sommer dag i charlottenlund Aktindsigt efter offentlighedsloven

Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning. Læs mere om mulighed og begrænsninger her.

viser og sanger dk

lån penge trustpilot Efter offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og dækker også over eksempelvis kort, film eller tegninger.

balenciaga taske pris Der er dog visse typer af dokumenter, som ikke er dækket af retten til aktindsigt. Der gives således ikke - som udgangspunkt - aktindsigt i:

trekanten i aalborg  

lamper over spisebord •    Straffesager
•    Sager om ansættelse og forfremmelse
•    Personalesager
•    Interne arbejdsdokumenter, som interne breve.

ringmuskel i udu  

opstramning af mave Desuden er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger.

kejser augustus tre koner og et barn  

røg bøger grill Derudover kan aktindsigten begrænses, hvis det vurderes, at der er væsentlige forhold at tage hensyn til, herunder:

vi er dem de andre ikke  

brændeovn bygget ind i væg •    Oplysninger om private forhold
•    Oplysninger om drifts- eller forretningsforhold
•    Myndighedens brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres
•    Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.
•    Statens sikkerhed og forsvar
•    Statens politiske og økonomiske interesser
•    Opklaring af lovovertrædelser
•    Udførelsen af kontrolopgaver

regntøj til børn pige  

Partsaktindsigt

spindleruv mlyn tjekkiet Udover den almindelige aktindsigt efter offentlighedsloven, har du som part i en sag særlige rettigheder. Partsaktindsigten er mere omfattende end den almindelige aktindsigt, da der er oplysninger om en selv, du gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til. Som part kan du dog godt bemyndige en anden til at søge indsigt på dine vegne.

palma nova hotels  

Søg aktindsigt

ghitas nørbys kjoler Alle har ret til at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven, der er hverken krav om alder, statsborgerskab eller lignende. Der er heller ingen krav om begrundelse for ønsket om aktindsigt, ligesom du ikke selv behøver at være involveret i sagen.  

boller opskrift uden mælk  

svamp under forhuden Få at få aktindsigt, skal du blot henvende dig til den myndighed, du ønsker aktindsigt hos og angive hvad du ønsker aktindsigt i. Er din anmodning om aktindsigt så omfattende, at det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug at efterkomme den, vil du blive kontaktet med henblik på at ”skære din anmodning til”, og er det ikke muligt, kan anmodningen eventuelt afslås.

stan schmidt adidas Odense Kommune afgør så hurtigt som muligt, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

priser på markarbejde  

ligeså eller lige så Din anmodning om aktindsigt skal som udgangspunkt færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, men hvis dette på grund af fx sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt vil du inden de syv arbejdsdage blive underrettet herom og du vil få oplyst, hvornår du kan forvente svar på din aktindsigtsanmodning.

westin dubai mina seyahi  

Flere oplysninger om aktindsigt

nuttede hunde tegning Du kan se mere om retten til aktindsigt på bl.a. offentlighedsportalen.dk og aktindsigtshaandbogen.dk.

dr taler du kropssprog  

Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

jeanette ottesen hot Får du afslag på aktindsigt, har du krav på, at få en begrundelse fra den myndighed, der har afslået samt en klagevejledning.

coop shop dk  

Særligt om aktindsigt og meroffentlighed i Odense Kommune

huskeliste til baby Byrådet i Odense Kommune har vedtaget, at Odense Kommune i videst muligt omfang fortsat skal give aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov, til forskel fra den tidligere, begrænser adgangen til aktindsigt.

appreciate your surrounding quotes  

brugte ting og sager Konkret betyder det, at Odense Kommune giver fuld aktindsigt, medmindre der foreligger et reelt og sagligt behov for det modsatte, og at der fortsat gives aktindsigt i borgmesterens og rådmændenes kalendere i henhold til de hidtil gældende regler i offentlighedsloven.

willemoes på flådebatteri nr 1  

optimering af automatgearkasse Opdateret 24-05-2018

familien kom til kaffe Borgmesterforvaltningen