> <li>Et samarbejdende team hvor vi inddrager hinanden i de forskellige opgaver</li> <li>Ligeværdig behandling hvor du indgår på lige fod med de fastansatte</li> <li>Sociale arrangementer uden for arbejdstiden</li> <li>Engagerede kolleger, der sørger for en humoristisk, uformel stemning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Startdato 1. september 2018 eller snarest muligt derefter. Arbejdstiden er 15 timer ugentlig. Vi tilrettelægger din arbejdsuge efter dit skema på studiet, alt efter om timerne skal fordeles på to lange dage eller flere korte dage.<br />Din ansættelse vil være tidsbegrænset fra ansættelsesdatoen, og indtil du består din bachelor- eller kandidateksamen. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, så er du meget velkommen til at kontakte teamkoordinator Johnny Elkjær på 6551 1754, [email protected], træffes fra den 31. juli 2018, eller leder Peter Bach Nielsen på 2135 9701, [email protected] <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. august 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 34 og 35. 
  Arbejdssted:
  Applikationsudvikling
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  hans den ældre von qualen

  hotel i københavn centrum labtech data skalborg

  Vi søger 2 medarbejdere, der kan give støtte til en borger, som er psykisk udfordret. Desuden hjælp og støtte om den rehabiliterende pleje på plejecentret.<br /><br />Stillingerne er aftenvagter med et gennemsnitligt timetal på 17,5 timer ugentlig. Der er tale om tidsbegrænset ansættelse, som på nuværende tidspunkt forløber til den 31. januar 2019. I forhold til borgerens behov, kan der blive tale om forlængelse.<br /><br />Vagterne er tilrettelagt, så man følger det samme vagthold. Der arbejdes hver 2. weekend i en 5/2 rulleplan. Arbejdstiden er kl. 17.00 - 22.00.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Sanderum arbejder ud fra den holdning, at mennesker skal leve liv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor er det meget væsentligt, at personalet besidder forståelse for rehabilitering og ser muligheder for at det enkelte menneske har mulighed for at være så virksom som muligt.<br /><br />Vi arbejder i leve-/bo miljø i 7 enheder og i alt 67 boliger. Samarbejdet med borgeren, pårørende og borgerens øvrige personlige og professionelle netværk er en forudsætning for at vi lykkes i arbejdet. Rehabilitering er en tværfaglig indsats, hvor alle tilgange er væsentlige for at den enkelte borger kan bevare et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Dertil kommer at borgernes forskelligheder, livsstil og livserfaring understøttes og rummes i fællesskabet.<br /> <br /><strong>Om opgaven</strong><br />Den særlige støtte gives til en person, som på grund af <u><a href="http://www.videnscenterfordemens.dk/faktaark/demenssygdomme-fakta-ark/fakta-ark-lewy-body-demens/">Lewy body demens</a></u> har behov for personlig støtte i de svære situationer. (Brug linket til mere viden om denne sygdom).<br />Dagene er ikke ens, så det er ikke nødvendigvis de samme opgaver, der skal løses hver dag. Det kan godt veksle lidt – afhængig af situationen.<br /> <br />Ved Sanderum Plejecenter tilbyder vi generelt: <ul> <li>God introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Høj faglighed og læringsmiljø</li> <li>Frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>Rehabilitering som omdrejningspunkt for det, vi ved, kan, vil og gør</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede tværfaglige kolleger</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse, og du er parat til at bringe dine kompetencer i spil. Du kan medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore indsatser efter den enkelte borgers behov.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer: <ul> <li>Du kan være uddannet indenfor det social- og sundhedsfaglige område, MEN du kan også være studerende indenfor det samme område</li> <li>At du har interesse for området er det altafgørende.</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær – ”hjertet på rette sted”</li> <li>Initiativrig og har overblik</li> <li>Udviser stabilitet, mobilitet og pålidelighed</li> <li>Kan tilrettelægge og planlægge din tid</li> <li>Giver gerne en hånd, når nogen har brug for din hjælp</li> <li>Opmærksom på og kan anvende nonverbal kommunikation</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. august 2018 eller snarest herefter. Vi venter gerne på den rette medarbejder.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos rehabiliteringsleder Lissi Kragelund på 6551 3646 (dog ikke uge 28) eller assisterende rehabiliteringsleder Judi Andersen på 6551 3647 (i uge 28).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 19. juli 2018, kl. 12.00. Samtaler afholdes den 24. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Sanderum Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  ukulele strenge navne

  new york the rock trekanter og vinkler

  Vi søger en lærer, der kan varetage en vikarstilling på fuldtid. Stillingen er en tidsbegrænset stilling fra 8. august 2018 til 2. oktober 2018 med mulighed for forlængelse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole har ca. 610 elever og 75 ansatte, heraf 41 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 14 pædagoger. Skolen har en blandet og mangfoldig elevgruppe. Vi prioriterer morgen-læsebånd, fællestimer, fagdage samt periodevise dage i den Åbne Skole på skolens mellemtrin.<br />  <br />Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe med høje forventninger til os selv og hinanden.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, du er færdiguddannet lærer. Gerne med fagene matematik, historie og eventuelt tysk. Lærere uden linjefag i pågældende fag, kan også komme i betragtning til stillingen.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Matematik 1 hold, 6. årgang<br />Historie 3 hold, 6. årgang<br />Tysk 3 hold, 6., 7. og 8. årgang<br /> <br />Du vil primært have din undervisning på 6. årgang.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til skolens hjemmeside eller kontakt skoleleder Marianne Justesen på 21329293, træffes ikke i uge 29, 30 og 31, eller souschef Peter M. Hougaard på 21354506, træffes ikke i uge 28, 29 og 30.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 2. august 2018, og ansættelsessamtaler bliver holdt tirsdag, den 7. august 2018. <br /><br />Vi henstiller til, at den skriftlige ansøgning er kort og præcis, og ansøgningen bedes bilagt bevis for uddannelse.
  Arbejdssted:
  Seden Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  jane fonda film

  priority club pointbreaks nuance termokande låg

  <strong>Er du holdspiller og bliver du motiveret af at få kollektivet til at præstere?</strong><br /><br />I staben Økonomi & Effekt søger vi en økonomisk konsulent, som sammen med sit team bliver en central figur i forhold til økonomistyringen, herunder controlling i Borgmesterforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vores nye økonomikonsulent skal medvirke til at understøtte økonomistyringen, herunder controlling i Borgmesterforvaltningen.<br /> <br /><strong>På det mere konkrete plan vil du blive en central figur i forhold ti</strong>l <ul> <li>At indgå i arbejdet omkring det økonomiske årshjul specielt i forhold til den løbende økonomiopfølgning</li> <li>At være central sparringspart i forhold til økonomi og analyser for ledere i Borgmesterforvaltningen</li> <li>At arbejde systematisk med controlling i BMF både på det operationelle og det strategiske niveau</li> <li>At understøtte organisationen bl.a. igennem en åben dialog og godt samarbejde, og ved at medvirke til at sikre et professionelt beslutningsgrundlag</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du kan nikke genkendende til flere af følgende karakteristika</strong> <ul> <li>Du har en relevant akademisk uddannelse – eks. cand.oecon,  cand.merc, Du kan også være administrativt uddannet med erfaring indenfor ovennævnte område</li> <li>Et par års erfaring vil være et plus men nyuddannede er meget velkomne til at søge</li> <li>Du er skarp til økonomistyring og formidling</li> <li>Viden om kommunaløkonomi eller en lyst til at blive skarp på det</li> <li>Klar på at lære noget nyt og være udviklende på metoder</li> <li>Du har en proaktiv adfærd – ”går altid foran”</li> <li>Du trives med at spille andre gode.</li> <li>Er engageret i at nå fælles mål</li> <li>Du er åbensindet og tolerant</li> </ul> <strong>Hvem er vi?</strong><br />I Økonomi & Effekt er vi 88 medarbejdere fordelt i fire kontorer, Effekt & Analyse, , Budget & Finans, Udbud & Kontraktstyring og Økonomistyring & Regnskab, hvor du bliver en del af  konsulentteamet<br /> <br />Lederteamet i Økonomi & Effekt består af stabschef og fire kontorchefer.<br /> <br /><strong>Stillingen er placeret i Økonomistyring & Regnskab</strong><br />Kerneopgaverne i ØR er ud over økonomistyringen og controlling, årsregnskab og regelsæt for den økonomiske styring i Odense Kommune. Men også udvikleringen af automatisering af arbejdsprocesser indenfor økonomiområdet. Vi arbejder med RPA(Robotics Process Automation) og ML(Machine learning) hvor vi vil være blandt de allerdygtigste på dette område.<br />ØR har også opgaven omkring opkrævning af betalinger samt inddrivelse af ejendomsskatter.<br />Systemejerskabet for IT-systemerne ØS-Indsigt, Debitor samt Ejendomsskatter er også en del af opgaveporteføljen. ØR arbejder hele tiden med optimering af økonomiområdet.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om ansættelse som konsulent i en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse snarest eller senest 1. oktober 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organiation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte kontorchef Kirsten Pilely via mail [email protected] eller på 21393313 samt chefkonsulent Mads Helmer-Hansen via mail [email protected] eller på 51428618 med spørgsmål om stillingen. Vi holder ferie indtil den 30. juli 2018.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 19. august 2018 og vi forventer og holde samtaler den 23. august 2018.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  19-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  x type blue headset

  dassault falcon jet hvide sande kirkegård

  <em>Er du pædagog eller pædagogisk assistent med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Kan du bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer og tænke i pædagogiske løsninger og handleplaner? Trives du i en afvekslende hverdag med skiftende opgaver? Så er du måske den kollega, vi søger.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en stor skole med lige under 800 elever og en stor fritidsordning med ca. 350 børn. Vi arbejder i hverdagen med relationer og anerkendende pædagogik for at fremme børnenes udvikling og læring.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />For bedst muligt at støtte op om de enkelte klasser og elevers læringsmiljø, har vi i skoletiden et lille hold af ”flyvere”, der med kort varsel kan flyttes derhen, hvor der er behov for at styrke læringsmiljøet.<br /> <br />Vi søger en medarbejder, der kan supplere os i forhold til disse opgaver. Arbejdsopgaverne spænder vidt, men handler altid om at sikre, at flest mulige børn kan deltage aktivt i undervisningen. Efter skoletiden indgår ”flyverne” i den almindelige bemanding af SFO.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog/pædagogisk assistent, som: <ul> <li>kan supplere vores hold af ”flyvere"</li> <li>har erfaring med børn og børnegrupper, der kan være udfordrende i deres hverdag </li> <li>vægter trivsel og bevægelse </li> <li>kan arbejde selvstændigt </li> <li>vil indgå aktivt i teamsamarbejdet </li> <li>vægter et positivt samarbejde med forældre og lærere </li> <li>viser glæde og engagement i arbejdet </li> <li>bevarer overblikket i pressede situationer </li> <li>tager ansvar og deltager i skolens og SFO´ens udvikling </li> <li>ser muligheder frem for begrænsninger. </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er 35 timer ugentligt, og arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30 og 16.45. Tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Lise Kjems Knattrup på 5146 4514.<br /> <br />Oplysninger om skolen kan også indhentes ved at besøge skolens hjemmeside:<br /><a href="http://tingloekke.skoleporten.dk/">http://tingloekke.skoleporten.dk</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. august kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 8. august fra kl. 16.00.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  rupert sanderson azure

  keflavik international airport jason watt hustru

  Vi søger en personlig assistent til lærer, som har kronisk lidelse.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsby Skole er en tosporet skole i det nordlige Odense. Vi arbejder ud fra værdierne respekt, ansvarlighed og anerkendelse og med en vision om, at børnene skal lære, trives og leve bedst muligt. Vi har en god elevgruppe, aktive forældre og kan tilbyde gode og hjælpsomme kolleger<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi søger en personlig assistent til en lærer, som har en kronisk lidelse og derfor har brug for fysisk hjælp til at bære materialer, købe ind til madkundskab, følge klassen på ture, lave bevægelse og fysisk hjælp generelt. Det skal ikke være en læreruddannet, da der ikke er tale om undervisning, men en hjælper, som betyder, at læreren bliver i stand til at passe sit arbejde.<br /><br />Du skal som personlig assistent naturligvis være med i timerne, hvor hovedopgaven er fysisk hjælp til læreren grundet kronisk sygdom.<br /><br />Stillingen er på ca. 8 timer ugentlig. Det kan veksle lidt fra uge til uge, alt efter programmet.<br /><br />Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med læreren, som derfor deltager i ansættelsessamtalen. Der kræves ikke læreruddannelse, da du ikke skal ansættes som underviser. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br />Dine ansættelsesbetingelser vil være omfattet af funktionærloven. Derudover vil du være omfattet af de generelle aftaler for ansatte i Odense Kommune, herunder den kommunale ferieaftale. <br /><br />Din aflønning vil ske individuelt med en timeløn på 119,25 kr. (1. december 2017 niveau) svarende til statens satser for studentermedhjælpere. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 30334342 fra 25. juli 2018, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 27. juli 2018, kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag, den 3. august 2018 om eftermiddagen. 
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  skole job i taastrup

  zoner københavn kort rhodos vejr oktober

  Vi søger en personlig assistent til lærer, som har kronisk lidelse. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsby Skole er en tosporet skole i det nordlige Odense. Vi arbejder ud fra værdierne respekt, ansvarlighed og anerkendelse og med en vision om, at børnene skal lære, trives og leve bedst muligt. Vi har en god elevgruppe, aktive forældre og kan tilbyde gode og hjælpsomme kolleger.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi søger en personlig assistent til en lærer, som har en kronisk lidelse og derfor har brug for fysisk hjælp til at bære materialer, skrive på tavle, følge klassen på ture, lave bevægelse og fysisk hjælp generelt. Det skal ikke være en læreruddannet, da der ikke er tale om undervisning, men en hjælper, som betyder, at læreren bliver i stand til at passe sit arbejde.<br /><br />Du skal som personlig assistent naturligvis være med i timerne, hvor hovedopgaven er fysisk hjælp til læreren grundet funktionsnedsættelse i højre arm.<br /><br />Stillingen er på ca. 19 timer ugentlig. Det kan veksle lidt fra uge til uge, men timerne må forventes at ligge på alle ugens fem dage.<br /><br />Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med læreren, som derfor deltager i ansættelsessamtalen. Der kræves ikke læreruddannelse, da du ikke skal ansættes som underviser.  <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br />Dine ansættelsesbetingelser vil være omfattet af funktionærloven. Derudover vil du være omfattet af de generelle aftaler for ansatte i Odense Kommune, herunder den kommunale ferieaftale. <br /><br />Din aflønning vil ske individuelt med en timeløn på 119,25 kr. (1. december 2017 niveau) svarende til statens satser for studentermedhjælpere. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 30334342 fra 25. juli 2018, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 27. juli 2018, kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag, den 3. august 2018 om eftermiddagen.
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  han var træls gennem en længere periode

  lasagna bechamel sauce pride and prejudice colin firth

  <strong>Om os</strong><br />Vista Hus er et rehabiliterings-og behandlingstilbud til borgere med dobbelt diagnose, dvs mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og/eller alkoholmisbrug, behandlingsdomme samt store sociale problemer.<br /> <br />Det nye bosted er et tilbud om et kortere eller længere varende bosted for de borgere der af forskellige årsager ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for en særlig ramme der på sigt kan skabe kompetencer til at bo i eget hjem.<br /> <br />Bostedet har som overordnet formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe, ved at tilbyde tæt kontakt og støtte op om de basale behov.<br />Håbet er, at der kan etableres en træningsbane hvor målgruppen kan udvikle sociale kompetencer og arbejde hen i mod at kunne klare sig selv i egen bolig.<br /> <br />Dagligdagen vil byde på en integreret indsats omkring støtte til behandling af sindslidelse, misbrug og hjælp til at opnå større ressourcer til at klare de psykosociale udfordringer den enkelte beboer måtte have.<br /> <br />Vista Hus har et tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere omkring den enkelte borger.<br /> <br />Vi tilbyder en dynamisk og spændende arbejdsplads, som hele tiden er under forandring og udvikling. Vi arbejder efter anerkendte metoder som guidelines for ”best praktice”. Familie og netværk inddrages som vigtige samarbejdspartnere i borgerens rehabiliteringsproces. Tilbuddet omfatter såvel individuelle som gruppebaserede interventioner.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på at du:</strong> <ul> <li>Har stærke kommunikative evner </li> <li>Har erfaring fra psykiatri-og/eller misbrugsområdet.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet </li> <li>Har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor du i høj grad modtager og giver feed-back </li> <li>Er i stand til at etablere, og genetablere den vigtige kontakt der skal til for at opbygge relationer med massivt udfordrede borgere.</li> <li>Har en relevant faglig baggrund såsom social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, fysioterapeut eller ergoterapeut</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> Kan dokumentere og evaluere din indsats. Vi kan tilbyde gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem supervision, sparring og uddannelsesmuligheder. Hvis du kan se dig selv i et engageret team på et nyt bosted hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg, ser vi frem til en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn, ansættelsestid og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Vi kan tilbyde to faste stillinger, samt to vikariater frem til 1 april 2019.<br />Stillingerne vil være fordelt på følgende timetal:<br />De 2 faste stillinger er på 33 timer, vikariaterne er på hhv 37 og 32 timer.<br />Vagterne falder som dagvagt kl. 7 - 15, mellemvagt kl. 10 -18 eller kl. 12 - 20, aftenvagt kl. 15 - 23 og aften/sovevagt kl. 15 - 07.<br />Du skal påregne at arbejde hver 2. - 3. weekend.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos assisterende leder Helle B Olsen - 28943996 eller rehabiliteringsleder Erik Holm 20821833.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. august 2018 og vi forventer og holde samtaler den 20. og 24. august 2018<strong>.</strong>
  Arbejdssted:
  Vista Hus, Munkehatten 14
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  12-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  mother daughter tube

  cashott sandaler med kilehæl playmobil pirat borg

  <em>Brænder du for at arbejde med at understøtte skoleudviklingsaktiviteter, og kan du se dig selv i og omkring undervisningen af de ældste elever i en kompleks hverdag, hvor høj faglighed og trivsel vægtes højt? Så er det dig vi søger!</em><br /><br />Vi søger en lærer, der har lyst til at være medansvarlig for udviklingen af skolens læringscenter/bibliotek og kan se sig selv som selv som faglig ressourceperson omkring undervisningen af de ældste elever.<br /><br />Som medansvarlig for den pædagogisk udvikling er du med til at understøtte igangværende faglige initiativer. Du er med til at gå foran i at videreudvikle læringscenteret som et pædagogisk og læringsmæssigt kraftcenter, hvor du skaber retning med pædagogisk IT og læsefaglige perspektiver på læring.<br /> <br />Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. september 2018 eller snarest muligt derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole har ca. 610 elever og 75 ansatte, heraf 41 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 13 pædagoger. Skolen har en blandet og mangfoldig elevgruppe. Der er 7 klasser i ungemiljøet. Vi prioriterer morgen-læsebånd, fællestimer, fagdage i ungemiljøet samt periodevise valgfag i ungemiljøet.<br />  <br />Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe med høje forventninger til os selv og hinanden.<br /> <br />Vi er særligt optaget af: <ul> <li>At styrke elevernes faglige udvikling</li> <li>At fokusere på dannelse og trivsel</li> <li>At lave gode løsninger for alle vores elever</li> <li>At skabe robuste og trygge læringsmiljøer</li> <li>MOT-konceptet på Seden Skole  </li> </ul> Vi arbejder kontinuerligt henimod et pædagogisk personale, som:  <ul> <li>har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger</li> <li>har høje forventninger til alle elevers faglige og sociale trivsel</li> <li>prioriterer samarbejdet højt - og tager ansvaret for at finde de gode løsninger</li> <li>er åben for sparring og udvikling af undervisning og pædagogik i egen og andres praksis</li> <li>er engageret og tør afprøve forskellige løsninger</li> <li>er initiativrig og byder ihærdigt ind på opgaverne i skolen</li> <li>er ansvarlig deltager i fællesskabet og melder aktivt ind for at løfte opgaverne</li> <li>er munter og bidrager positivt til den gode stemning</li> <li>overholder loyalt aftaler og bakker op om fælles beslutninger  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer du har en relevant pædagogisk baggrund som f.eks. læringsvejleder, læsevejleder, fagdidaktisk vejleder, IT-vejleder eller tilsvarende.<br /> <br />Som vejleder er du med til at understøtte skolen i god praksisnær undervisning gennem kurser, co-teaching, aktionslæring, vejledninger, projekter mm.<br /> <br />Du er med til at skabe overblik og formidler læringsressourcer i bred forstand. Det vil sige analoge og digitale læremidler, bøger til elevernes fritidslæsning, digitale værktøjer, læringsforløb med eksterne aktører og andre ressourcer med læringspotentiale.<br /> <br />Du kan give sparring i forhold til årsplanlægningen.<br /> <br />Samtidig med vejledningsopgaven planlægger og gennemfører du faglige kurser omkring eleverne i den daglige undervisning i et tæt samarbejde med dine kollegaer.<br /> <br />Du indgår i og udvikler læseprojekter omkring den daglige undervisning og på læringscenteret/biblioteket. <br /><br /><strong>Løn og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til skolens hjemmeside og <a href="http://www.motdanmark.dk/">www.motdanmark.dk</a> eller kontakt skoleleder Marianne Justesen på 21329293, træffes ikke i uge 29, 30 og 31, eller souschef Peter M. Hougaard på 21354506, træffes ikke i uge 28, 29 og 30. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist søndag, den 12. august 2018, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.<br />Ansøgningen bedes bilagt bevis for uddannelse samt andre relevante bilag.
  Arbejdssted:
  Seden Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  fodboldkort 2014 premiere league

  evanescence my immortal lyrics mille dinesen sclerose

  Vi søger sygeplejersker, der er glade for at gå på arbejde, og tager personligt ansvar for sig selv, opgaverne og fællesskabet.<br />Lysningen, De midlertidige boliger i Odense kommune, søger pr. 1. september 2018 – eller efter aftale –  sygeplejersker til faste stillinger på Lysningens afdelinger.<br /><br />På Lysningen arbejdes hver 3. weekend i 8 timers vagter, primært i dagtiden. Timetal aftales individuelt.<br /><br /><strong>Til dig som kommende medarbejder på Lysningen kan vi tilbyde:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med en tydeligt beskrevet kerneopgave</li> <li>Arbejdstider primært i dagvagt med arbejde 4 weekender over 12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine sygeplejefaglige kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der arbejder målrettet på at udvikle Lysningen til en attraktiv arbejdsplads</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Kolleger og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring</li> <li>Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog, køkkenassistenter og 2 receptionister. Lysningen har desuden en udviklingssygeplejersker, samt en klinisk vejleder for sygeplejestuderende.<br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af - pårørende meget højt.<br /><br />Vi arbejder på tvær af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre. I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling omkring et opfølgende borgerforløb på Lysningen.<br /><br /> <strong>Vi ønsker en kollega der: </strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejder med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin sygeplejefaglighed til glæde for kolleger, borgere m.m.</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li>Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li>Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang</li> <li>Tør at være tilstede i mødet med både borgere og pårørende i kriseforløb, i en foranderlig hverdag</li> </ul> Du kan læse mere om Lysningen på vores hjemmesiden via dette link: <a href="/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen">/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis stillingen vækker din interesse, vil vi glæde os til at høre fra dig.<br />Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger:<br />Assisterende rehabiliteringsleder Else Løvig Madsen: 40 29 68 52/ [email protected] eller Camilla Dam Kirkegaard Pedersen: 51 21 21 98 / [email protected] <br />TR for Sygeplejersker på Lysningen, Line Holck, kan evt. kontaktes på mail: [email protected]<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 25. juli 2018. Ansættelsessamtaler forventes afviklet mandag eller tirsdag i uge 31, 2018.
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  hanne passer kunst

  morris 1000 traveller ferie med hund nordtyskland

  Odense Letbane er nu i gang med anlægsfasen, hvor anlægsarbejder langs hele traceet har været i gang siden sommeren 2017 og i april 2018 begyndte arbejdet med at bygge det kommende drifts- og vedligeholdelsescenter. I slutningen af sommeren 2018 begynder arbejdet med at anlægge selve letbanen med skinner, master og signaler. Arbejdet med at producere letbanetogene starter til efteråret. <br /> <br />Derudover gennemføres udbuddet på O&M (Drift & vedligehold) i 2018. Letbanen er planlagt til åbning i slutningen af 2020.<br /><br />Odense Letbane går målrettet efter at inddrage de bedste kræfter, og Odense Letbanes organisation er sammensat af absolut kompetente profiler, der hver har markeret sig blandt de allerbedste inden for sit felt. Dette indebærer også, at Odense Letbane kun samarbejder med rådgivere, der er førende på verdensplan inden for letbanebyggeri.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Odense Letbane er inde i en rivende udvikling og søger derfor en projektkoordinator / PA, hvis primære rolle bliver at støtte projektchefen, som er ansvarlig for levering af transportsystem og drifts og vedligeholdelsescenteret. Du vil organisatorisk referere til selskabets økonomidirektør. Det overordnede ansvarsområde bliver dels at sikre den interne projektkoordinering i det tekniske projektteam og dels at agere som PA for projektchefen. En succesfaktor for projektkoordinatoren vil være at sikre et konstant overblik over opgaver og udestående i projektteamet.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />For at få succes i stillingen forventes det, at den kommende projektkoordinator / PA kan: <ul> <li>Sikre overblik over udeståender og opfølgning på leverancer</li> <li>Udarbejde mødematerialer, skrive referater på engelsk og dansk og følge op på møder</li> <li>Koordinere mødeindkaldelser og kalendere</li> <li>Udarbejde indstillinger til vores ledelsesteam og direktion</li> <li>Udarbejde notater, memoer og præsentationer</li> <li>Kvalitetssikre og læse korrektur på udgående materiale</li> <li>Assistere med rejseplanlægning</li> <li>Sikre input til ledelsesrapportering og statusrapport</li> <li>Indsamle materiale til projektteamet</li> <li>Assistere projektteamet med andre administrative og styringsmæssige opgaver</li> </ul> Herudover forventer vi, at du arbejder stabilt og præcist og er motiveret af systematik og struktur ved opgaveløsning. Du kan endvidere kommunikere på engelsk i skrift og tale, da vi arbejder i et internationalt miljø med mange samarbejdspartnere.<br />Du bliver en del af et begejstret projektmiljø og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på transformationen af Odense. Odenses borgere har taget godt imod projektet, og der er alle muligheder for at skabe en varig succes.<br /><br />Du besidder teknisk flair og er vant til at sætte dig ind i nye systemer og strukturer hurtigt. Vi forestiller os, at du tidligere har arbejdet i et projekt eller arbejdet med koordinering af opgaver i en kompleks organisation. Du er struktureret og præcis i din arbejdstilgang med sans for detaljerne. Herudover er du motiveret af at være med til at skabe systematik samt overblik og være en del af det team, der skal anlægge kernen i letbanen og sikre overblik over processerne.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål til stillingen kan rettes i fortrolighed til project director for Transportsystem Thomas Sjøgren på 5115 9645 eller økonomidirektør Per Feddersen på 6134 8126. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Forventet tiltrædelse er den 1. oktober 2018, men gerne før. Ansættelse sker på attraktive kontraktvilkår og er tidsbegrænset til anlægsfasens overgang til drift, som er planlagt til ultimo 2020.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Finder du jobbet interessant, kan du sende din ansøgning og CV via nedenstående link. Ansøgningsfristen udløber den 25. juli 2018, idet det skal bemærkes, at vi behandler ansøgningerne løbende.
  Arbejdssted:
  Odense Letbane
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  steam normal logo

  makers with a gender kokkedal slot hørsholm

  Lysningen, de midlertidige boliger i Odense kommune, søger Social- og Sundhedsassistenter til faste stillinger.<br /><br />Der er mulighed for fastansættelse og vikariater i dagvagt (timetal aftales individuelt, arbejde hver 3. weekend) eller i fast aftenvagt (28 t/uge med arbejde hver 2 weekend).<br /><br />Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt eller efter aftale.<br /> <br /><strong> Til dig som kommende medarbejder på Lysningen kan vi tilbyde:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med en tydeligt beskrevet kerneopgave</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der arbejder målrettet på at udvikle Lysningen til en attraktiv arbejdsplads</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Kolleger og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring</li> <li>Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul>  <br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold af varierende længde.<br /> <br />Lysningens medarbejdergruppe består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog, køkkenassistenter og 2 receptionister. Lysningen har desuden en udviklingssygeplejersker, samt en klinisk vejleder for sygeplejestuderende.<br /> <br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af - pårørende meget højt.<br /> <br /><strong>Vi ønsker at vores kommende kolleger:</strong> <ul> <li>Har interesse for – og gerne erfaringer –  med at arbejde med borgere indenfor Lysningens målgruppe</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende fællesskab, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed og den rehabiliterende tankegang</li> <li>Har gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Tør at være i mødet med både borgere og pårørende i kriseforløb, i en foranderlig hverdag</li> <li>Er vant til skriftlig dokumentation </li> </ul> <strong>Vi tilbyder kollegaer der:</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Brænder for at arbejde med borgere i målgrupperne</li> <li>Er imødekommende og god til faglig sparring</li> <li>I fællesskab med leder tilrettelægger din introduktion</li> <li>Arbejder ”kreativt” i deres kommunikation og tilgang til den enkelte borger</li> <li>Vægter humor og smil i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter, flexjobbere</li> </ul> <strong>Løn – og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger:<br />Assisterende rehabiliteringsleder Else Løvig Madsen: 40 29 68 52/ [email protected] eller Camilla Dam Kirkegaard Pedersen: 51 21 21 98 / [email protected]<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Hvis en af stillingerne vækker din interesse, vil vi glæde os til at høre fra dig senest fredag den 25. juli 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i starten af uge 31.
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  hvor ligger phuket

  skurken i black panther brugt guld smykker

  <em>Åløkkeskolen søger en engageret og udadvendt ejendomsserviceteknikerelev til et spændende og udfordrende uddannelsesforløb. </em><br /><br />Som ejendomsserviceteknikerelev kommer du til at arbejde på Åløkkeskolen og Vestre Skole, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Åløkkeskolen er opført 1931 og har ca. 260 elever. Vestre skole er opført 1897 og har ca. 355 elever. Skolerne har en blanding af gamle og nye bygninger. Udendørsarealerne består af skolegårde med asfalt, grønne arealer, multibaner og legepladser. Du vil i din praktik få tilknyttet en praktikvejleder/svend, som vil vejlede dig i dine praktikperioder, og være med til at sørge for, at du opnår dine læringsmål.<br /> <br /><a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/ejendomsservicetekniker">Du kan læse mere om uddannelsen her.</a><br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Under uddannelsen vil du:  <ul> <li>Få selvstændige arbejdsopgaver.</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt.</li> <li>Blive en del af et godt team, som vil lære dig alt det, du skal kunne</li> <li>Komme til at kommunikere med elever og flere personalegrupper</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du:  <ul> <li>Har afsluttet grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker</li> <li>Har flair for teknik</li> <li>Er praktisk anlagt</li> <li>Har kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på-mod</li> <li>Kan lide at omgås og arbejde sammen med forskellige mennesker.</li> </ul> Der er flere veje til at blive ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune: <ul> <li>Du har afsluttet og bestået dit grundforløb 2, som giver adgang til hovedforløbet som ejendomsservicetekniker,</li> <li>Du går på Grundforløb 1, og kan søge om at starte på Grundforløb 2 med en uddannelsesaftale og løn.</li> </ul> Hvis du endnu ikke har afsluttet dit grundforløb, er ansættelsen betinget af, at du består dit grundforløb ved forløbets afslutning, og du skal oplyse, hvornår du forventer at afslutte dit grundforløb.<br /> <br />Det er et krav, at du har kørekort til traktor, inden du starter på 1. skoleperiode.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Du bedes vedlægge kopi af grundforløbsbevis (alternativt karakterer, hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet), samt en kopi af dit kørekort til din ansøgning. Ansøgningsfrist er fredag 10. august 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 34 med forventet tiltrædelse den 1. november 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte teknisk serviceleder Erling Cohr tlf. 20 40 68 31 eller på mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, hvis du har spørgsmål (dog ikke i uge 29, 30, 31 pga. ferie).
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  purløg på engelsk

  billeder af beagle hvalpe goldilocks as repaint

  <em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kig her.</em> <br /><br />Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 2. uge, evt. hver 3. uge. Tiltrædelse 1. september 2018 eller snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 45 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Kragsbjergvej 89, 1. sal, 5230 Odense M. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd. <br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Vi får mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>at du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>at du vil være med os i at udvikle</li> <li>at du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>at du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>at du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle. </li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning, indæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældendelovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Vejlede og uddanne elever og studerende</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> <li>Vurdere behov for forløbsændring</li> <li>Samarbejde med privat leverandør</li> <li>Sikre overgange mellem Lysningen og den udekørende gruppe  </li> </ul> Hvis du har viden om eller interesse for planlægning i KMD Care, er det en fordel.<br /> <br />Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Dorte Geisler på 6551 3308 eller sssisterende rehabiliteringsleder Anne-Mette Hansen på 6551 3307.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 15. august 2018, og vi forventer at holde samtaler den 27. august 2018. 
  Arbejdssted:
  Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd - Centrum, Munkebjerggruppen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  15-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  dinair airbrush makeup

  ring of fire rules shout at the devil

  <em>Brænder du for at skabe en bedre by, og er du god til at skabe dialog og konstruktive løsninger?</em><br /> <br />Odense udvikler sig til en storby, hvilket får betydning for, hvordan vi skal bevæge os rundt i byen. Et centralt element i vores mobilitet er den kollektive trafik.<br /><br />Odense Kommune arbejder målrettet på at skabe en attraktiv storby. Stillingens hovedfunktion er at arbejde med den kollektive trafik. Afdelingen Byudvikling bidrager i øjeblikket til store og komplicerede projekter - eksempelvis Odense Letbane, Nyt OUH, omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og helhedsplanen for Vollsmose. Alle disse store projekter har betydning for den kollektive trafik. Særligt skal letbanen sammentænkes med den øvrige kollektive trafik, når den åbner i december 2020. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at tegne linjerne for den kollektive busdækning i Odense i 2020. Byudvikling har ansvaret for infrastrukturen omkring den kollektive trafik (terminaler, stoppesteder mm.), mens FynBus står for selve driften og kørselsplanlægningen af den kollektive trafik i Odense.  <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Afdelingen Byudvikling består af ca. 90 medarbejdere, der arbejder med bl.a. trafik, byplanlægning, almene boliger og parkering. Opgaven er at støtte byens udvikling med bæredygtige løsninger, der sætter borgerne i centrum.<br /><br />Vi har travlt med at understøtte byens omdannelsesproces og skabe endnu flere resultater. Samtidig er vi stolte over byudviklingsindsatsen og fortæller gerne om vores vision og vejen dertil.<br /> <br />Vi holder til midt i byen på Odense Slot. Vi er organiseret i 4 kontorer med hvert sit fagområde, men vi vægter det tværgående samarbejde højt. Du vil blive placeret i det kontor, der har ansvaret for den kollektive trafik, men du vil indgå i et tæt samarbejde med det kontor, som har ansvaret for den samlede trafikplanlægning.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />I hovedtræk er der tale om følgende opgaver: <ul> <li>Samarbejde med FynBus om rutelægninger, tilpasninger og optimeringer</li> <li>Koordinering i forbindelse med arrangementer, anlægsprojekter mm.</li> <li>Besvarelser af borgerhenvendelser</li> <li>Mindre projekter, såsom genplacering af buslæskærme, busholdepladser mm.</li> <li>Tværgående trafikplanlægningsopgaver inden for øvrige trafikantgrupper</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er ingeniør eller lignende. Derudover skal du være stærk på det analytiske område, besidde gode samarbejdsevner og være en dygtig kommunikatør – især på skrift. Du trives i en hektisk hverdag, hvor deadlines nogle gange er meget korte. Du kan se problemstillinger fra borgerens synspunkt og du ved, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation.<br />  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse er hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Rasmus Bach Mandø på [email protected] eller på 5148 0071.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 20. august 2018 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 35.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  mor skyld med skyld på

  william adams samurai cincinnati tennis tournament 2017

  Alkoholbehandlingen søger en socialrådgiver 37 timer timer ugentlig pr. 1. oktober 2018. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Alkoholbehandlingen er et åbent tilbud. Målgruppen defineres bredt som personer, der har problemer med eller er afhængige af alkohol eller har risiko for at blive det, samt personer med andre problemer i relation til alkoholafhængighed f.eks. som pårørende til en alkoholmisbruger.<br /><br />Vores borgere tilbydes behandling i form af afrusning, medicinsk behandling, kognitiv behandling, familieterapi, kontraktbehandling, støttende samtaler samt netværksforstærkende tilbud.<br /><br />Vi arbejder teambaseret med behandlerrotation, hvilket vil sige, at du kommer til at arbejde tæt sammen med kolleger i forhold til behandlingstilrettelæggelsen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at vores nye medarbejder <ul> <li>Er stabil og robust</li> <li>Har klinisk psykiatrisk erfaring</li> <li>Har kendskab til misbrugsbehandling eller lyst til at arbejde med det</li> <li>Har kendskab til/ erfaring med kognitiv behandling og/eller motivationssamtalen</li> <li>Er god til at indgå i et tværfagligt team, og samtidig kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde struktureret</li> <li>Er fleksibel og kan klare travle og til tider pressede arbejdssituationer</li> <li>Har et positivt menneskesyn, humor og gå-på-mod  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En afdeling i omstilling og udvikling</li> <li>En forskningsaktiv afdeling, hvor der sker nye tiltag</li> <li>En afdeling, der lægger vægt på tværfagligt samarbejde</li> <li>Et entusiastisk personale bestående af læger, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer</li> <li>Undervisning/supervision</li> <li>Arbejde i dagtimerne med fri hver weekend samt helligdage  </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Ansættelsen er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos leder Elisabeth Jessen på 63754555 og hos tillidsrepæsentant Lene B. Andreasen på 63754545. <br /><br />Læs mere på <a href="http://www.alkoholbehandlingen.dk/">www.alkoholbehandlingen.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 19. august 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34. 
  Arbejdssted:
  Alkoholbehandlingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  19-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  realistic portrait tattoos

  stefan dahl vedsted religiøse symboler hånd

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen.</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Aktuelt har vi stillinger på flere af vores plejecentre og på center for erhvervet hjerneskade<br />For stillingerne gælder, at timetallet er på 28 timer om ugen. Der arbejdes i 7/7 vagter og med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du</strong> <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <strong>Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til</strong> <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med ulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital, og passer på værdien af denne.</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Generelt</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i og på tværs af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra i de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Lidt om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Sabine Rahbek på  51145572, [email protected], eller assisterende rehabiliteringsleder <u>Mai-Britt Liedtke på </u>51428869, [email protected]   <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. august 2018, kl. 12.00<strong>. </strong>Stillingerne besættes fortløbende. 
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  nationalret i spanien

  most likely to succeed ad outlook kan ikke sende mails

  <em>Er du frisk på nye udfordringer og klar til at have en hverdag, som hele tiden byder på nye og akutte opgaver?</em> <br /> <br />Så er det måske dig, der skal være med i et nyt, spændende tiltag i Natgruppen, hvor hovedopgaven er at varetage akutte og faste assistentfaglige opgaver og være understøttende for alle dine kolleger i hele Natgruppen<br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på. <br /> <br />Derfor søger vi en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social- og sundhedsassistent, som har lyst til at indgå i et lærende samarbejde med andre assistenter/faggrupper og som brænder for det akutte arbejde.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi søger eb social- og sundhedsassistent, der som primær opgave har fire væsentlige funktioner: <ul> <li>Håndtering af akutte og faste assistent opgaver inden for alle målgrupper</li> <li>Løsning af komplekse uddelegerede opgaver, når kolleger har fri</li> <li>Koordinering og planlægning i gruppen</li> <li>Rådgivning og sparring i hele natområdet</li> </ul> Stillingen er et fraværs- og barselsvikariat ned tiltrædelse snarest muligt. Timetallet er på 29,75 timer om ugen. Der arbejdes i 7/7 vagter og med weekendvagt hver 2. uge. <br /><br /><strong>Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: </strong> <ul> <li>Har en bred assistentfaglig erfaring og kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et område med skift i opgavemængde og sammensætning</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende og ser udfordringer i at være sparringspartner for dine natkolleger i forhold til de problemstillinger, de måtte komme i.</li> <li>Har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer, og bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har flair for IT og at dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til</strong> <ul> <li>Nye udfordringer hver dag og hurtig oplæring i forhold til varetagelsen af eventuelle nye opgaver </li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital, og passer på værdien af denne</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og kommunen. Herunder særlig introduktion til udvalgte områder/arbejdspladser som eksempelvis Akutsygeplejen, den udekørende funktion og Lysningen.</li> </ul> <strong>Generelt</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /> <br /><strong>Lidt om os </strong><br />Natgruppen er en tværgående funktion, der arbejder ind i og på tværs af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Natgruppen består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet og to udekørende grupper. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere<br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere i Natgruppen og vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /> <br />Indmødested er vores to udegrupper. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Betina Pedersen på  51157850, [email protected], eller rehabiliteringsleder Solveig Hauschildt på 24288885, [email protected] <br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfrist er den 30. juli 2018, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 31. 
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  germania alltours a321

  østerbro avis filosofi hvilken isolering er bedst

  <em>Vil du være vores nye kollega? Kan du lide en alsidig hverdag, hvor arbejdsopgaverne spænder vidt, og hvor gæsten er i centrum? Har du god fysik, der kan klare fysisk arbejde og griber du opgaverne med et smil? Så er det måske dig, der er vores nye husassistent på Ørbækvej 100, hvor arbejdet foregår i vores café - tidligere personalekantine.</em><br /><br />Odense Kommune søger en dygtig husassistent på fuld tid til vores café på Ørbækvej.<br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Caféerne i Odense Kommune er kommunens personalekantiner, som laver frokost til kommunens ansatte, mødeforplejning, middagsanretninger m.m. Vi er 8 caféer, og vi arbejder ud fra samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling, hvor vi hele tiden tilpasser os med nye tiltag omkring maden, rummet og dialogen. Vi arbejder med fælles menuplaner, med stort fokus på bæredygtighed, lokale råvarer, økologi og mindre madspild. I alle caféer har vi det økologiske spisemærke i sølv, og vi arbejder med råvarer i sæson og af høj kvalitet.<br /> <br />Vi laver sund og grøn frokostbuffet til vores gæster i caféerne, til vores mødeforplejning og til de arrangementer, hvor vi leverer maden. Vores caféer er kendetegnet ved godt håndværk med mad fra bunden. Vi elsker at yde en god service og give vores gæster en god madoplevelse. Vi er altid åbne og klar til en snak om maden, og ser det som en meget vigtig opgave at servere lækker og sund mad.<br /> <br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Du elsker at arbejde i et køkken, og har interesse inden for service og god mad. Du har mod og lyst til at arbejde i et produktionskøkken, hvor tingene går stærkt men dog ikke mere, end at der altid er plads til smil og højt humør. Og når tempoet er ekstra højt, står du klar til at gribe de opgaver, der måtte komme, ud over dine faste arbejdsopgaver. For dig er det naturligt at give en hånd med, hvor der er behov for det.<br /><br />Du er serviceminded, imødekommende og trives med at have kontakt med vores gæster. Du er fyldt med energi, kan arbejde selvstændigt og har lyst til at tage ansvar for dine egne arbejdsopgaver. Du er fleksibel, mødestabil, god til at samarbejde, og du kan bevare overblikket i travle perioder. Arbejdet i et køkken er hårdt, og derfor har du god fysik, og kan klare fysisk arbejde når eksempelvis varer skal sættes på plads, og når kaffekøkkener skal rengøres.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />De faste arbejdsopgaver spænder vidt, og består blandt andet i at holde orden i kaffekøkkener, sætte varer på plads, bringe frugt og mødeforplejning ud, hjælpe til i køkkenet/opvasken og assistere ved mødeopdækning. Herudover kommer du til at gå til hånde i produktionen, varetage baristafunktion og være vores super blæksprutte.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som husassistent hos caféen på Ørbækvej, bliver du en del af et team med dygtige og gode kolleger. Hverdagen er spændende, og vi har ikke to dage, der er ens. Vi har smil på læben, selv når det går stærkt. Vi udvikler løbende på vores koncept, og vægter kvalitet i vores madudbud og godt arbejdsmiljø højt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse om konceptet for caféerne <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=fe763a80-b5c2-4877-88ac-7926f371cf57">her</a>.<br /><br />Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af caféen på Ørbækvej Christian Christiansen på 6551 3026 - vær opmærksom på at caféen holder lukket i uge 28, 29 og 30 eller leder af caféerne Pia Nutzhorn på 2481 7921. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 5. august 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 33.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Caféen på Ørbækvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  by med flest indbyggere i verden

  australia movie far away brundtland golf & hotel

  Har du erfaring med kommunikations- og presserådgivning i en politisk ledet organisation, og kan du samtidig udarbejde og udføre kommunikationsplaner, der tænker 360 grader rundt ift. både intern og ekstern kommunikation? Så kan det være dig, vi leder efter til en fast stilling som kommunikationskonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.  <br />Du kan allerede være i gang med at gøre karriere i Odense Kommune eller have lyst til det.<br /> <br />Vi søger en kollega, som er strategisk stærk inden for både intern og ekstern kommunikation, og som har en god forståelse for, hvordan medierne arbejder. Du skal have lyst til at fortælle de gode historier om arbejdet med børn- og unge og være med til at placere dem på dagsordenen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder over 6300 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle Odenses børn og unge - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund. Børn- og Ungeforvaltningens medarbejdere møder Odenses børn fra fødsel til afsluttet grundskole.<br /> <br />Kommunikationsteamets fornemmeste opgave er at understøtte det mangefacetterede arbejde, og vi arbejder derfor på at formidle viden og inspiration internt i forvaltningen og eksternt til Odenses borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og pressen.<br />I kommunikationsteamet styrker vi den strategiske kommunikation og formidlingen af de gode fortællinger både internt og eksternt - og til det har vi brug for en pressevant kommunikationskonsulent, som har mod på at være opsøgende i vores organisation og udføre forskellige typer af presse- og kommunikationsopgaver.<br /> <br />Som medarbejder i Kommunikation & Rådgivning får du altså fingrene dybt ned i et kommunikationsmiljø inden for bl.a. skole, dagtilbud og sundhed/forebyggelse. Der er ofte fart på i hverdagen, men vi har altid fokus på at udføre vores opgaver med stor professionalisme, faglighed og præcision, hvor der også er plads til grin.<br /> <br />I Kommunikation & Rådgivning er vi et team bestående af en kommunikationschef, en presseansvarlig, to fuldtidsansatte kommunikationskonsulenter og to studentermedhjælpere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil være fokuseret om pressearbejde samt kommunikationsrådgivning- og produktion. Vi arbejder helt tæt på både den politiske og administrative ledelse, og du skal være i stand til at arbejde under et til tider stort arbejdspres og stadig være handlekraftig og i stand til sammen med dit team at prioritere mellem de mange opgaver, som kan komme med meget korte deadlines. Du skal have forståelse for, hvad det indebærer at arbejde i en politisk ledet og skattefinansieret organisation, som både borgere, politikere, organisationer og medier helt naturligt ønsker et indblik i.<br /> <br />Som en central del af dit arbejde skal du være i stand til at bevæge dig på alle niveauer i organisationen med henblik på at kunne finde og hjælpe til med at forløse relevante historier i dialog med både fagmedarbejdere og chefer.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har dokumenteret erfaring med pressearbejde</li> <li>Kan producere tekster, taler, pressepitches og pressemeddelelser</li> <li>Har erfaring med SoMe – rådgivning, produktion (fotos, tekst og video) samt drift af sociale medier</li> <li>Har forståelse for hvordan medierne/pressen arbejder</li> <li>Har forståelse for og kendskab til skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Har modet og gennemslagskraften til at kunne yde sparring til ledelse og medarbejdere</li> <li>Har erfaring med Officepakken, inkl. Power Point og Publisher</li> <li>Har erfaring med webredigering</li> <li>Har et højt niveau af skriftligt og mundtligt dansk</li> <li>Har lyst til at opbygge relationer</li> <li>Har interesse for kommunalpolitik</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er en fast fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. oktober 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Lærke Kibsgaard Rask på 20132559, [email protected] eller presseansvarlig Lise Daugård på 2491 7550 i uge 26, 27, 28 og 32.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2018, kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler i uge 34, 2018.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  rød pencil kjole

  emerson the 100 hvem ejer lalandia

  <em>Er du ambitiøs og idérig? Er du stærk i strategisk kommunikation og har politisk tæft?</em><br /><em>Trives du tæt på de politiske beslutningsprocesser, og vil du være med til at fortælle den gode historie om arbejdet med børn og unge i landets fjerdestørste kommune? Så er du måske vores nye Kommunikationschef.</em><br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som kommunikationschef i Børn- og Ungeforvaltningen vil du møde en hverdag tæt på topledelsen, hvor der ofte på en gang skal tages imod opkald fra journalister, rådgives i politiske sager med medieopmærksomhed, skrives en tale og håndteres aktindsigter fra medier. Du vil blive leder af afdelingen Kommunikation og Rådgivning, som foruden dig består af en presseansvarlig, to kommunikationskonsulenter, som arbejder med presse og internt kommunikation samt to studentermedhjælpere.<br /> <br />Afdelingen fungerer som et hold og samarbejder om den samlede opgaveløsning inden for kommunikations og rådgivningsopgaver i forvaltningen.<br /><br />Som leder af Kommunikation og Rådgivning får du ansvar for at: <ul> <li>Tænke strategisk og agere proaktivt i forhold til kommunikationen af budskaber, politikker og strategier både internt og eksternt</li> <li>Drive udviklingen af både den interne og eksterne kommunikation og har et proaktivt blik på at sætte Børn- og Ungeforvaltningen på landkortet.</li> <li>Agere som strategisk sparringspartner og rådgiver for den øverste politiske og administrative ledelse</li> <li>Være hele forvaltningens fagleder på kommunikationsområder</li> <li>Lede, motivere og inspirere dine medarbejderne og udvikle et højt fagligt miljø i enheden</li> <li>Sikre forvaltningens digitale formidling af kerneopgaven</li> <li>Kommunikere og understøtte forståelsen for forvaltningens strategiske retning blandt ledere og medarbejdere.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har en solid erfaring inden for strategisk kommunikation, og at du færdes hjemmevant i en politisk verden.<br />Du mestrer både det kommunikative og strategiske håndværk, og formår at eksponere vores strategier og politikker i medierne. Du har erfaring med kommunikationsopgaver på højt niveau, så vi troværdigt får fortalt de mange gode historier om forvaltningens arbejde.<br /> <br />Du har et stærkt samarbejdsgen og har forståelse for de mange aktører, der spiller på den kommunale bane. Du formår at åbne døre og skabe netværk, på mange forskellige niveauer og med mange forskellige samarbejdspartnere. Du kan bedrive kommunikationsfaglig ledelse på for eksempel skole- og dagtilbudsområdet og evner at sparre og rådgive, så alle har lyst til at invitere den kommunikative vinkel ind.<br /> <br />Fleksibilitet er en nødvendighed i jobbet som kommunikationschef. I tilspidsede og hektiske situationer evner du at holde hovedet koldt og træffe hurtige og gennemtænkte beslutninger. Du forbliver motiveret under omskiftelige og krævende arbejdsvilkår, og er samtidig i stand til at motivere dine medarbejdere og skabe struktur og retning for arbejdet i en sjov og spændende hverdag.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen er den største forvaltning i Odense Kommune med mere end 6400 medarbejdere, som hver dag arbejder for at sikre trivsel og udvikling for byens børn og unge bl.a. gennem fællesskaber, uddannelse, dannelse, sprog og tidlig indsats.<br /> <br />Kommunikation og Rådgivning er en af tre enheder, der er organiseret i staben Politik & Strategi, de to andre er HR, Kvalitet & Effekt og Ledelsessekretariatet. Som kommunikationschef bliver du en del af stabens chefgruppe, der fungerer som en tværgående og helhedsorienteret enhed. En af dine opgaver bliver således også at bidrage til gruppens samarbejde, udvikling og fælles ledelse.<br /> <br />Vi kan tilbyde dig et job med en lang række af spændende, varieret og udfordrende opgaver, hvor du i tæt samarbejde med dine medarbejdere for mulighed for at sikre den interne og eksterne kommunikation i den største forvaltning i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Henvendelse skal ske til sekretariatschef Lærke Kibsgaard Rask på 20132559, [email protected] Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Ansættelsesproces</strong><br />Der er ansøgningsfrist søndag d. 5. august. Første samtalerunde forventes afholdt torsdag d. 9. august 2018. Anden samtalerunde forventes afholdt torsdag d. 16. august. Kandidater som inviteres til 2. samtalerunde vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest, som vil danne afsæt for dele af anden samtale.<br /><br />Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  netdoktor forhøjet blodtryk

  shila og kid ishøj kommune borgerservice

  <em>Brænder du for, at arbejde rehabiliterende og bidrage til borgernes meningsfulde hverdag, så se her!</em><br /><br />Vi søger social- og sundhedsassisenter hurtigst muligt til stillinger på 30-35 timer ugentlig med blandede vagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ejlstrup Plejecenter er et leve-bo-miljø, der er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløbet Vedvarende sygdomsudvikling, hvor 36 beboere forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje.<br /><br />Beboerne kan, på grund af deres sygdom eller de psykiske og kognitive følger deraf, have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Beboerne er ofte udfordret af flere samtidige sygdomme og høj kompleksitet.<br /> <br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, og vores mål er at støtte beboerne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med størst mulig livskvalitet. Det betyder, at vi samarbejder med beboerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Det er altid beboernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Engagerede og dygtige kollegaer, der medvirker til at skabe en god atmosfære for kollegaer, beboere og pårørende i en travl hverdag med mange udfordringer.</li> <li>Et tværfagligt team, hvor du som social- og sundhedsassistent vil blive koordinator for udvalgte beboere og få ansvaret for disse beboeres rehabiliteringsforløb.</li> <li>En arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling vægtes højt.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har gjort dig overvejelser om at arbejde i et leve-bo-miljø, hvor størstedelen af beboerne har en demensdiagnose.</li> <li>Du er stærk i din faglighed og er god til at sætte den i spil i det daglige samarbejde med mono- og tværfaglige kollegaer</li> <li>Du kan arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang  </li> <li>Du bidrager til et godt arbejdsmiljø gennem åben dialog og engagement</li> <li>Du er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer</li> <li>Du er en god kommunikator både mundtligt og skriftligt</li> <li>Du har IT kompetencer på brugerniveau og kan medvirke til en faglig stærk dokumentation  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Carina Baagøe Larsen på 20573359, [email protected] eller rehabiliteringsleder Maj-Britt Skovhøi Hansen på 65513240, [email protected] <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. august 2018. Samtalerne forventes afholdt den 20. august 2018.
  Arbejdssted:
  Ejlstrup Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  cool wolf pics

  givenchy sneakers yellow women kort hvid mink pels

  Er du en ambitiøs og talstærk studerende med interesse i dataanalyse? Så har vi et spændende og udfordrende job som studentermedhjælper i HR og Personale, Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.<br /> <br />Du bliver en del af Arbejdsmiljø og HR-indsatser, som er én af fem afdelinger i HR og Personale. Arbejdsopgaverne vil primært være indenfor Team Arbejdsmiljø, som består af 9 medarbejdere, der arbejder med fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, sundhed og sygefravær.<br /> <br /><strong>Jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du komme til at arbejde med følgende opgaver: <ul> <li>Databehandling og analyse på arbejdsmiljø- og HR-området ved brug af MS Excel</li> <li>Udarbejdelse af notater, spørgeskemaer, pjecer, plakater, præsentationer mv.</li> <li>Opfølgning på spørgeskemaer</li> <li>Opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside og medarbejderportal</li> <li>Assistere med dataanalyse til trivselsundersøgelser, organisationsregnskaber mm.</li> <li>Understøttelse af projekter</li> <li>Ad hoc opgaver såsom kopiering, research, udsendelse af materiale og lignende</li> </ul> <strong>Din profil</strong><br />Vi forestiller os, at <ul> <li>Du er omhyggelig, systematisk og altid følger dine opgaver til dørs</li> <li>Du er en rutineret bruger af Excel og MS Office-pakken generelt</li> <li>Du har evner og erfaring med at arbejde med tal og statistik - du har med fordel kendskab til programmering i Excel</li> <li>Du er velformuleret i både skift og tale</li> <li>Du har lysten til også at udføre mere rutineprægede opgaver</li> <li>Du er serviceminded, selvkørende og udviser et engagement i dine opgaver</li> <li>Du har et godt humør</li> <li>Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, f.eks. oecon, HA, merc eller lignende</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Fleksibel arbejdstid med 10-15 timer ugentligt</li> <li>Mulighed for at indhente erfaring inden for flere fagdiscipliner</li> <li>En spændende arbejdsplads med engagerede og humørfyldte kollegaer</li> <li>Et arbejdsmiljø med fokus på medarbejdertrivsel</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Sanne Bruun Andersen på tlf. 65 51 13 41 eller vores nuværende studentermedhjælper Sara Dinesen på tlf. 20 30 97 20 (Sara dog først fra 31. juli grundet ferie).<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Aflønning sker i henhold til gældende aflønning for kommunalt ansatte studenter.<br />Arbejdstiden kan tilrettelægges med stor fleksibilitet inden for den daglige flextid.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Send din ansøgning senest mandag den 6. august 2018 kl. 12 via Odense Kommunes jobportal.<br /> <br />Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 9. august 2018. Tiltrædelse den 15. august eller hurtigst muligt derefter.<br /><br /><strong>Studerende</strong><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. <br /><br />Følg op Facebook side - <u><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></u> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Rådhuset
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  andrew garfield emma stone

  sort the court download fender stratocaster salg

  Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet vikar, der kan undervise i rytmisk klaver om tirsdagen.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Odense Musikskole tilhører organisatorisk Børn- og Ungeforvaltningen og indgår i tæt samarbejde med folkeskolerne i Odense Kommune. Odense Musikskole har en række partnerskabsskoler, hvor vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden. <br /><br />Læs mere om musikskolen på <a href="http://www.odensemusikskole.dk/">www.odensemusikskole.dk</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningen i rytmisk klaver begynder i uge 33 og slutter i uge 51 2018. Derudover skal der afvikles et antal koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.<br /><br />Der er pt. 9 soloelever fra begynder- til talent-niveau (hvoraf nogen er MGK-elever med klaver som bifag), og et hold med flere klaverelever sammen.<br /><br />Undervisningen i rytmisk klaver ligger om tirsdagen ca. kl. 14-19.45 og er placeret dels på Hunderupskolen og i musikskolens lokaler på Danmarksgade 10.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du har <ul> <li>Stærke musikfaglige kompetencer inden for dit fag</li> <li>Uddannelse fra musikkonservatorium eller lignende</li> <li>Gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning</li> <li>Mod på et selvstændigt job med mange samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Ca. 70 musikskolekollegaer</li> <li>Mulighed for faglig udvikling</li> <li>Fast tilknytning til rytmisk faggruppe på Odense Musikskole</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen har en ansættelsesgrad på 7,4/37 pr. uge og løber fra august til december 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolens souschef Maibrit Baagøe Schmidt på 3062 7949 eller <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 31. juli 2018, kl. 12. Vi forventer at holde samtaler i uge 31 eller 32 2018.
  Arbejdssted:
  Odense Musikskole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  barn der laver lektier

  skechers laramie 2 47808 sål stuffed turkey recipe

  Odense Musikskole søger 1-2 engagerede og fagligt velfunderede rytmiske lærere, der kan undervise i Valgfag for 7.-9. klasse henholdsvis om tirsdagen og torsdagen i efteråret 2018/foråret 2019. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Odense Musikskole tilhører organisatorisk Børn- og Ungeforvaltningen og indgår i tæt samarbejde med folkeskolerne i Odense Kommune. Odense Musikskole har en række partnerskabsskoler, hvor vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden. <br /><br />Læs mere om musikskolen på <a href="http://www.odensemusikskole.dk/">www.odensemusikskole.dk</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Valgfags-undervisningen er for elever fra 7.-9. klasse fra folkeskoler i Odense.<br />Undervisningen foregår i musikskolens lokaler i Danmarksgade 10 i tidsrammen kl. 8.00-14.00.<br /> <br />Der er tale om 2 selvstændige Valgfags-forløb for to forskellige grupper elever. Det ene forløb er placeret på følgende 10 tirsdage: uge 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 3 og 5.<br />Det andet forløb er placeret på følgende 10 torsdage: uge 40, 41, 43, 44 og 45, 3, 4, 5, 6 og 8.<br /><br />Du vil komme til at indgå i et lærer-team sammen med en anden musikskolelærer og en MGK-elev.<br /> <br />Du kan søge om et eller begge forløb.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du har <ul> <li>Stærke musikfaglige kompetencer inden for dit fag</li> <li>Uddannelse fra musikkonservatorium eller lignende</li> <li>At du er rytmisk musiker eller musikpædagog</li> <li>Gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning</li> <li>Mod på et selvstændigt job med mange samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Ca. 70 musikskolekollegaer</li> <li>Mulighed for faglig udvikling</li> <li>Fast tilknytning til rytmisk faggruppe på Odense Musikskole</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en tidsbegrænset projektansættelse.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Hvert Valgfags-forløb aflønnes med 7,4 timer pr. gang i alt 74 timer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolens souschef Maibrit Baagøe Schmidt på 3062 7949 eller <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 31. juli 2018, kl. 12. Vi forventer at holde samtaler i uge 31 eller 32 2018.
  Arbejdssted:
  Odense Musikskole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  wallah i dansk

  mango jakke brun moussaka med auberginer

  Vi søger en lærer til Ungemiljøet med tiltrædelse 14. september 2018.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Der er tale om en fuldtidsstilling i en tidsbegrænset periode med følgende fagkombinationer:<br />Dansk, Kristendom, Engelsk og Understøttende undervisning.<br /> <br />Lærerstillingen er tilknyttet skolens Ungemiljø (6. – 9. årgang).<br /><br />Indholdet i lærerstilling: Du er læreruddannet med linjefag i dansk og har mod på at varetage dansk, kristendom og understøttende undervisning på 6. årgang samt dansk, engelsk, kristendom og understøttende undervisning på 8. årgang. Du skal desuden være kontaktperson på 6. og 8. årgang.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der er anerkendende og tydelig i sin tilgang til børnene, og som lægger vægt på trivsel og læring. Det er vigtigt, at du har fokus på undervisningsdifferentiering og forstår at bevare overblikket.<br /><br />Vi forventer, at du vil arbejde for et konstruktivt team- og forældresamarbejde. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rasmus Rask-Skolen er en folkeskole, der er godt forankret i lokalmiljøet i Bellinge, tæt på Brændekilde. Vi er en tosporet skole med lidt over 400 elever fra 0.-9. klasse og en skolefritidsordning. En rigtig god folkeskole med fokus på fællesskab og faglighed.<br /> <br />Vi er optaget af, at fællesskabet er stærkt, både ind- og udadtil i skolen, og at vi deltager aktivt i lokalmiljøet. Vi arbejder for, at den enkelte elev får de rette udviklingsmuligheder, så hun/han kan nå sit fulde potentiale.<br /> <br />Vi har dygtige, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe den bedst tænkelige skole, der udvikler fagligt dygtige børn i trygge og inspirerende omgivelser.<br /><br />Samtidig er vi ambitiøse i forhold til alles trivsel, til at være på forkant med udviklingen i samfundet og til at skabe gode og inspirerende fysiske rammer, både ude og inde.<br /> <br /><strong>Faktuelt om Rasmus Rask-Skolen</strong> <ul> <li>Udviklingsområder: Bevægelse, sprog, it/teknologi og læsning</li> <li>Bevægelses- og læsebånd hver dag i forbindelse med lektiecaféen på alle årgange og en fordybelsesdag hver måned</li> <li>Godt samarbejde med børnehusene om skolestart</li> <li>Engelsk fra 0. klasse</li> <li>Nyrenoverede madkundskabs- og håndværk & design-lokaler</li> <li>Bring Your Own Device-skole</li> <li>FABLAB med robotter, 3d-printer, Lego mindstorm etc.</li> <li>Stor skolefest for hele skolen med skolekomedie af 6. årgang</li> <li>Klasserne i indskolingen har venskabsklasser i de ældre klasser</li> <li>Aktiv og effektfuld anti-mobbe-strategi</li> <li>Spændende SFO</li> <li>Aktivitetsområder: Boldbaner, multibaner, fitnessredskaber, cykelbane, skaterrampe, bålhus mm.</li> </ul> <strong>Skolens værdigrundlag</strong><br />at vi omgås hinanden på en god måde <ul> <li>vi udviser gensidig respekt</li> <li>vi giver plads for hinanden</li> <li>vi skaber tryghed<strong><em>      </em></strong></li> </ul> at vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner <ul> <li>vi udviser vilje til forandring</li> <li>vi tænker i muligheder frem for begrænsninger</li> <li>vi værner om skolens kulturbærende traditioner<strong><em>      </em></strong></li> </ul> at vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling <ul> <li>vi skaber gode læringssituationer/miljøer</li> <li>vi skaber et godt socialt miljø</li> <li>vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn </li> </ul> <strong>Vi forventer, at du </strong> <ul> <li>vil indgå engageret i teamsamarbejdet og den fortsatte udvikling af skolen</li> <li>i arbejdet med børnene tør vise både glæde, personlighed og holdninger</li> <li>har lune og et lyst syn på livet </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse til souschef Rie Storm på 29268294 / <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, træffes ikke i uge 28, 29 og 30 eller skoleleder Lasse Bach Sørensen på 51777321 / <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 8. august 2018, kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 33.
  Arbejdssted:
  Rasmus Rask-Skolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  estonian mission to the un

  the three musketeers 2 nybyggerne 2016 entre

  Vi søger en lærer til Børnemiljøet med tiltrædelse 15. september 2018.  <br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Der er tale om en fuldtidsstilling i en fast ansættelse med følgende fagkombinationer:  Matematik, Natur/teknologi, Kristendom, Historie, Faglig fordybelse (lektiecafé) og Understøttende undervisning.<br /><br />Lærerstillingen er tilknyttet skolens Børnemiljø (0. – 5. årgang). Indholdet i lærerstilling: Matematik, Natur/teknologi, Kristendom, Historie, Faglig fordybelse (lektiecafé) og Understøttende undervisning og kontaktlærerrollen<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der er anerkendende og tydelig i sin tilgang til børnene, og som lægger vægt på trivsel og læring. Det er vigtigt, at du har fokus på undervisningsdifferentiering og forstår at bevare overblikket.'<br /><br />Vi forventer, at du vil arbejde for et konstruktivt team- og forældresamarbejde<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rasmus Rask-Skolen er en folkeskole, der er godt forankret i lokalmiljøet i Bellinge, tæt på Brændekilde. Vi er en tosporet skole med lidt over 400 elever fra 0.-9. klasse og en skolefritidsordning. En rigtig god folkeskole med fokus på fællesskab og faglighed.<br /> <br />Vi er optaget af, at fællesskabet er stærkt, både ind- og udadtil i skolen, og at vi deltager aktivt i lokalmiljøet. Vi arbejder for, at den enkelte elev får de rette udviklingsmuligheder, så hun/han kan nå sit fulde potentiale.<br /> <br />Vi har dygtige, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe den bedst tænkelige skole, der udvikler fagligt dygtige børn i trygge og inspirerende omgivelser.<br /><br />Samtidig er vi ambitiøse i forhold til alles trivsel, til at være på forkant med udviklingen i samfundet og til at skabe gode og inspirerende fysiske rammer, både ude og inde.<br /> <br />Faktuelt om Rasmus Rask-Skolen <ul> <li>Udviklingsområder: Bevægelse, sprog, it/teknologi og læsning</li> <li>Bevægelses- og læsebånd hver dag i forbindelse med lektiecaféen på alle årgange og en fordybelsesdag hver måned</li> <li>Godt samarbejde med børnehusene om skolestart</li> <li>Engelsk fra 0. klasse</li> <li>Nyrenoverede madkundskabs- og håndværk & design-lokaler</li> <li>Bring Your Own Device-skole</li> <li>FABLAB med robotter, 3d-printer, Lego mindstorm etc.</li> <li>Stor skolefest for hele skolen med skolekomedie af 6. årgang</li> <li>Klasserne i indskolingen har venskabsklasser i de ældre klasser</li> <li>Aktiv og effektfuld anti-mobbe-strategi</li> <li>Spændende SFO</li> <li>Aktivitetsområder: Boldbaner, multibaner, fitnessredskaber, cykelbane, skaterrampe, bålhus mm.  </li> </ul> <strong>Skolens værdigrundlag</strong><br />at vi omgås hinanden på en god måde <ul> <li>vi udviser gensidig respekt</li> <li>vi giver plads for hinanden</li> <li>vi skaber tryghed<strong><em>      </em></strong></li> </ul> at vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner <ul> <li>vi udviser vilje til forandring</li> <li>vi tænker i muligheder frem for begrænsninger</li> <li>vi værner om skolens kulturbærende traditioner<strong><em>      </em></strong></li> </ul> at vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling <ul> <li>vi skaber gode læringssituationer/miljøer</li> <li>vi skaber et godt socialt miljø</li> <li>vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn </li> </ul> <strong>Vi forventer, at du </strong> <ul> <li>vil indgå engageret i teamsamarbejdet og den fortsatte udvikling af skolen</li> <li>i arbejdet med børnene tør vise både glæde, personlighed og holdninger</li> <li>har lune og et lyst syn på livet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse til souschef Rie Storm på 29268294 / <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, træffes ikke i uge 28, 29 og 30 eller skoleleder Lasse Bach Sørensen på 51777321 / <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 8. august 2018, kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 33.<br /> 
  Arbejdssted:
  Rasmus Rask-Seolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  les miserables london

  anmeldelse frida forsikring beton spisebord designer

  Har du gennemført grundforløbet, og er du klar til at starte på en spændende uddannelse? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev med speciale i smørrebrød og catering. Vi søger en elev, der brænder for at lave mad af høj kvalitet. Dig der vil være med til at sætte gæsten i centrum, og som har ambitioner med i bagagen. Dig der elsker madverdenen, og er kvalitetsbevidst.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Caféerne i Odense Kommune er kommunens personalekantiner, som laver frokost til kommunens ansatte, mødeforplejning, middagsanretninger m.m. Vi er 8 caféer, og vi arbejder ud fra samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling, hvor vi hele tiden tilpasser os med nye tiltag omkring maden, rummet og dialogen. Vi arbejder med fælles menuplaner – med stort fokus på bæredygtighed, lokale råvarer, økologi og mindre madspild. I alle caféer har vi det økologiske spisemærke i sølv, og vi arbejder med råvarer i sæson og af høj kvalitet.<br /> <br />Vi laver sund og grøn frokostbuffet til vores gæster i caféerne, til vores mødeforplejning og til de arrangementer, hvor vi leverer maden. Vores caféer er kendetegnet ved godt håndværk med mad fra bunden. Vi elsker at yde en god service og give vores gæster en god madoplevelse. Vi er altid åbne og klar til en snak om maden, og ser det som en meget vigtig opgave at servere lækker og sund mad.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er en elevstilling, som giver dig mulighed for i praksis at bruge den teori, du lærer på skolen. Som elev hos os bliver du tilknyttet caféen på Odense Rådhus, og du får i løbet af din praktiktid mulighed for at komme rundt i nogle af vores andre caféer. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med følgende arbejdsopgaver: <ul> <li>Det varme køkken, syltning og fermentering.</li> <li>Bagning af grove brødtyper</li> <li>Det kolde køkken, lækre salater, smørrebrød, sandwich, tapas m.v.</li> </ul> I Odense Kommune vægter vi læringsmiljøet højt, og du får derfor tilknyttet en praktikvejleder, som støtter og vejleder dig, gennem dit praktikforløb. Som elev i Odense Kommune bliver du en del af Fyns største arbejdsplads med ca. 13.000 ansatte, og du bliver dermed en del af en stor og spændende arbejdsplads. Ved særarrangementer kan aften- og weekendarbejde forekomme.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />For at søge stillingen er det vigtigt, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til gastronomuddannelsens hovedforløb. <ul> <li>Du elsker at lave mad af høj kvalitet, og du vil være med til at lave sund mad fra bunden.</li> <li>Du er fleksibel, har energi, er mødestabil og trives godt med at have kontakt til gæsterne i caféen.</li> <li>Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i, at maden er præsenteret indbydende og lækkert.</li> <li>Du har fokus på, og lyst til, at arbejde med at reducere madspild og fremme økologien.</li> <li>Du har et godt humør og er god til at samarbejde.</li> <li>Du glæder dig til at blive en del af vores madteam.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et højt fagligt niveau, hvor du som elev vil opnå en bred uddannelse.</li> <li>Gode og fagligt dygtige kollegaer i en spændende madverden.</li> <li>En arbejdsplads, som hele tiden er i udvikling, og hvor to dage ikke er ens.</li> <li>Mulighed for at tage din uddannelse i flere af vores caféer.</li> <li>Mulighed for medbestemmelse og indflydelse på bl.a. menuplanlægning.</li> <li>Engageret praktikvejleder og udviklende læringsmiljø.</li> <li>Elevløn under din uddannelse.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Er du over 25 år og ønsker at komme i betragtning til voksenelevløn, skal du kunne dokumentere minimum 1 års relevant erhvervserfaring.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte assisterende leder af caféerne Bitten Larsen på telefon 5133 0450 eller leder af caféen på Odense Rådhus Michael Knudsen på telefon 6551 1076. Vi holder ferie i uge 28, 29, 30 og 31.<u> <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=84296dcc-43f6-4fc2-b633-15afbbe2e2b4">Du kan lære mere om vores koncept for caféerne her.</a></u><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 3. august og vi forventer at afholde samtaler i uge 33. <br /><u>Husk at vedlægge dokumentation for din skolegang og/eller anden relevant uddannelse samt en realkompetencevurdering som bilag til din ansøgning.</u>
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  show me lyrics

  den store fjende 1961 screenshot på samsung

  <em>Er du skolepædagog, der holder fokus på klasserumsledelse og gode relationer?</em><br /> <br />Risingskolen søger en barselsvikar som skolepædagog til det lille børnemiljø med tiltrædelse den 1. september 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen.<br /><br />Risingskolens SFO er opdelt i to afdelinger, hvor 0. og 1. årgang er sammen og hvor 2. og 3. årgang er sammen. Når Forårs-SFO eleverne starter 1. marts, kommer de til, at gå i afdelingen med 0. og 1. årgang.<br /> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almen del, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt to klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Hovedparten af skolens udvekslingselever går i SFO, og vi har derfor en stor SFO med masser af aktiviteter.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en robust pædagog, som er god til struktur og som med varme og tålmodighed har lyst til at være en del af skolens børnemiljø.<br />Vi har brug for et menneske med en tydelig pædagogisk profil, som kan stå for at planlægge og udføre den understøttende undervisning i en af skolens indskolingsklasser.<br />Du vil blive tilknyttet en 2. klasse og afdelingen i SFO, hvor klassen holder til.<br /> <br /><strong>Om dig </strong> <br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>Har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle vores SFO-tilbud</li> <li>Brænder for din faglighed - og kan se mulighederne i sammen med kollegaer at forberede og gennemføre og evaluere forskellige pædagogiske tiltag.</li> <li>Er interesseret i at udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> Kan sætte gang i aktiviteter i SFO. Er du desuden åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes måder at gøre tingene på, vil det bestemt være en fordel.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel på 24472897 eller afdelingsleder Mads Søe på 30334097 frem til den 6. juli og igen efter den 28. juli..<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 2. august 2018 kl. 12.<br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 8. august 2018 fra kl. 12 - 14.
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  ashes to ashes lyrics

  krøller til drenge steve martin and housekeeper

  Kunne du tænke dig at arbejde på en skole med en stærk profil der har 'hjerne og<br />hjerte' på rette sted og arbejde sammen med kolleger af høj karat?<br />- Så bør du absolut søge denne jobmulighed i Ungeskolen.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />På Kroggårdsskolen er der dynamik, udvikling, samarbejde og godt humør.<br />Vi har konstant fokus på optimering af læringsmiljøet og tager hånd om det hele barn<br />med udgangspunkt i systemisk tænkning en anerkendende tilgang. IT-hjælpemidler er<br />en naturlig del af skoledagen for alle elever på mellemtrinnet, i ungeskolen og for<br />medarbejdere. Skolen er rettighedsskole under UNICEF. Du vil indgå i et godt og<br />meget velfungerende team.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Kroggårdsskolen søger lærer, 37 timer/uge i fagene: Fysik, geografi, matematik og biologi. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Til stillingen er det vigtigt, at du <ul> <li>Er god til klasseledelse med forudsigelighed, struktur og faste rammer</li> <li>Kan planlægge et afvekslende læringsmiljø med inddragelse af forskellige læringsstile og praktiske aktiviteter</li> <li>Kan tilrettelægge individuelt tilpassede læringsforløb der tilgodeser den enkelte elevs formåen.</li> <li>Har fokus på at udvikle den enkelte elev fagligt, socialt og personligt</li> <li>Er god til at kommunikere med både elever og forældre på en venlig og respektfuld måde</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder<br />Mogens Falk Jørgensen på 2341 3929. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. august 2018 kl. 23.59. Vi forventer at afholde samtaler d. 6. august 2018.
  Arbejdssted:
  Kroggårdsskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  forældre barn samspil

  rolls royce wraith stars on the roof design møbler online

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647. Træffes efter den 31. juli 2018. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 12. august 2018. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  panetta al filetto

  himalaya salt mod migræne

  Odense er en by med selvtillid – med mod på fremtiden og med gode forudsætninger for at blive en moderne dansk storby. Investorer og entreprenører har tillid til kommunens mål om at transformere byen – og uddannelser, virksomheder og offentlige organisationer indgår i stadig flere driftige netværk. Udviklingen skaber vækst, velfærdsudvikling og jobskabelse.<br /> <br />Odense Kommune søger to ambitiøse og driftssikre chefer, der ved, hvad ledelse handler om, og som er parate til at investere med høj arbejdskapacitet og evner til at opnå tydelige resultater.<br /> <br /><strong>Opgaven</strong><br />Den ene chef bliver Odense Kommunes nye jobchef. Jobchefen har ansvaret for kommunens beskæftigelsesrettede tilbud til jobparate borgere, herunder særlige integrationsindsatser. Hovedopgaven er at foretage et match til det odenseanske og fynske arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkelte borgers motivation, ressourcer, karriereønsker og behov.<br /> <br />Ansvaret dækker såvel myndigheds- som indsatsområder og indebærer et dagligt ledelsesansvar for syv afdelingsledere. Afdelingslederne har det daglige driftsansvar for deres respektive ansvarsområder, og afdelingerne har mellem 12-18 medarbejdere.<br /> <br />Den anden chef bliver Odense Kommunes nye chef for Jobrehabilitering. På dette chefområde løftes både sociale og beskæftigelsesrettede opgaver. Opgaven er at sætte fokus på job og uddannelse, samtidig med at der tages hånd om sociale problemer. Der arbejdes således målrettet med at hjælpe borgerne med at overvinde de barrierer, der ligger mellem borgeren og arbejdsmarkedet og samtidig understøtte ”hele mennesket” med en tværgående og koordineret indsats.<br /> <br />Jobrehabilitering varetager indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, herunder også ressourceforløb og rehabiliteringsmøder. Området rummer endvidere bevillingsdelen i forhold til botilbud, sociale viceværter og bostøtte – og i Sundhed & Væresteder ligger en række indsatser for samfundets allersvageste. Endelig er kommunens sociallægeinstitution placeret i Jobrehabilitering.<br /> <br />Chefen for Jobrehabilitering har – ligesom jobchefen – ledelsen af syv afdelingsledere, der hver har ledelsesansvaret for 12-18 medarbejdere.<br /> <br />De to chefer bidrager begge til forvaltningens overordnede målsætning: <em>Alle i job eller uddannelse.</em> Ambitionen er, at Odense Kommune har en ledighedsprocent i 2020 på landsgennemsnittet.<br /> <br />Grundholdningen i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik er, at alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre. Ambitionen er, at alle borgere skal kunne bidrage med deres forskellige ressourcer og på den baggrund kunne opnå selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.<br /> <br />De to chefer skal bidrage til et stærkt og velfunderet samspil og samarbejde med de øvrige fagchefer – og herunder bidrage til den fortsatte udvikling af en dynamisk og tværgående samarbejdskultur.<br /> <br />Det er væsentligt, at de to chefer tager ansvaret for, at der etableres en effektiv ledergruppe, bestående af chefen og de syv afdelingsledere, og hvor evnen til at koordinere, implementere og skabe resultater bliver det daglige ledelsesredskab.<br /> <br /><strong>Personen</strong><br />Der vil blive lagt vægt på følgende personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer: <ul> <li>De nye chefer skal være konsekvente afsluttere, der med kompetent kommunikation, analytisk sans og overblik kan sikre realisering af strategiske mål og politiske beslutninger.</li> <li>Relevant ledelseserfaring inden for fagområderne.</li> <li>Evner at få området til at fremstå sammenhængende.</li> <li>Kan indgå i et udviklingsorienteret samspil med både chefgruppen og koncernledelsen og evne at praktisere ”nærledelse”, hvilket indebærer at være i tæt dialog med afdelingslederne.</li> <li>Har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere og den offentlige organisation.</li> <li>Kan lede nedad i organisationen, sætte retning og være tydelig som leder.</li> <li>Tager ansvar og kan kommunikere og således rammesætte arbejdet, bl.a. ved at reducere kompleksitet.</li> <li>Formår at holde momentum, overblik og tempo både i kortere forløb og projekter, men også på den lange bane – og har øje for både proces og resultat.</li> </ul>  <br /><strong>Kvalifikationer i øvrigt:</strong> <ul> <li>Dokumenteret ledelseserfaring – gerne suppleret med en ledelsesmæssig efteruddannelse – hvor omdrejningspunktet har været ledelse gennem andre ledere via en motiverende og delegerende ledelsesstil.</li> <li>Indgående kendskab til beskæftigelsesområdet.</li> <li>Personlig gennemslagskraft og særdeles stærke kommunikative kompetencer.</li> <li>Forståelse for de politiske mål, mekanismer og tankegange, der styrer det beskæftigelsespolitiske område.</li> <li>Relevante professionelle netværk og kontaktflader.</li> <li>Robusthed og høj arbejdskapacitet.</li> </ul>  <br />Den politiske ramme er Odense Kommunes Beskæftigelses- og Udsattepolitik, som kan ses på <a href="/">www.odense.dk</a><br /> <br /><strong>Andet</strong><br />Læs mere om stillingerne på <a href="http://www.muusmann.com/stillinger">www.muusmann.com/stillinger</a>. Her kan de to <strong>stillings- og personprofiler</strong> ses.<br /> <br />Tiltrædelse: 1. oktober 2018.<br /> <br /><strong>Ansøgningsfrist (begge stillinger): Søndag den 19. august 2018</strong><br /> <br />Søg stillingerne på <a href="http://www.muusmann.com/stillinger">www.muusmann.com/stillinger</a>.<br /> <br />Kontakt gerne koncernchef Camilla Staal Axelsen i forhold til stillingen som jobchef på tlf. 30 53 90 34, eller koncernchef Susanne Kvolsgaard i forhold til stillingen som chef for Jobrehabilitering.<br />Partner Chris Petersen, MUUSMANN, kan for begge stillingers vedkommende kontaktes på tlf. 81 71 75 16.<br /> 
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  19-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  bærbar computer apple

  bispebjerg kirkegård åbningstider hc andersens land benny andersen

  <em>Brænder du for fagene matematik, musik, natur og teknologi? Er du uddannet lærer? Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor elevens udvikling er i centrum? Så er du måske vores nye kollega.</em><br />  <br />På Stige skole søger vi en dygtig og engageret lærer med tiltrædelse 1. september 2018. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Stige Skole er byens folkeskole for 0. – 6. klasse. Den ligger centralt placeret i Stige og indgår i Skolefællesskabet Søhus, Stige og Lumby.<br />På Stige Skole arbejder vi med fleksibel indskoling og aldersintegreret undervisning. Til skolen er der knyttet en OBS afdeling for 0.-6. klasse for elever med sociale og emotionelle udfordringer. Som skole sætter vi den faglige udvikling og sociale trivsel i fokus. Stige Skole har et meget attraktivt udeareal, som indbyder til masser af aktiviteter på boldbaner og legepladser.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Forventning til faglige kompetencer: <ul> <li>linjefag i matematik</li> <li>linjefag i natur og teknologi</li> <li>gerne linjefag i musik og engelsk  </li> </ul> Desuden forventer vi, at du: <ul> <li>arbejder målrettet, selvstændigt og fleksibelt </li> <li>kan skabe en klar og tydelig struktur i din ledelse af klassen</li> <li>tænker tværfaglighed som en styrke og har lyst til at skabe resultater i samarbejde med andre faggrupper, herunder fælles forberedelse og teamsamarbejde</li> <li>har lyst til pædagogisk udviklingsarbejde  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et tværfagligt arbejdsmiljø </li> <li>et job med mange udfordringer </li> <li>en masse dejlige elever </li> <li>en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger </li> <li>en skole med gode faciliteter.  </li> <li>en arbejdsplads, som er udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Maybritt Bøye på 29444236. Træffes ikke i uge 28 og 29. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 35. <br /> <br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning!  
  Arbejdssted:
  Stige Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  la marzocco espresso machines

  anders knutsen provence plettenber bay jackson street

  <em>Er du uddannet lærer? Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og, hvor elevens udvikling er i centrum? Så er du måske vores nye kollega.</em><br /><br />Vi på Stige skole søger en dygtig og engageret lærer til et barselsvikariat fra 1. august 2018 til januar 2019 med mulighed for forlængelse. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Stige Skole er byens folkeskole for 0. – 6. klasse. Den ligger centralt placeret i Stige og indgår i Skolefællesskabet Søhus, Stige og Lumby.<br />På Stige Skole arbejder vi med fleksibel indskoling og aldersintegreret undervisning. Til skolen er der knyttet en OBS afdeling for 0.-6. klasse for elever med sociale og emotionelle udfordringer. Som skole sætter vi den faglige udvikling og sociale trivsel i fokus. Stige Skole har et meget attraktivt udeareal, som indbyder til masser af aktiviteter på boldbaner og legepladser.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Forventning til faglige kompetencer: <ul> <li>linjefag i dansk eller matematik</li> <li>gerne linjefag i engelsk</li> <li>gerne linjefag i natur og teknologi   </li> </ul> Desuden forventer vi, at du: <ul> <li>arbejder målrettet, selvstændigt og fleksibelt </li> <li>kan skabe en klar og tydelig struktur i din ledelse af klassen</li> <li>tænker tværfaglighed som en styrke og har lyst til at skabe resultater i samarbejde med andre faggrupper, herunder fælles forberedelse og teamsamarbejde</li> <li>har lyst til pædagogisk udviklingsarbejde  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et tværfagligt arbejdsmiljø </li> <li>et job med mange udfordringer </li> <li>en masse dejlige elever </li> <li>en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger </li> <li>en skole med gode faciliteter.  </li> <li>en arbejdsplads som er udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Maybritt Bøye på 29444236. Træffes ikke i uge 28 og 29. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. august 2018. Samtaler finder sted i uge 32 og gerne med ansættelse uge 33. <br /><br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning!  
  Arbejdssted:
  Stige Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  y8 mission berlin

  campingbil til salgs libero bleer køb

  <em>Er du vild med at lave god mad, og har du interesse for gode råvarer og ernæring? Er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? Så er uddannelsen som ernæringsassistent helt sikkert noget for dig!</em><br /> <br />Odense Kommune søger elever til ernæringsassistentuddannelsen med ansættelse hurtigst muligt. Vi søger 3 elever til Byens Køkken og 1 elev til Lokalcenter Rosengård. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Byens Køkken leverer mad til 2.500 borgere i Odense Kommune. For os i Byens Køkken handler det om ærlighed i gryderne. Vores mad, bliver lavet fra bunden af friske, lokale råvarer - og efter sæson. Vi har det økologiske spisemærke i sølv, hvilket betyder, at vores mad indeholder mellem 60-90 % økologi. Vi har et nyt stort produktionskøkken, fem døgnkostenheder og et selvejende plejecenter med eget køkken. Vores produktionskøkken er et teknologisk og moderne køkken, hvor du vil få kendskab til køleproduktion, MAP, hotfill og forskellige diætformer. Desuden har vi egen bager- og delikatesseafdeling.<br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen til ernæringsassistent på <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/foedevarerjordbrugogoplevelser/ernaeringsassistent">UddannelsesGuiden</a><u>.</u><br /><br /><strong>Faglige kompetencer</strong><br />Som ernæringsassistentelev hos Odense Kommune bliver du en del af et stort team med et stærkt sammenhold. Vi har meget varierende arbejdsopgaver, hvilket betyder, at du skal have lyst til at lave mad til ung som gammel, hverdagsmad samt festmad. Ud over det forventer vi, at du: <ul> <li>Har gennemført et adgangsgivende grundforløb for ernæringsassistent uddannelsen.</li> <li>Har overgangskravene dansk og naturfag på E niveau.</li> <li>Er systematisk og har praktisk sans.</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer:</strong> <ul> <li>Du er en omfavnende kollega med stor lyst til at lære.</li> <li>Du har lyst til kontakt med borgere og samarbejdspartnere.</li> <li>Du kan tage ansvar for egen læring og søge medbestemmelse på eget arbejde. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos Byens Køkken kan vi tilbyde dig de bedste muligheder for starten på en god og succesfuld karriere. Vi laver varm og kold mad, vi har egen bager, og vi har egen delikatesseafdeling. Alle disse områder har du mulighed for at få erfaring med, hvilket betyder, at du hos Byens Køkken vil få de bedste muligheder for at skræddersy din karriere.<br /> <br />Hvis du vil se, hvordan det ser ud, når to Youtubere besøger Byens Køkken og vores ernæringsassistentelever, så kig med her på <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oZL8itJq608">YouTube</a>.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt.<br /> <br />Husk at vedlægge dokumentation for din skolegang og/eller anden relevant uddannelse som bilag til din ansøgning. Hvis du er fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års relevant beskæftigelse kan du være berettiget til at få voksenelevløn.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Byens Køkken på <a href="/mad">www.odense.dk/mad</a>. Eller find os på Instagram @byenskoekken.<br /> <br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte produktionsleder Siff Bjørholm Skov på [email protected] eller leder Christel Hjorth på [email protected]<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er d. 1. august 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34.
  Arbejdssted:
  Byens Køkken og Lokalcenter Rosengård
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  viola sky bikini

  kartoffelsuppe med bacon forsvarlig indpakning af billeder

  Vi søger et antal social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere på 32-35 timer om ugen i faste stillinger med start så hurtigt som muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 2. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker.  Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7-15. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Skibhusgruppen er en udekørende hjemmeplejegruppe, som kører i et geografisk område omkring Skibhus - Vollsmose - Seden - Bullerup - Agedrup - Vester Kærby og Åsum.<br />Vores forløb er borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel højt.<br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og assistenter. Vi samarbejder tæt med vores rehabiliteringsrådgivere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig </strong> <ul> <li>Du brænder for at arbejde med borgere, som i en periode har lidt et funktionstab, som gør, at de har brug hjælp fra vores side af</li> <li>Du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig</li> <li>Du har overblik og er god til at planlægge</li> <li>Du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden</li> <li>Du har flair for dokumentation og IT</li> <li>Du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske</li> <li>Du elsker at udvikle dig, og har fokus på kerneopgaverne</li> <li>Du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>Gode kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>En arbejdsplads med højt til loftet, og hvor intet er umuligt, før det er afprøvet</li> <li>En arbejdsplads med god humor og godt arbejdsmiljø</li> <li>Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, og hvor intet er umuligt, før det er afprøvet</li> <li>En arbejdsplads med god humor og godt arbejdsmiljø</li> <li>Et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Eva Nabild på enten 65513304, eller mobil 21749090, eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Hyldig fra uge 29 på 65513963 eller mobil 23250785, og få yderligere oplysninger om stillingerne.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 24.juli 2018 kl. 12.00. Samtaler afholdes mandag, den 30. juli 2018, over middag.  
  Arbejdssted:
  Skibhusgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  happy planner stickers

  citroen picasso bagagerum semulje af durum

  <em>Vil du være vores nye sikkerheds- og SQLspecialist på Fyns bedste IT-arbejdsplads?</em><br /><br />Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et af Fyns største IT-miljøer. <br /><br />Stillingen er placeret i backend i IT Service og Infrastruktur i Borgmesterforvaltningens IT og Digitaliseringsafdeling.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Tænker du, at det er noget for dig, så se om du har en eller flere af følgende kompetencer: <ul> <li>Tekniske sikkerhedsløsninger som f.eks. vores firewall</li> <li>Kablet og trådløst netværk</li> <li>SQL og databaser generelt</li> <li>Active Directory</li> <li>Grundlæggende programmering</li> </ul> Du føler et stort medansvar for teamwork og samarbejde, og du trives godt i et uformelt arbejdsmiljø. Du har godt humør og lyst til konstant udvikling og forandring.<br /><br />Vi kigger lige så meget efter talentet som efter den erfarne med mange års erfaring. Er du frisk på en omskiftelig hverdag med masser af udfordringer, hvor du i høj grad selv er med til at præge din dagligdag og din udviklingsretning, så er her stillingen for dig.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ud over ovenstående vil du også have opgaver som: <ul> <li>Udvikling og implementering af drifts og supportunderstøttende værktøjer/løsninger</li> <li>Troubleshooting, herunder deltagelse i ITIL incidents og problemprocesser</li> <li>Optimering og videreudvikling af eksisterende IT infrastruktur og visse fagsystemer</li> <li>Deltagelse i analyse-, udviklings- og implementeringsprojekter</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi har i IT og Digitalisering en forretningsorienteret tilgang til vores opgaver. Vi arbejder efter ITIL principper og sætter fremfor alt brugeren i fokus.<br /><br />Vores vision er: Vi vil være et skridt foran!<br /><br />Vi vil være en professionel organisation, hvor vi skaber resultater og som samarbejdspartner opleves som innovativ og dialogorienteret. IT og Digitalisering er en del af Borgmesterforvaltningen.<br /><br />Support og Infrastruktur er i dag 60+ medarbejdere, der løser opgaver for Odense Kommune inden for drift og support af netværk, servere, software og klienter og telefoni. Vi er en dynamisk enhed med stor arbejdsglæde, godt humør og højt fagligt niveau. Vi giver plads til faglige og personlige ambitioner og familieliv.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Niels Demant Rasmussen på 21206303 eller hos teamkoordinator Brian Møller på 29281217. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne opslaget fra hjemmesiden, når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  diktatorer gennem tiden

  sakura sushi aarhus vi henter tidevandet ind

  <em>Vil du være vores nye kollega på Fyns bedste IT-arbejdsplads?</em><br /><br />Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et af Fyns største IT-miljøer. Stillingen er placeret i IT Service og Infrastruktur i Borgmesterforvaltningens IT og Digitaliseringsafdeling.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Tænker du, at det er noget for dig, så se om du har en eller flere af følgende kompetencer: <ul> <li>Softwarepakketering</li> <li>MS System Center</li> <li>Powershell</li> <li>Grundlæggende programmering</li> <li>RDS</li> <li>SCOM</li> </ul> Kort sagt: Er du en Microsoft haj, så er du helt sikkert den profil, vi søger!<br /><br />Du føler et stort medansvar for teamwork og samarbejde, og du trives godt i et uformelt arbejdsmiljø. Du har godt humør og lyst til konstant udvikling og forandring. Vi kigger lige så meget efter talentet som efter den erfarne med mange års erfaring.<br /><br />Er du frisk på en omskiftelig hverdag med masser af udfordringer, hvor du i høj grad selv er med til at præge din dagligdag og din udviklingsretning, så er her stillingen for dig.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ud over ovenstående vil du også have opgaver som: <ul> <li>Udvikling og implementering af drifts og support- understøttende værktøjer/løsninger</li> <li>Troubleshooting, herunder deltagelse i ITIL incidents og problemprocesser, vi bruger ServiceNow</li> <li>Optimering og videreudvikling af eksisterende IT infrastruktur og visse fagsystemer.</li> <li>Deltagelse i analyse-, udviklings- og implementeringsprojekter.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi har i IT og Digitalisering en forretningsorienteret tilgang til vores opgaver.<br /><br />Vores vision er: Vi vil være et skridt foran!<br /><br />Vi vil være en professionel organisation, hvor vi skaber resultater og som samarbejdspartner opleves som innovativ og dialogorienteret.<br /><br />Support og Infrastruktur er i dag 60+ medarbejdere, der løser opgaver for Odense Kommune inden for drift og support af netværk, servere, software og klienter og telefoni. Vi er en dynamisk enhed med stor arbejdsglæde, godt humør og højt fagligt niveau. Vi giver plads til faglige og personlige ambitioner og familieliv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Niels Demant Rasmussen på 21206303 eller hos teamkoordinator Stephen Skouboe på 51463980. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne opslaget fra hjemmesiden, når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  fjell og fritid

  train simulator dsb fjernelse af mandler som voksen

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder faste stillinger og vikariater på 28 timer ugentligt, og der arbejdes ud fra 5/2 modellen. Stillingerne er aftenvagter, hvor arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650 eller rehabiliteringsleder Karin Vang på 25441436. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Aftengruppen Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  kasketter til piger

  kensington gardens hotel gi mig danmark tilbage lyrics

  <em>Er du vild med matematik, og har du fingeren på pulsen indenfor nyeste viden? Har du lyst til sprede din viden og begejstring for matematikken? Fysiklokalet er din hjemmebane, og du trives med at undervise unge mennesker?<br />Så brænder du for matematik og fysik har vi jobbet, hvor du kan sætte din relationelle kompetencer og faglighed i spil i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere. </em><br /><br />Vi søger en  matematikvejleder, der i tæt samarbejde med skolens ledelse og ressourcecenteret, skal udvikle og styrke matematikundervisningen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får fysik og matematik i en 8. klasse, og derudover vejledningstimer. Dette skoleår vil ca. halvdelen af årsnormen være vejledning, så du får rigtig gode muligheder for at sætte dit præg på struktur og form, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for vores elever.<br /><br />Så udover at være en fagligt dygtig vejleder, er du også en teamplayer, der positivt kan indgå i professionelle forpligtende fællesskaber. Du skal være skolens matematiske fyrtårn, som kan vejlede, sparre og inspirere skolens øvrige matematiklærere.<br />  <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet lærer med linjefagene matematik og fysik/kemi (kan du også undervise i tysk er det perfekt).</li> <li>Du anvender og nytænker digitale ressourcer i din undervisning</li> <li>Du er altid optaget af at udvikle din didaktik i et tæt teamsamarbejde med dine kolleger</li> <li>Du er fagligt velfunderet og ambitiøs - interesseret i udfordringer og vægter personligt ansvar højt</li> <li>Du har stærke kompetencer inden for klasserumsledelse og har fremragende relationskompetencer</li> <li>Du har et grundsyn på børn og læring, som matcher skolens værdigrundlag – herunder en positiv tilgang til den inkluderende skole</li> </ul> <strong>Om Højby Skole</strong><br />Højby Skole er kendetegnet ved en dygtig og engageret personalegruppe. Vi har gennem årene udviklet et givtigt samarbejde mellem lærere og pædagoger samt med eksterne samarbejdspartnere.<br /><br />Vi har en stor flok dejlige og nysgerrige elever, der gerne vil lære. Vi har fokus på faglighed og trivsel, og vi arbejder undersøgende med, hvad der bidrager til bedst mulig læring. Vi har gode faciliteter for elever og medarbejdere og et rigtig godt kollegialt fællesskab. Vi er en udpræget udviklingsorienteret skole, der generelt er på forkant med politiske, didaktiske og pædagogiske strømninger.<br /><br />Højby Skole afspejler det omkringliggende samfund og er godt forankret i et aktivt lokalmiljø med konstruktivt samarbejde med foreninger, erhvervsliv, børnehuse m.m. Vi har en engageret forældregruppe og skolebestyrelse, der bakker op om skolens værdier.<br /><br />Du kan læse mere om skolen på <a href="http://hoejbyskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">vores hjemmeside</a>, og se glimt fra skolehverdagen på <a href="https://www.facebook.com/hoejbyskole/" target="_blank" title="vores facebook side">vores facebookside</a>. <br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse pr. 1. september 2018 eller snarest derefter.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til skoleleder Pia Smiszek Nielsen på 51157759.<br /><br />Vi ser gerne, at du kommer på besøg på skolen til en rundvisning, inden du søger.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen samt CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal være os i hænde senest onsdag, den 1. august 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag, den 9. august 2018.
  Arbejdssted:
  Højby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  verden bedste brownie

  yeezy boost 350 moonrock hvad er vores kroppens

  <em>Er du klar, så har vi et spændende job til dig.</em><br /><br />Vi søger en<strong> </strong>køkkenassistent/praktisk medhjælper med kørekort til frokostordningen i Den blå planet og Ønskeøen. Stillingen er 20 timer om ugen og med tiltrædelse 15. august 2018 eller hurtigst muligt derefter. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Børneinstitution Kragsbjerg søger en medarbejder til frokostordningen i Børnehuset Den blå planet og Ønskeøen Børnehus. Den blå planet med 100 børn og Ønskeøen med 72 børn. Børnehusene har fysisk placering på to adresser.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Maden til børnene i de to børnehuse tilberedes i køkkenet i Den blå planet. Der er ansat en kok, en køkkenassistent og en praktisk medhjælper i forvejen, men på grund af stor travlhed mangler vi nu endnu en medarbejder.<br /><br />Jobbet indebærer, at du assisterer i køkkenet med alt fra forarbejdning af mad, opvask, vasketøj osv, samt indimellem kører mad fra køkkenet i Børnehuset Den blå planet, til børnene i Børnehuset Ønskeøen. Du skal i den forbindelse i samarbejde med personalet i Ønskeøen anrette maden, så den er klar til at spise for børnene. Institutionen stiller en lille varebil til rådighed til fragt af maden.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Det er vigtigt, at du har et positivt sind, er frisk på nye udfordringer, er kreativ, er iderig har overblik, selvdisciplin, og godt humør.  Du skal kunne arbejde selvstændigt, samt i tæt samarbejde med kollegerne i køkkenet og det pædagogisk personale.<br /><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>Evt. har en køkkenfaglig uddannelse eller erfaring fra lignende stilling</li> <li>Har kørekort og mindst to års erfaring som bilist</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til daglig leder Maria Stensgaard på 63751040. Vi holder ferielukket i ugerne 28-29-30.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. juli 2018. Ansættelsesssamtaler forventes afholdt i uge 32. 
  Arbejdssted:
  Børnehuset Den blå planet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  wimbledon 2015 tv

  gregory alan isakov fuglestemmer jan pedersen

  Vil du være med til at sikre og udvikle fagligheden på myndighedsområdet i Børn og Ungerådgivningen i Odense Kommune?<br />Trives du i en hverdag, hvor opgaverne ikke ligner hinanden?<br />Kan du lære fra dig og være troværdig for både borgere, samarbejdspartnere og kolleger?<br />Så er det dig vi mangler i Børne- og Ungerådgivningen Social, Afsnit 1.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børne- og Ungerådgivningens sociale del er en funktion ind i et afsnit bestående af afsnitsleder, faglig koordinator, ½ fagspecialist og 14-15 socialrådgivere.<br />Der er i alt 4 afsnit i Børne- og Ungerådgivningen Social.<br /><br />Børne- og Ungerådgivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil som faglig koordinator i Børne- og Ungerådgivningen refererer til afsnitslederen.<br />Funktionen indebærer ikke personaleansvar.<br /> <br />Ansvarsområde: <ul> <li>Matche børn, unge og familier i forhold til døgnforanstaltninger med undtagelse af familieplejeanbringelser</li> <li>At medvirke til øget kvalitet i sagsbehandlingen og optimal udnyttelse af de faglige og økonomiske ressourcer</li> <li>Bistå med at koordinere og udvikle faglige indsatser i samarbejde med afsnitsledere og øvrige koordinatorer</li> <li>Medvirker ved eller forestå analyser af Børne- og Ungerådgivningens driftsvirksomhed med henblik på tilpasninger og justeringer samt bedst mulig ressourceudnyttelse</li> </ul>  <br />Hovedarbejdsopgaver: <ul> <li>Yde faglig sparring og støtte i sagsdrøftelser</li> <li>Understøtte socialrådgiverne i brugen af metoden familierådslagning</li> <li>Yde koordinerende og konsultativ bistand i processen frem til foranstaltningsbeslutningen, herunder være medvirkende til at fremme brugen af ICS og SOS</li> <li>Yde støtte og være sparringspartner og vidensperson for kolleger i komplicerede eller alvorlige sager</li> <li>Introducere og oplære nye kolleger</li> <li>Matche til interne og eksterne døgnforanstaltninger vedrørende anbringelse på døgninstitution eler opholdssted. Herunder være opmærksom på, om alternativer til anbringelsen er en mulighed</li> <li>Implementering af ny lovgivning samt andre ændringer i forhold til nuværende praksis</li> <li>Yde konsultativ bistand i forhold til systematisk sagsbehandling og indstillingsproces generelt og specifikt vedrørende tvangssager</li> <li>Hjælpe med processen og indstillingen ved formandsbeslutninger</li> <li>Deltage i tværfaglige og tværkommunale netværk med henblik på at udvikle myndighedsområdet, samt videreformidle viden om nye metoder samt indsatsformer</li> <li>Medvirke ved eller forestår analyser og udviklingsinitiativer</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Er uddannet socialrådgiver gerne med en efteruddannelse på diplomniveau</li> <li>Er stærk juridisk funderet</li> <li>Har flere års erfaring på myndighedsområdet i en børn og ungeforvaltning</li> <li>Evner at tilegne dig viden og formidle den</li> <li>Kan indgå som støtte i svære samtaler med vores kollegaer og samarbejdspartnere og borgere</li> <li>Er empatisk og bidrager til trivsel i afdelingen</li> <li>Arbejder systematisk og er god til at skabe overblik i komplekse sager</li> <li>Arbejder selvstændigt og er opsøgende i dit arbejde</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afsnit med 15 dygtige og engagerede myndighedssocialrådgivere</li> <li>Et tæt samarbejde med din afsnitsleder</li> <li>En uformel tone</li> <li>Supervision</li> <li>Et fagligt fællesskab med afdelingens øvrige koordinatorer</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Allan Højer Hansen på tlf. 3051 4393. I perioden 23. juli 2018 til 5. august kan du kontakte afsnitsleder Dina Voldby Svendsen på 2117 3786.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. august 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den<strong> </strong>29. august 2018<br /> 
  Arbejdssted:
  Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  kommunalbestyrelsen i lejre kommune

  love stories tøj pakistani tv drama online

  <strong>B</strong><strong>ø</strong><strong>rnehuset</strong><strong> Den bl</strong><strong>å</strong><strong> planet s</strong><strong>ø</strong><strong>ger en p</strong><strong>æ</strong><strong>dagog til fast stilling pr. 1. september 2018, s</strong><strong>amt en p</strong><strong>æ</strong><strong>dagog i et barselsvikariat pr. 5. september 2018</strong><br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Den blå planet er en del af Børneinstitution Kragsbjerg som desuden består af børnehusene: Tryllefløjten, Ønskeøen, Skattekisten, Bifrost og Elverhøjen<br />Børneinstitution Kragsbjerg arbejder ud fra et børnesyn, hvor barnets leg, anerkendelse og høj faglighed er centrale elementer.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Den blå planet er et integreret børnehus med børn i alderen 0-6 år. Den faste stilling er i gruppen med de yngste børnehavebørn. Barselsvikariatet er i vuggestuen.<br />Så har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 0-6 år?<br />Er du frisk, robust, og parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt?<br />Er du fleksibel og kan tage ansvar?<br />Så er det lige dig, vi har brug for.<br /> <br />Den blå planet er et børnehus normeret til 24 vuggestuebørn og 76 børnehavebørn. Børnene er fordelt i grupper med udgangspunkt i deres alder og udvikling og med hensyntagen til deres indbyrdes relationer.<br /> <br />Vores åbningstid er mandag til torsdag kl.6.30-16.45, fredag kl. 6.30-16.30. Derudover skal du være forberedt på, at personalemøder ligger udenfor åbningstiden, ca. en gang om måneden.<br /> <br />Vi har en kultur og pædagogik i børnehuset, hvor anerkendelse og social inklusion er i fokus. Vi har stort fokus på arbejdet med børns sproglige udvikling og dannelse. Vi tror på, at vi alle vokser og udvikles af de gode historier andre fortæller om os. Vi vægter, at børns udvikling sker i deres eget tempo, på deres eget initiativ med inspiration og støtte fra os.<br />Vi anerkender børn for deres forskellighed, så de føler sig trygge og værdifulde samt får mod på at afprøve sig selv i verden.<br /><br />Vi skaber dynamiske læringsmiljøer for børnene, med en bevidsthed på den fysiske indretning, børnehusets pædagogik og pædagogens rolle i disse.<br />I personalesamarbejdet vægter vi faglighed og professionalisme, anerkendelse og respekt, åben og ærlig kommunikation, en innovativ og fleksibel tilgang til jobbet, ansvar og ejerskab, omsorg og tryghed samt en god portion humor i hverdagen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer bl.a. at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog og har erfaring med aldersgruppen</li> <li>Er teoretisk og fagligt velfunderet, og kan omsætte det i praksis</li> <li>Er indstillet på løbende at udvikle dig selv, samt holde dig ajour med den faglige udvikling</li> <li>Vil være bevidst og aktiv i forhold til at videreudvikle vores kultur, pædagogik og læringsmiljøer</li> <li>Har erfaring med og brænder for anerkendende pædagogik og inklusion, både i forhold til barnet, forældrene og kollegaerne</li> <li>At du kan give og modtage kollegial sparring</li> <li>Har kendskab til og kan se vigtigheden i arbejdet med pædagogiske læreplaner og dokumentation</li> <li>At du kan se muligheder frem for begrænsninger og kan bevare overblikket i travle situationer</li> <li>At du er fleksibel og vil indtræde i en kultur, hvor vi voksne flytter os fysisk i huset efter behov</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong><br />At du bliver en del af en faglig, erfaren, innovativ og engageret personalegruppe i et stort hus, hvor nøgleordene som indflydelse, ansvar, initiativ, glæde, leg og læring er gældende.<br />Lyder ovenstående som noget for dig, så send en elektronisk ansøgning hurtigst muligt.<br />Vi glæder os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er meget velkommen til at komme på en rundvisning i Børnehuset Den blå planet, Ejersløkkevej 12, 5220 Odense SØ tirsdag den 7. august 2018  kl. 11.00-12.00. Tilmelding til rundvisningen kan ske på telefonnummer 63751040. Vi holder ferielukket i ugerne 28-29-30.<br /><br />Det praktiske <br />Der er ansøgningsfrist  torsdag den 9. august 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 34.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Den blå planet
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  09-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  skat ved arbejde i norge

  heroes of the storm strikkede strømper opskrifter nybegynder

  Vi søger en Fysioterapeut til 1 års vikariat fra 1. september 2018 til  31. august 2019 til Team Odense, Genoptræning Syd som er en del af Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Stillingen er 37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Team Odense er vi 24 fysioterapeuter og 1 sekretær, der primært arbejder med borgere som har en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsdagen er dynamisk og varieret med en god blanding af udredning og genoptræning af borgere individuelt og på hold. Du er selvtilrettelæggende, men må forvente at nogle arbejdsopgaver kan ligge i yderpunkterne i tidsrummet 7.30- 17.30.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en fysioterapeut, der har solid interesse og erfaring med den arbejdsrettede rehabilitering, og som har erfaring med at koble den del sammen med den almene genoptræning til en varieret målgruppe – primært indenfor ryg- og det ortopædkirurgiske område.<br /><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er uddannet fysioterapeut</li> <li>Har flere års erfaring med arbejdsrettet rehabilitering</li> <li>Har erfaring med genoptræning til en bred variation af patientkategorier</li> <li>Finder gode, kreative og fleksible løsninger på faglige problemstillinger</li> <li>Viser initiativ og engagement og er fleksibel</li> <li>Samarbejder godt monofagligt som tværfagligt</li> <li>Kommunikerer åbent, anerkendende og tydeligt med borgere, pårørende og samarbejdspartnere</li> <li>Bidrager til trivsel i personalegruppen</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere.</li> <li>En arbejdsplads, der vægter at have studerende</li> <li>En arbejdsplads der indgår i projekter og samarbejder med bl.a. BSF, SDU og OUH</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse</li> <li>Et godt og dynamisk kollegialt netværk, der vægter trivsel højt</li> <li>Et stort og veludstyret træningscenter</li> <li>Et park- og naturområde med gode muligheder for udetræning</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For<strong> </strong>yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Line Sjodsholm 3094 2759 eller fysioterapeut og tillidsrepræsentant Pia Schou 5115v7236 eller fysioterapeut Michael Andersen 5115 7276.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. august 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 27. august 2018.<br /><br />Der vil være en opgave i forbindelse med samtalen.
  Arbejdssted:
  Træningscenter Hollufgård
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  famke janssen imdb

  kendt insekt med m hvor mange timer er en fuldtidsstilling

  <em>Har du lyst til at lede medarbejdere, der hver dag yder en værdifuld indsats i samarbejde med Odenses ældre?</em><strong> </strong><em>Er du stolt af det, du kan? Og har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres arbejde? Er du vores nye, assisterende rehabiliteringsleder til Munkebjerggruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune?  </em><br /> <br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. <br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og at det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br />Det skal vi altid holde fokus på, og derfor har vi brug for stærke og engagerede ledere.<br /> <br /><strong>Om Munkebjerggruppen</strong><br />Munkebjerggruppen er, som cykelgruppe, organiseret i Ældre-og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Vi yder indsatser til over 250 borgere med egen mestringsevne, men med midlertidige eller vedvarende, fysiske funktionsnedsættelser. Gruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Gruppens indsatser ydes i borgerens eget hjem. Borgeren kan samtidig være tilknyttet en af vores sundhedsklinikker eller et af vores genoptræningscentre.<br /> <br />Medarbejdergruppen på ca. 40 medarbejdere er tværfaglig sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er højt til loftet og godt humør.<br />Hverdagen for medarbejderne i Munkebjerggruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgeren. Og alle medarbejdere er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde. Gruppen er i fuld gang med at implementere en ny teamstruktur, som medvirker til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /> <br />Borgerne mødes af en rehabiliterende arbejdsform og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at en stærk monofaglighed er forudsætningen for et værdiskabende tværfagligt samarbejde.<br />Den stærke monofaglighed prioriteres og skal ledes. Et eksempel herpå er genoptræningsområdet, hvor implementeringen af genoptræning (Sundhedslovens § 140) indenfor 7 dage pt er i fokus.<br /> <br />Samlet set er vi inde i en rivende udvikling, da grænserne for opgavevaretagelse på hospital og i kommune hele tiden flytter sig. Der er et højt borgerflow, og hverdagen kan derfor være hektisk og uforudsigelig – men altid spændende. Ofte står vi i nye situationer, som vi sætter en ære i at løse med borgeren i centrum.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />I denne stilling indgår du i et tæt partnerskab med gruppens rehabiliteringsleder. Hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver, og sammen tager vi ansvar for at skabe en gruppe, hvor der altid er fokus på effektive og effektfulde borgerforløb samt trivsel.  <br />Stillingen som rehabiliteringsleder i Munkebjergruppen er ubesat men i opslag. Derfor får du en enestående chance for at arbejde dig ind som en del af et nyt ledelsesteam i gruppen. Du refererer til Rehabiliteringslederen i gruppen og indgår i lederteams i geografien og i forløbet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag, og du får økonomisk medansvar. En del af dine opgaver vil foregå i vores dokumentationssystemer Care og én Plan (Odense Kommunes eget tværfaglige dokumentationssystem). <br />Desuden tilbyder vi et individuelt introduktionsprogram skræddersyet til dig samt gode muligheder for lederuddannelse.  <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du brænder for rehabilitering, motiverende ledelse og bidrager til udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt vigtige samarbejde med de borgere, vi møder. Du ser dig selv i krydsfeltet mellem ledelse af monofaglighed og ledelse af tværfaglighed i en rehabiliterende kontekst.<br />Du behøver ikke nødvendigvis have ledelseserfaring, men du skal have en sundhedsfaglig uddannelse, gerne som sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Det vigtigste er dog, at du har lyst til og mod på ledelse, og at du vil trives med at bidrage til styring og skabelse af den udvikling, der skal til lige nu i det nære sundhedsvæsen.<br />Genkender du dig selv i en del af følgende: <ul> <li>Formår at være i en samtidig ambition om at styre en stram økonomi og udvikle den rehabiliterende arbejdsform.</li> <li>Er rolig, fleksibel og pragmatisk samtidig med at du formår at skabe rum, rammer og struktur for gruppen.</li> <li>Agerer i en travl og uforudsigelig hverdag med mange bolde i luften – ved at arbejde vedholdende og i højt tempo samt prioritere opgaverne – men også kan huske at trække stikket ud.</li> <li>Skaber gode samarbejdsrelationer gennem anerkendende og god kommunikation, både internt og eksternt.</li> <li>Smilende, imødekommende, og let til grin.</li> </ul> Svarer ovenstående til dine forventninger, er du den assisterende rehabiliteringsleder, som Munkebjerggruppen har brug for. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte forløbschef Mette Søndergaard Robl på telefon 2936 0811, hvis du har spørgsmål i forbindelse med stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2018.<br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 21. august 2018. Bemærk vi indkalder med kort varsel.<br />Vi forventer at afholde 1. samtale fredag den 24. august og 2. samtale den 29. august. Mellem 1. og 2. samtalen skal du udfylde en Kompetenceprofil.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  håndværkerne flytter ind

  modsatte af hovmod gadekæret vuggestue roskilde

  <em>Vil du være en del af en velfungerende økonomiafdeling med høj trivsel? Har du interesse i økonomi, tal og struktur? Er du imødekommende og god til at tænke selvstændigt for at få en opgave løst? Har du lyst til at få udvidet dit CV med et relevant studiejob?</em><br />                                                     <br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er kerneopgaven at få borgerne i uddannelse og job. I Staben understøtter vi driftsområderne i løsningen af kerneopgaven. I Beskæftigelsesøkonomi har vi til opgave at levere kapacitets- og økonomiopfølgning på alle indsatser og ydelser inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse. Dertil kommer en lang række ad hoc opgaver, hvor vi bl.a. bidrager til sager til vores politiske udvalg samt mindre økonomiske analyser, der skal sikre en optimal udnyttelse af forvaltningens ressourcer og gennemsigtighed i økonomistyringen.<br /><br />Vi er en afdeling bestående af 4 økonomikonsulenter, 6 økonomimedarbejdere, 1 studentermedhjælper samt 1 leder, der arbejder tæt sammen om at løse opgaverne og servicere forvaltningen, når det drejer sig om økonomien på beskæftigelsesområdet. Hos os er energi og godt humør altafgørende for at lykkes i en travl hverdag, da der ofte skal løses opgaver med kort deadline, som kræver at alle holder hovedet koldt og arbejder sammen. Vi videndeler og sparrer på kryds og tværs af opgaver og fagligheder.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en studentermedhjælper mere, da arbejdsopgaverne er mange. Du kommer til at arbejde med mange forskellige opgaver som udviklings- og analyseopgaver, større dataudtræk fra vores data warehouse, kontrol af deltagerlister i forbindelse med afregning af leverandører, kontrol af bonusudbetalinger, udtræk fra vores økonomisystem og andre kilder, disponeringsregnskab for jobrotation, revalidering og individuelle midler samt diverse ad hoc opgaver.<br /><br />Opgaverne løses i et uformelt miljø i samarbejde med afdelingens andre medarbejdere.<br />Ansættelse på 12 timer om ugen.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du studerer cand.oecon. eller cand.scient.pol. og skal starte på 5. semester efter sommerferien. Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Behersker elementære økonomiske discipliner på højt niveau</li> <li>Du er rutineret bruger af Excel</li> <li>Måske har du kendskab til SAS, men det er ikke et krav</li> <li>Du er ansvarsbevidst, detaljeorienteret og arbejder struktureret og selvstændigt og kan overskue flere arbejdsopgaver samtidig</li> <li>Kan tiltræde stillingen snarest muligt og meget gerne pr. 1. september 2018</li> </ul> Derudover er du udadvendt, serviceminded og ønsker altid at levere højeste kvalitet. <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Vores kontor er beliggende centralt i Odense C</li> <li>Du vil få nye kolleger, der vægter samarbejde, åbenhed og hjælpsomhed højt, ligesom gensidig respekt og tillid er en selvfølgelighed  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er til besættelse hurtigst muligt og gerne pr. 1. september 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Maria Bønløkke på 61347713 eller mail [email protected] Træffes ikke i uge 28, 29 og 30. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 6. august 2018, kl.12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. <br /><br />Følg vores Facebook side - <u><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></u> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelsesøkonomi
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  hansens cafe hornbæk

  sketch london toilets emily rocket girl wyatt

  <em>Er du på udkig efter en ansvarsfuld stilling inden for beredskabet, hvor du kan udnytte dit fulde potentiale gennem en varieret opgaveportefølje? Har du mod på at varetage indflydelsesrige opgaver i en afdeling med mulighed for faglig og personlig udvikling? Vil du være med til at understøtte, udarbejde og udvikle beredskabsplaner og projekter? Er du engageret, kommunikativt og beredskabsfagligt stærk, og besidder du gode analytiske evner – så er vi på udkig efter dig!</em><br /> <br />Du får sammen med en analysemedarbejder, studentermedhjælper samt viceberedskabsdirektøren et medansvar for at facilitere, deltage i og videreudvikle det videns- og analysebaserede arbejde i Beredskab Fyns Projekt & Analyseafdeling. Du vil referere direkte til viceberedskabsdirektøren og have en stor kontaktflade til de kommunale ressourcepersoner.<br /><br /><strong>Stillingen</strong><br />I din dagligdag vil du arbejde med vedligeholdelse af den generelle beredskabsplan for Beredskab Fyns ni fynske ejerkommuner, udarbejde delplaner, planlægge og afholde undervisning, facilitering og koordinering blandt ressourcepersonerne for beredskabsplanlægning i de ni ejerkommuner. Du vil i samarbejde med den anden medarbejder i Projekt og Analyse styre afdelingens projekter i tæt samarbejde med viceberedskabsdirektøren.<br /><br /><strong>Opgaverne</strong><br />Projekt og analyseafdelingen varetager grundlæggende fem forskellige funktioner: <ul> <li>Understøttelse af Beredskab Fyns chefgruppe styringsmæssigt og administrativt</li> <li>Projektarbejde</li> <li>Sekretariat for Beredskabskommissionen</li> <li>Evaluerer den risikobaserede dimensionering</li> <li>Fremstilling af tværgående beredskabsplaner og undervisning af dette</li> </ul> Dine opgaver vil bl.a. omfatte udarbejdelse af materiale af beredskabsmæssig karakter, generel ledelsesbetjening og processtøtte til fagafdelinger i interne og eksterne leverancer af politisk og strategisk betydning.<br /><br /><strong>Vi søger</strong><br />For at komme i betragtning skal du være: <ul> <li>Relevant uddannelse og/eller erfaring med krisestyring eller risikomanagement. Kendskab til beredskabsplanlægning og undervisningserfaring er et stort plus</li> <li>Analytisk stærk med kendskab til opbygningen af det kommunale redningsberedskab, herunder de politiske niveauer</li> <li>En god formidler, såvel mundtligt som skriftligt, med evner til at kommunikere med modtageren for øje</li> <li>Dygtig til at koordinere og samarbejde på tværs af faggrupper, internt såvel som eksternt</li> <li>Klar på at varetage en bred opgaveportefølje, hvor du vil få brug for at bringe mange kompetencer i spil, og hvoraf det blandt andet er vigtigt, at du udviser kvalitetsbevidsthed i udførslen af praktiske og administrative opgaver</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for forhandling af individuelle tillæg alt efter kompetencer og erfaring.<br /><br />Dit arbejdssted bliver Beredskab Fyn med adresse på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ.<br /><br />Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen kan opretholdes under hele din ansættelse.<br /><br /><strong>Kontakt og ansøgning</strong><br />Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du indenfor normal kontortid velkommen til at kontakte enten konsulent Michael Kristiansen på <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> eller på 2421 0840, eller viceberedskabsdirektør René Cording Jensen på <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> eller på 2910 7918. Bemærk at begge personer ikke træffes i uge 30.<br /> <br />Fortæl os i din ansøgning, hvordan du med netop dine evner vil kunne bidrage til at fremme afdelingens arbejde.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 15. august 2018. Vi forventer at holde samtaler i uge 34.<br /><br /><strong>Genopslag</strong><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere</em>
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  observation af loch ness

  watership down cast skægvækst hos kvinder

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen, så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger friske sommerferieafløsere<em> </em>med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. <br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenområdet består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 20427650. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Aftengruppe Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  gaveæsker med øl

  lav selv dine bolsjer lette tegninger af heste

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedsassistenter til vores udekørende aftengruppe i Syd og Centrum.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingerne er på 28 timer ugentligt, og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30 og med ansættelse  hurtigst muligt.<br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Aftengruppe Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  happy lights lyskæde

  i form på 12 uger ringkøbing svømmehal åbningstider

  <em>Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn sammen med et af Danmarks største og fagligt stærkeste team? - så kan du være den specialtandlæge vi søger.</em><br /><br />Da én af vores specialtandlæger gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en specialtandlæge med tiltrædelse 1. september 2018.  Stillingen er på fuld tid, men vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse eller alternativ tiltrædelsesdato.<br /> <br /><strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense</strong> <br />Odense er en by i rivende udvikling, og det er Center for Tandpleje også, som Tandreguleringscenter Fyn er en del af. Center for Tandpleje tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn, unge og udsatte voksne i Odense Kommune.  <br /><br />Til at løse opgaverne er vi 150 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet, og vi prioriterer fastholdelse af engagerede medarbejdere højt. Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Center for Tandpleje arbejder vi med udvikling af professionel ledelse. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /> <br />Vi har en målsætning om at være et fagligt fyrtårn. Vi tror på, at vejen til målet er: <ul> <li>kvalitet - vi arbejder på et højt, fagligt niveau og har stort fokus på udvikling og læring</li> <li>trivsel - anerkendende kommunikation og medinddragelse i opgaveløsningen</li> <li>ledelse - tydelige mål gennem professionel ledelse  </li> </ul> <strong>Kort fortalt om Tandreguleringscenter Fyn</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af den ortodontiske service for fem fynske kommuner (Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense). Centret har en population på omkring 66.000 børn og unge. Der er 50 dygtige og engagerede medarbejdere ansat i Tandreguleringscenter Fyn. Centret har egen røntgenafdeling og eget dentallaboratorium.<br /> <br />Vores arbejde understøttes af programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til interoral scanning.<br /> <br />Der er netop investeret stort i Tandreguleringscenter Fyn, og dermed skabt de rette økonomiske vilkår for, at kunne tilbyde børn- og unge kortere ventetid på tandreguleringsbehandling.<br /> <br /><strong>Jobbet giver dig mulighed for</strong> <ul> <li>at indgå i et stærkt fagligt fællesskab båret af medarbejderengagement og lysten til faglig udvikling</li> <li>at blive en del af et stort regulereringscenter med 50 kollegaer, hvoraf syv er specialtandlæger</li> <li>at udføre hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med erfarne kollegaer, kæbekirurg og tandteknikere</li> <li>at have 3 timers ugentlig sparring med specialtandlægerne, hvor I løbende kalibrere med hinanden og giver hinanden faglig sparring</li> <li>at blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads</li> <li>at komme på kurser i både ind- og udland</li> <li>at prioritere rettidige behandlinger højt</li> <li>at arbejde i et velfungerende team med rutineret klinikpersonale tilrettet efter dine behov</li> <li>at arbejde i en tandpleje, der er anerkendt på landsplan for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling på et fagligt højt niveau</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os – vi har kapaciteten til at oplære nyuddannede specialtandlæger</li> <li>Du trives som en del af et hold, hvor vi er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i vores opgaver</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer du arbejder for og sammen med</li> <li>Du respekterer rammerne for serviceniveauet i en offentlig tandpleje</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt Tandregulering center Fyns børn og unge</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge Marianne Nannerup på 65 51 55 00 eller pr. mail [email protected]<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a> eller du kan se filmen om vores arbejdsplads på linket <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RTY2iRvb24A&feature=youtu.be" target="_blank" title="her">her</a><u>.</u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende og samtaler afholdes ad hoc til stillingen er besat. 
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje, Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  rudersdal bibliotekerne åbningstider

  samsung galaxy s5 cover temperatur malta marts

  <em>Ønsker du at arbejde som tandplejer i Tandreguleringscenter Fyn sammen med et af Danmarks største og fagligt stærkeste team - så kan du være den tandplejer vi søger.</em><br /><br />Center for Tandpleje i Odense Kommune søger autoriserede tandplejere til Tandreguleringscenter Fyn med tiltrædelse 15. august eller snarest derefter. <br /> <br /><strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense</strong> <br />Odense er en by i rivende udvikling, og det er Center for Tandpleje også, som Tandreguleringscenter Fyn er en del af. Center for Tandpleje tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn, unge og udsatte voksne i Odense Kommune.  <br /><br />Til at løse opgaverne er vi 150 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet, og vi prioriterer fastholdelse af engagerede medarbejdere højt. Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Center for Tandpleje arbejder vi med udvikling af professionel ledelse. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /> <br />Vi har en målsætning om at være et fagligt fyrtårn. Vi tror på, at vejen til målet er: <ul> <li>kvalitet - vi arbejder på et højt, fagligt niveau og har stort fokus på udvikling og læring</li> <li>trivsel - anerkendende kommunikation og medinddragelse i opgaveløsningen</li> <li>ledelse - tydelige mål gennem professionel ledelse  </li> </ul> <strong>Kort fortalt om Tandreguleringscenter Fyn</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af den ortodontiske service for fem fynske kommuner (Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense). Centret har en population på omkring 66.000 børn og unge. Der er 50 dygtige og engagerede medarbejdere ansat i Tandreguleringscenter Fyn. Centret har egen røntgenafdeling og eget dentallaboratorium.<br /> <br />Vores arbejde understøttes af programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til interoral scanning.<br /> <br />Der er netop investeret stort i Tandreguleringscenter Fyn, og dermed skabt de rette økonomiske vilkår for, at kunne tilbyde børn- og unge kortere ventetid på tandreguleringsbehandling.<br /> <br /><strong>Jobbet giver dig mulighed for</strong> <ul> <li>at indgå i et stærkt fagligt fællesskab båret af medarbejderengagement og lysten til faglig udvikling</li> <li>at arbejde i et tandreguleringscenter, der udfører hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med 50 erfarne kollegaer, kæbekirurg og tandteknikere</li> <li>at indgå i netværk med Center for Tandplejes 12 tandplejere</li> <li>at blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads</li> <li>at komme på efteruddannelse og kurser, der er relevante for din stilling</li> <li>at arbejde i et velfungerende team, med det mål at behandle patienter i tæt samarbejde med teamet bestående af specialtandlæge, tandplejere og klinikassistenter</li> <li>at arbejde i en tandpleje, der er anerkendt på landsplan for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling på et fagligt højt niveau</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er autoriseret tandplejer</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os – vi har kapaciteten til at oplære engagerede tandplejere med særlig interesse for ortodonti</li> <li>Du trives som en del af et hold, hvor vi er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i vores opgaver</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer du arbejder for og sammen med</li> <li>Du trives i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Du respekterer rammerne for serviceniveauet i en offentlig tandpleje</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt Tandregulering center Fyns børn og unge</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er på fuld tid. Vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse og er fleksible i forhold til ansættelsesdato.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Joan Nørgaard på 65 51 55 64 / [email protected] eller tillidsrepræsentant Pia Hole på 6551550 / [email protected]<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a> eller du kan se filmen om vores arbejdsplads på linket <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RTY2iRvb24A&feature=youtu.be" target="_blank" title="her">her</a><u>.</u><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende og samtaler afholdes ad hoc til stillingerne er besat. 
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje, Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  star tv turkey

  popcornsgryde med træskaft australsk hyrdehund red tricolor

  Plejecenter Svovlhatten søger 2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger til aftenvagt /dagvagt eller blandede vagter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboere fordelt i 5 enheder. Alle vores beboer har en eller anden form for demens, vi huser mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling. Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe. Vi vil lægge vægt på erfaring inden for det pædagogisk område.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer, ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv.<br />Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livstil og livserfaring.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter til en yngre beboergruppe med blandingsdiagnoser indenfor misbrugsrelateret demens og psykiatri, med weekendarbejde hver anden weekend. Timeantal efter aftale.<br /><br />Du vil blive en del af et fast team, og du tilknyttes en fast enhed med 8 beboere. Her vil du blive en faglig medspiller i et tværfagligt team omkring enhedens beboere. Du vil med tid blive oplært rundt i hele huset, da du som social- og sundhedsassistent skal kunne varetage enkelte sundhedsfaglige opgave hos medbeboere på husets andre enheder.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed, og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen. Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent lægger vi vægt på følgende kompetencer:  <ul> <li>At du har en relevant faglig uddannelse</li> <li>Stærk faglighed og overblik</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær</li> <li>Initiativrig</li> <li>Erfaring fra demens, psykiatri- og/eller hjerneskadeområdet</li> <li>Opmærksom på nonverbal kommunikation</li> <li>Mod på at arbejde med Marte Meo</li> <li>Flair for IT - gerne kendskab til én Plan og KMD CARE</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Kan tilrettelægge og engagere sig i pædagogiske tiltag </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>Humor og høj fagliglighed</li> <li>Introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Arbejde med Marte Meo og heraf selvrefleksion</li> <li>Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning</li> <li>Beboergruppe, som alle har en form for demens</li> <li>Mulighed for deltagelse i kurser inden for demens, neuropædagogik, misbrug, uadreagerende adfærd</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger. </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos rehabiliteringsleder Lene Fonnesbæk Jensen på 24288888. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse så hurtigt som muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 20. juli 2018. Der afholdes ansættelsessamtaler den 25. juli 2018. <br /><br />Til din ansøgning skal autorisation og relevante bilag vedlægges. 
  Arbejdssted:
  Plejecenter Svovlhatten
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  20-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  matilde gøhler alder

  reoler fra ikea deutsche demokratische republik lenin medale

  Er du vild med dansk og idræt for de ældste elever?<br /><br />Da en af vores dygtige overbygningslærere har fået job tættere på sit hjem, så søger Risingskolen en dansk- og idrætslærer. Der er også mulighed for at dække fag som historie- og samfundsfag.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br /><br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /><br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /><br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til primært at indgå i vores dygtige team omkring 6.årgang, med henblik på at følge klassen i op i overbygningen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder, der: <ul> <li>Har linjefag og gerne undervisningserfaring i dansk og idræt</li> <li>Gerne har erfaring med at føre elever til prøve</li> <li>Er en engageret underviser, der kan etablere gode relationer til elever og forældre</li> <li>Trives med at arbejde i et tæt teamsamarbejde, hvor åbenhed og fælles refleksion over vores undervisningspraksis hele tiden er med til at udvikle kvaliteten i undervisningen</li> <li>Vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklingsorienteret miljø med fokus på værdier som fællesskab, faglighed, engagement og ansvarlighed.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel på 2447 2897 eller til konstitueret souschef Mads Søe på 6375 2300.<br /><br />Pernille kan kontaktes frem til 6. juli 2018 og igen efter 22. juli 2018<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. august 2018<br />Vi forventer at afholde samtaler den 7. august 2018.<br /> 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  et billede af roserne flag

  bil med swarovski sten dzikie historie cda

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen – så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.</em><br /> <br />Bostedet Munkehatten søger 2 social- og sundhedsassistenter, som arbejder innovativt med at finde løsninger for at fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave: ”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br />Borgerne skal støttes til alt personlig pleje og nogen skal have støtte til spisning eller sonde. Der vil være opgaver af sundhedsfaglig karakter med henblik på rehabilitering af borgeren.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med ressourceblomsten, SMARTE-mål og IDEKU som metode</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er fast og på 30 timer ugentlig. Der skal påregnes skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. oktober 2018. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 51482325. Træffes ikke i uge 29, 30 og 31 grundet ferie. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 10. august 2018, kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler 22. august 2018. <br /> 
  Arbejdssted:
  Bostedet Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  sara höglund adecco

  chevy camaro convertible lav selv diplom

  <em>Vil du være med til at hjælpe til udvikling af socialt iværksætteri og Socialøkonomisk virksomhed (SØV) i Odense Kommune?</em><br /><br />Odense Kommune arbejder med socialt iværksætter og socialøkonomiske virksomheder. Dette resulterede i en nominering til Social økonomisk Kommunepris 2018, og denne ”fjer i hatten” til Odense Kommune vil vi gerne tage op og gøre endnu mere i år. Har du viden på dette område og ønske om at være med til at gøre en forskel, så er du måske Odense Kommunes praktikant inden for socialt iværksætteri.<br /><br />Vi søger en praktikant med udgangspunkt i ”stjerneskibet” med start 1. september 2017 eller snarest muligt derefter. Praktikperioden er 3-6 måneder, 30 timer om ugen og ulønnet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en praktikant som selvstændigt, og i samarbejde med det øvrige team, er med til at idéudvikle, arrangere, koordinere og strukturere. Du tænder lige så meget på at idéudvikle som på at eksekvere. Du forstår kunsten i at samarbejde med mange forskellige interessenter og sidst men ikke mindst, har du lyst til at arbejde i politisk ledet organisation.<br /> <br />Dine opgaver, som du løser i tæt samarbejde med kollega på SØV området er: <ul> <li>Deltagelse i projektudvikling</li> <li>Afsøgning af funding muligheder</li> <li>Opdatering af hjemmeside</li> <li>Udarbejdelse af materialer</li> <li>Planlægning af arrangementer og netværksmøder</li> <li>Samt deltage i den daglige turnus i Odense Kommunes iværksætterhus ”Stjerneskibet” på Odense Havn.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er i gang med eller lige færdig med en videregående uddannelse (overbygning) gerne fra Centre for Social Entrepreneurship på RUC</li> <li>Har viden om socialøkonomiske virksomhed og socialt iværksætteri</li> <li>Er skrap til skriftlig dansk</li> <li>Er kreativ og vant til at tænke analytisk</li> <li>Er ambitiøs, lærenem, ansvarsfuld, serviceminded og selvkørende</li> </ul> <strong>Om os og hvad vi tilbyder</strong><br />Iværksætterindsatsen omkring SØV er en del af både Odense Beskæftigelses- og Socialforvaltning og Iværksætter indsats, der er en del af Erhvervskontakten i Odense.<br /><br />Hvis det lyder som noget for dig, vil vi glæde os til at se din ansøgning og dit CV.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Startdato gerne 1. september 2018 eller snarest muligt derefter. Praktikken er ulønnet. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at kontakte iværksætterkonsulent og kontaktperson for social økonomiske virksomheder Lene Høxbro Larsen på 21446561 eller <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br />I uge 27, 28 og 29 kan du kontakte teamleder Jane Immerkær på 65512493 eller [email protected]<br /><br />Læs mere om <a href="/startup" target="_blank" title="Iværksætter">Iværksætter </a>og <a href="https://www.facebook.com/stjerneskibet/?fref=ts" target="_blank" title="Stjerneskibet">Stjerneskibet</a> og <a href="/erhverv/virksomhed-i-odense/socialoekonomisk-virksomhed-(soev)" target="_blank" title="SØV">SØV</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. august 2018. 
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Du har set denne annonce før

  mortens mad hørsholm svømmehal

  raf simons adidas stan smith pink lago de patzcuaro

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Fraugde med ansættelse hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Fraugde. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em>
  Arbejdssted:
  Dagpleje Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  team kung fu pandas

  sprøg dig selv haben i datid

  <em>Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, arbejde med teknik, udendørsarealer og administration? Og kunne du tænke dig at servicere vores brugere og borgere, så de får den bedst mulige oplevelse i forbindelse med brugen af vores bygninger? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig.</em><br /><br />Teknisk Service, Odense Kommune søger 5 engagerede og udadvendte ejendomsteknikerelever til et spændende og udfordrende uddannelsesforløb.<br /><br /><strong>St</strong><strong>æ</strong><strong>rkt tv</strong><strong>æ</strong><strong>rfagligt team</strong><br />Du bliver en del af Teknisk Service i Ejendom, som er den enhed i Odense Kommune, der varetager alle opgaver omkring Odense Kommunes ejendomme – fra forvaltning til udvikling og drift. I Ejendom tror vi på styrken i tværfaglighed, og vi er derfor organiseret i tværfaglige teams med fokus på at tilbyde vores brugere optimal service. Som ansat i Teknisk Service, vil du blive en del af et geografisk distrikt, hvor du bl.a. vil komme til at arbejde tæt sammen med både administrative medarbejdere, tekniske servicemedarbejdere, og brugere.<br /> <br /><strong>Selvst</strong><strong>æ</strong><strong>ndige arbejdsopgaver p</strong><strong>å</strong><strong> forskellige ejendomme</strong><br />I dit uddannelsesforløb kommer du til at arbejde på Odense Kommunes forskellige ejendomme som er: Administrationsejendomme, fx Rådhuset, og Odense Slot, børnehuse, plejecentre og udlejningsejendomme. Her vil du få mulighed for at se og prøve teorien i<br />praksis.<br /><br />Under uddannelsen vil du: <ul> <li>Få selvstændige arbejdsopgaver.</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt</li> <li>Blive en del af et stærkt fagligt og socialt team.</li> </ul> <strong>Hvem er du?</strong><br />Vi lægger vægt på, at du <ul> <li>Har afsluttet og bestået grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker efter den 01.08.15.</li> <li>Har flair for teknik</li> <li>Er praktisk anlagt</li> <li>Har kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Har kørekort</li> </ul>  Af personlige kompetencer ønsker vi, at du <ul> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på mod</li> <li>Kan lide at omgås og arbejde sammen med forskellige mennesker.</li> </ul> <strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Der er flere veje til at blive ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune: <ul> <li>Du har afsluttet og bestået dit grundforløb 2, som giver adgang til hovedforløbet som ejendomsservicetekniker,</li> <li>Du går på Grundforløb 1, og kan søge om at starte på Grundforløb 2 med en uddannelsesaftale og løn.</li> </ul> Hvis du endnu ikke har afsluttet dit grundforløb, er ansættelsen betinget af, at du består dit grundforløb ved forløbets afslutning, og du skal oplyse, hvornår du forventer at afslutte dit grundforløb. Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Du bedes vedlægge kopi af grundforløbsbevis (alternativt karakterer, hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet), samt en kopi af dit kørekort til din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 5. august 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 33.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: driftsleder, Mette Ulla Jensen, <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>,  tlf. 51 14 70 29 eller driftsleder, Glenn Andersson, <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, tlf. 30 60 07 01<br /> <br /><a href="/job/elev-i-odense-kommune/ejendomsservicetekniker">Du kan læse mere om uddannelsen til ejendomsserviceteknikerelev på vores<br />hjemmeside.</a><br /><br /><a href="/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/drift-og-anlaeg/ejendom">Du kan også læse mere om ejendom på Odense Kommunes<br />hjemmeside.</a>
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Teknisk Service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  antikke møbler københavn

  boliger til leje i aarhus robert jobling pris

  <em>Vil du være del af en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder?</em><br /><em>Kan du være det vigtige, strategiske omdrejningspunkt for forvaltningens økonomi?</em><br /><em>Tænder du på</em><em> tværgående perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback?</em><br /> <br />Odense er i rivende udvikling – derfor ændrer By- og Kulturforvaltningens aktivitetsniveau og styringsbehov sig også.<br />Med en markant byfortætning og et attraktivt investeringsklima følger mere og flere komplekse projekter, der skaber nye og større behov for økonomistyring, risikostyring og effektledelse.<br /> <br />Du skal som ny økonomichef være med til at videreudvikle en veldrevet økonomiafdeling, hvor sikker drift er i højsædet og hvor vi udvikler understøttelsen i økonomi- og effektstyring til den enkelte leder og afdeling – også i store anlægsprojekter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br /><a href="/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen" target="_blank">By- og Kulturforvaltningen</a> (BKF) står solidt i landskabet i Odense By - og i Odense Kommune - som en attraktiv samarbejdspartner for mange interessenter. Vi er drevet af en brændende ambition og tænker i vores udvikling ”udefra og ind” – med opgaven i centrum og gennemførelsen af <a href="/politik/oekonomi-og-effektstyring/effektstyring" target="_blank">byrådets effektmål</a> for øje.<br /> <br />Forvaltningens stab på 90 personer arbejder med bl.a. økonomistyring, politisk betjening, juridisk, personalemæssig og kommunikativ rådgivning, strategisk projekt- og procesunderstøttelse, ejendomsudvikling og salg samt digitalisering og brug af data, herunder ejendoms- og geodata.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Økonomi er en del af Staben i BKF<br />Økonomi understøtter BKFs kerneopgave ved på imødekommende vis at sparre med og servicere interne og eksterne samarbejdspartnere med analyser og økonomisk overblik af høj faglig kvalitet.<br /><br />Det forventes, at Økonomi har fokus på: <ul> <li>Solid økonomistyring</li> <li>Aktiv brug af effektstyring</li> <li>Specialiseret understøttelse af hver afdeling incl. træning af lederes økonomifaglighed</li> <li>Samarbejde såvel inden for BKF som på tværs af forvaltninger</li> </ul> Økonomikontoret består udover økonomichefen af 25 medarbejdere og 2 ledere.<br />Du får reference til stabschefen for BKF samt personaleledelse for 2 ledere (Regnskab hhv. Personale & Løn) samt 5 medarbejdere (beskæftiget primært med budget og analyse).<br /> <br />Som kontorchef bliver du medlem af forvaltningens kontorchefgruppe og stabens ledergruppe. Desuden deltager du på chef-, udvalgs- og rådmandsmøder sammen med stabschefen og den juridiske chef.<br />Kort sagt bliver du et vigtigt, strategisk omdrejningspunkt for forvaltningen.<br /> <br />Læs mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=338a9e49-c3a5-4cde-911e-31a62086182f" target="_blank">Job- og Personprofilen</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har faglig viden om og solid erfaring med praktisk økonomistyring i en offentlig organisation - meget gerne en kommune.<br /> <br />Vi ønsker en profil, der har blik for tværgående, strategisk perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback samtidig med fokus på optimering af arbejdsgange og effektiv opgaveløsning.<br /> <br />Vi lægger vægt på, at du fagligt: <ul> <li>Er uddannet cand.oecon. eller lignende</li> <li>Besidder indgående kendskab til kommunaløkonomi, herunder anlægsøkonomi og gerne personaleområdet</li> <li>Har solidt kendskab til lovgivningen på det kommunale økonomiområde</li> <li>Kan lede, styrke og fortsat udvikle økonomistyringen i BKF</li> <li>Er klar til at udvikle ledelsesinformation sammen med den øvrige stab</li> <li>Har uovertrufne planlægningsevner og formår at holde egne og andres deadlines</li> <li>Har erfaring og trives med at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Har erfaring med personaleledelse og gerne ledelse af ledere</li> </ul> Som person forventer vi, at du: <ul> <li>Er stærk i relationer på alle niveauer i ledelsesstrengen og har gennemslagskraft i samarbejdet med alle niveauer i organisationen</li> <li>Evner at balancere helhedsperspektivet med lokale behov og har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Nyder at arbejde med udviklingsprocesser – såvel fagligt som personalemæssigt</li> <li>Er struktureret, detaljeorienteret og forholder dig analytisk til din omverden</li> <li>Er god til at motivere og sætte retning</li> <li>Er beslutningsdygtig, har gennemslagskraft og kan stå fast i modvind</li> <li>Bevarer ro og overblik i en kompleks hverdag med mange bolde i luften</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Stillingen giver dig en unik chance for at sætte dit præg på central økonomistyring i en af Danmarks største kommuner.<br /> <br />Der er tale om en udviklingsorienteret stilling i en afdeling med højt til loftet og kompetente og motiverede kolleger og medarbejdere, der brænder for at lave løsninger, som giver værdi til hele organisationen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Ansættelse ønskes senest pr. 1. oktober 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingens indhold eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer ift. stillingsbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte By- og Kulturforvaltningens stabschef Morten Møller Iversen på 2341 4625.<br />Har du spørgsmål til ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte HR partner Jesper Hee Andersen på 6138 4786.<br /> <br />Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. juli 2018.<br />1. samtalerunde finder sted tirsdag den 7. august 2018.<br />2. samtalerunde finder sted onsdag den 22. august 2018.<br /> <br />Forud for en 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en case samt præsentere referencer.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  billede af lilletå

  marselisborg slot kort rubiks terning trekant

  <strong>Struktureret generalist til styringsopgaver i Transformation & Strategi i</strong><br /><strong>Borgmesterforvaltningen</strong><br /> <br />Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. En by, hvor studerende bliver til familier med lyst til at slå rod. Hvor eventyrlige oplevelser og internationale festivaler begejstrer borgere og tiltrækker flere gæster. En mangfoldig storby, der er til at overskue, og som giver lyst til at gå på opdagelse.<br /> <br />Vi ved nemlig, at byens udvikling er vejen til vækst, flere arbejdspladser og nye indbyggere. Og Odense har brug for vækst, så der også i fremtiden er råd til at skabe rammer for et godt lidt til alle. I dette arbejde har Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen en særlig rolle.<br /> <br />Transformation & Strategi søger en dygtig og struktureret generalist, der skal være med til at videreudvikle Odense Kommunes strategiske afsæt og sikre styringen af stabens mange opgaver, så vi betjener den politiske og administrative topledelse bedst muligt. Du vil komme til at opleve en travl, men spændende hverdag tæt på ledelsen i en af landet største kommuner. Du bliver en del af et team, der både skaber strategierne og følger dem til dørs.<br /> <br />Transformation & Strategi har blandt andet ansvaret for kommunens vækstpolitik, det bystrategiske arbejde, investortiltrækning samt betjeningen af kommunens Byråd og Økonomiudvalg. Opgaveporteføljen i staben er derfor bred og mangeartet – fra udviklingen af kommunens planstrategi og turismestrategi til indarbejdelsen af FN’s 17 verdensmål samt den daglige betjening af borgmester og stadsdirektør.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et fantastisk arbejdsklima med dygtige og visionære politikere og kollegaer</li> <li>En fleksibel arbejdsplads</li> <li>Et varieret og fagligt stærkt miljø med højt til loftet</li> <li>Stor mulighed for at præge job og indhold</li> </ul> <strong>Dine primære arbejdsopgaver bliver</strong> <ul> <li>At være med i hele processen fra udvikling til implementering og opfølgning på strategier og projekter</li> <li>At sikre styringen af projekter i Transformation & Strategi, så vi konstant leverer på et højt niveau. Dette kan både være som projektdeltager i konkrete projekter og som porteføljeansvarlig for større grupper af projekter</li> <li>At indgå i løbende og tæt dialog med hhv. stabschef og kontorchef om fremdriften i stabens mange projekter</li> <li>At bevare overblikket over de mange (udviklings-)opgaver i Transformation & Strategi, så stabens kontorer følger tidsplaner og leverer på vores bestillinger</li> <li>At konsolidere Fællessekretariatet som det naturlige sted for politisk og administrativ betjening og helhedsorienteret strategiudvikling, hvor du skal være med til at sikre at afdelingen demonstrerer overblik og tydelighed i prioriteringer og sammenhænge</li> </ul> <strong>Profil</strong> <ul> <li>Du har en akademisk baggrund</li> <li>Du er struktureret og kan sikre styringen af konkrete projekter – både i opstarten og i eksekveringen</li> <li>Du har god indsigt i den offentlige sektor, herunder den kommunale sektor</li> <li>Du har en god portion humor og let til en uformel omgangstone da du ved, at de fleste udfordringer løses bedst via uformelle og menneskelige relationer</li> <li>Du trives i en hektisk hverdag med mange bolde i luften – men sikrer alligevel strukturen i hverdagen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes som enten konsulent eller specialkonsulent i forhold til gældende overenskomst mellem den KL og den forhandlingsberettigede organisation og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.<br />Stillingen er placeret i Fællessekretariatet, Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Fællessekretariatet, Dan Bonde Nielsen på 2910 7465.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfrist er 10. august 2018. Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 33.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  tak for sidst det var hyggeligt

  lisa nilsson koncert time in melbourne australia

  Vi søger en robust og velfunderet lærer, som har tydelig klasserumsledelse, tænker i forskellige læringsmiljøer og har fokus på gode relationer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage, og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt to klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Hovedparten af skolens indskolingselever går i SFO, og vi har derfor en stor SFO med masser af aktiviteter.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en lærer til en fast stilling, med primær ansættelse i vores specialklasser. Du skal blandt andet kunne varetage matematik i en specialklasse på mellemtrinnet og drenge-idræt i en alm. indskolingsklasse.<br />  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle skolen i forhold til skolereformen</li> <li>at du brænder for din faglighed, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre og evaluere undervisningen</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> <br />Forventning til kompetencer iøvrigt: <ul> <li>at være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel på 2447 2897. Pernille kan kontaktes frem til 6. juli 2018 og igen efter 22. juli 2018.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. august 2018 klokken 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 8. august 2018
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  hvor er baronessen fra benzintanken optaget

  glenda model torrent historic centre of bruges

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse 1. august 2018. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Område Nord, Skibhus / Risingområdet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  ophugning af bil

  danijos krona euras miele service århus

  I Odense Kommune er vi i gang med en sammenlægning af omsorgs- og specialtandpleje til Voksentandplejen. Vi arbejder målrettet med at skabe et fælles fundament for et spændende speciale i Center for Tandpleje. Det indebærer, at vi sidst på året flytter til nye klinikker på Grønløkkevej 30. Der vil være 6 store og 1 mindre klinik, hvoraf 4 store klinikker er med mulighed for generel anæstesi. Alle klinikker er lyse og moderne indrettet, bl.a. med røntgen på stolene.<br /><br />Alle tandfaglige specialer, såvel som teknik og anæstesi, vil være repræsenteret på Grønløkkevej. Det vil være et kraftcenter med høje faglige ambitioner og vedvarende udvikling af faget.<br /><br />Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed. Vi søger nu en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for voksentandplejens brugere.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Voksentandplejen er en sammenlægning af omsorgs- og specialtandplejen og får en samlet patientgruppe på ca. 3000 brugere hvoraf ca. 1700 er tilknyttet specialtandplejen og ca. 1300 i omsorgstandplejen.<br /><br />Specialtandplejen er lokaliseret på Heden 7 i Odense og har en klinik på Skaboeshusevej 112 i Nyborg (tidligere Strandvænget). Fra november 2018 lukkes disse lokationer og alt drift vil flytte til Grønløkkevej.<br /><br />I specialtandplejen vil du blive del af et team på 11 personer, med stor samlet erfaring. Klinikken kendetegnes som en arbejdsplads med stort medarbejderengagement og lyst til at yde en indsats for udsatte borgere. Efter sammenlægningen vil vi være ca. 20 medarbejdere i voksentandplejen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en erfaren tandlæge, der har lyst til at arbejde med fysisk og psykisk handicappede borgere. Vi udfører hele det faglige spektrum af behandlinger, undersøgelser, tandrensninger, cariesterapi, parodontose behandlinger, alle former for protetik samt kirurgi. En stor del af vores behandlinger foregår i generel anæstesi, med fast tilknyttet narkose team.<br /><br />Vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau. Som ansat i Center for Tandpleje får du desuden en fast faglig sparringspartner fra dag et, og vi sikrer en grundig og professionel introduktion samt fokus på din fortsatte faglige udvikling.  <ul> <li>Du er uddannet tandlæge og har bred faglig erfaring såvel som menneskelig indsigt og forståelse.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med.</li> <li>Du trives, som del af et hold, hvor I er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i jeres opgaver.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt voksentandplejens brugere. </li> </ul> <strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense </strong><br />Vi tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn og unge bosat i Odense Kommune. Vi har et tandreguleringscenter, som desuden leverer de ortodontiske behandlinger til fem fynske kommuner; og en Voksentandpleje, som behandler patienter henvist fra hele Fyn.<br /> <br />Til at løse opgaverne er vi 140 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet, og vi prioriterer fastholdelse af engagerede medarbejdere. Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Odense Kommune arbejder vi desuden meget med vores ledere. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på fuld tid tilknyttet specialtandplejen. Vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse og er fleksible i forhold til ansættelsesdato.<br />Stillingen er til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingstandlæge Britta Eriksen 6551 5507 eller på [email protected] <br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/" target="_blank">www.odensetandpleje.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes ad hoc, til stillingen er besat. <br /><br /><strong>OBS: Når du ansøger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse. </strong>
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje, Voksentandplejen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  orangutang fodrer tiger

  kirchner ernst ludwig hvornår er det fastelavn 2018

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  brugte y stole fyn

  knækbrød opskrift uden hvedemel lymfeknuder bag øret

  <em>Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Og som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder for at støtte de borgere, de møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt?  Kan du samtidig stå i spidsen for indsatser indenfor sygeplejen, genoptræning og hjemmeplejen? Vi har en spændende lederstilling til Munkebjerggruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.</em><br /><br />Stillingen kommer i genopslag, da vi ønsker et bredere ansøgerfelt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det betyder, at vores fineste opgave er at samarbejde med de borgere, vi møder om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. For at løse denne opgave arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og har en systematisk tilgang til samarbejdet med borgeren. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at en stærk monofaglighed er forudsætningen for et værdiskabende tværfagligt samarbejde.<br /> <br />Det er borgerens aktuelle livssituation og borgerens mål og drømme, der sætter retningen for vores arbejde. Det må vi aldrig glemme, og derfor har vi brug for en stærk og engageret leder til Munkebjerggruppen, der konstant har fokus på borgerens rehabilitering, og som evner at motivere sine medarbejdere til altid at have fokus på det samme.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som rehabiliteringsleder for Munkebjerggruppen indgår du i et tæt samarbejde med Munkebjerggruppens assisterende rehabiliteringsleder i gruppen og den ansvarlige forløbschef. Hverdagen i Munkegruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgerne. Der er konstant fokus på effekten af det rehabiliterende arbejde, hvilket indebærer en systematisk tilgang til organiseringen af arbejdet. De indsatser, som Munkebjerggruppen leverer, er ofte tværfaglige, og derfor er ledelse af tværfaglige teams en central ledelsesopgave. Samtidig prioriteres ledelsen af de monofaglige indsatser. Et eksempel herpå er genoptræningsområdet, hvor implementeringen af genoptræning (Sundhedslovens §140) indenfor 7 dage pt, er i fokus.<br /> <br />Du refererer til forløbschefen i Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Du indgår i lederteams i geografien og i forløbet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.<br /> <br />Du udgør sammen med Munkebjerggruppens assisterende leder ét af de lederteams, der er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er lederen, der brænder for det rehabiliterende arbejde, og som ser værdien i at støtte de borgere, vi møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt. Du er konsolideret i din faglighed som enten sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og du har ledelseserfaring samt efteruddannelse i ledelse (gerne på diplomniveau). Du er ikke bleg for at kaste dig ud i at arbejde i en politisk styret organisation, og du har altid fokus på effekt, resultater og økonomistyring. Som person er du optimistisk, motiverende, tydelig og inddragende. Du sætter retningen i en travl og alsidig hverdag, og du bidrager som noget helt naturligt med energi og idéer til både dine medarbejdere og ind i lederfællesskaberne.<br /> <br /><strong>Dine opgaver: </strong> <ul> <li>Personaleansvar samt ansvar for fagligheden i forhold til den enkelte medarbejder i gruppen og budgettet</li> <li>Sikre implementering af nye tiltag, lokale såvel som centrale.</li> <li>Bistå medarbejdernes faglige udvikling til fordel for gruppens samlede tværfaglige kompetencer</li> <li>Sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø</li> <li>Aktiv udvikling af og deltagelse i dit lederteam</li> </ul>  <br /><strong>Om Munkebjerggruppen</strong><br />Munkebjerggruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning til ca. 250 hjemmeboende borgere med en fysisk funktionsnedsættelse. Medarbejdergruppen består af ca. 40 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af henholdsvis social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, træningsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.  <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte forløbschef Mette Søndergaard Robl på 2936 0811.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 20. august 2018. Bemærk vi indkalder med kort varsel.<br />Vi afholder 1. samtale onsdag den 22. august 2018 og 2. samtale mandag den 27. august 2018. Mellem 1. og 2. samtalen skal du udfylde en Kompetenceprofil.<br />Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2018.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  hyster truck master

  baby taber hår indrejse til sverige

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen med ansættelse løbende.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet dækker hele Odense Kommune og består af udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud. Natgruppens arbejdsområde dækker forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt udegrupper i Odense.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper  </li> </ul> <strong>Natgruppen tilbyder </strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Natgruppens ledere på <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> eller på 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje